Å avsløre Antikristens ånd

Hvem er Antikrist? Hva skal han gjøre? Hvordan kan vi gjenkjenne ham? Bibelske profetier snakker om at Kristi motstykke skal komme, en mann som skal sette seg mot Jesu arbeid og lære, og til slutt ta over verden og gi seg ut for å være Gud. (2. Tessaloniker 2,4)

Det har vært mye spekulasjon om hvem Antikrist kan være, og hvor og når han skal åpenbare seg. Folks fantasi har fått fram mange fantastiske historier, bilder og rykter. Navnet «Antikrist» er synonymt med ondskap og vekker frykt og angst.

Men når vi leser i brevene til apostelen Johannes kan vi se at selv om mennesket Antikrist ikke blir åpenbart før like før Jesu gjenkomst, har hans ånd faktisk vært aktiv siden apostlenes dager. Den er mye nærmere enn hva folk flest forventer. I snart to tusen år har denne ånden forberedt verden for Antikrist, først ved å infiltrere religion og forfalske Kristi læresetninger, og til slutt ved å fjerne behovet for Gud helt, slik at menneskeheten, ledet av mennesket Antikrist, er nok for seg selv.

Johannes gir oss klare retningslinjer for hvordan vi kan gjenkjenne og avsløre denne ånd, og Guds ord gir oss åndelige våpen for å motstå den. Siden Antikristens ånd arbeider for å ødelegge alt som vi som kristne holder kjært, bør det å avsløre og aktivt motstå den være av største interesse og betydning for enhver kristen.

I løpet av de neste ukene skal vi publisere en rekke artikler som omhandler dette temaet. Ta deg tid til å lese dem, dele dem og la dem vekke deg til handling!

Du vil kanskje også være interessert i vår temaside om seier over synd.

OM OSS

HAR DU SPØRMÅL?
FÅ SVAR!