Skip to content

Det andre fantastiske løftet: Du skal ikke rammes av den annen død

Den andre artikkelen i en serie om våre evige belønninger.
927-You-will-not-be-hurt-by-the-second-death_ingress

«Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som seirer, skal slett ikke rammes av den annen død.» (Åpenbaringen 2,11)

Gud elsker sitt skaperverk. Synden ødela det, men nå har Gud en plan for å føre det tilbake til sin opprinnelige fullkomne tilstand, og han vil belønne dem som hjelper ham å gjennomføre denne planen.

Synden ble født på grunn av Satans ønske om å sette seg over Gud, og det ødela harmonien i himmelen. Nå skal Gud utrydde all synd fra hele sitt skaperverk, på en slik måte at det ikke er noen mulighet for at det skjer igjen.

Gud skapte menneskene med den hensikten at de skulle herske over synden. (1. Mosebok 4,7) Hele hans plan er at menneskeheten skal leve et liv der de hater og motstår synd, og sier ja til ham – å seire. En som seirer over synd i sitt eget liv beviser at Guds måte er fullkommen, og er en del av arbeidet for å utrydde synd for all evighet. Hver og en som gjør dette skal smake på de rike belønninger av å leve et slikt liv. Disse løftene gjelder for alle som seirer.

Ildsjøen

Den annen død er ildsjøen (Åpenbaring 21,8). Dette er dommen over alle ting som er smittet av synd. Når noen ikke har brukt mulighetene i livet sitt for å seire over synd, vil de bli rammet av denne annen død, fordi ingenting som ikke kan stå i dommens ild tillates i evigheten.

Du har erkjent synden som du blir fristet til, dømt at den er uakseptabel for en som ønsker å gjøre rettferdighet, og har stått den imot.

Du som har brukt dine muligheter til å seire over synd mens du er her på denne jorden skal ikke rammes av den annen død. Du har erkjent synden som du blir fristet til, dømt at den er uakseptabel for en som ønsker å gjøre rettferdighet, og har stått den imot.

Du er en seierherre som lever rettferdig, og gjør det som er godt og sant i alle forhold. Og hvis du faller, angrer du, får tilgivelse, og bestemmer deg for å motstå fristelsen til å synde neste gang. Du vil ikke gå glipp av en mulighet!

«Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn!» (2. Johannes 1,8)

Evig verdi

Det er mer enn verdt det å tåle å gi opp din egen vilje, kjødets gjerninger som Paulus skriver om i Galaterbrevet 5, for å gjøre Guds vilje. Kjærligheten, godheten, langmodigheten osv. som erstatter din naturlige egoisme, misunnelse og urenhet er resultatet av å leve et seirende liv. Disse gir deg verdi som du vil ha for all evighet.

Hver gang du mister en anledning til å seire over synd kan du få tilgivelse, men du har også mistet en mulighet til å få noe av evig verdi.

Det er nåde for syndenes forlatelse, men du har også nåde for et mye dypere liv. Hver gang du mister en anledning til å seire over synd kan du få tilgivelse, men du har også mistet en mulighet til å få noe av evig verdi. Det er den annen døds smerte. Det er et evig tap.

I 1. Korinter 15, 41 står det om glansen til solen, månen og stjernene. Dette er et symbol på den evige herlighet som du kan komme til. Jo mer evig verdi du har som et resultat av å være trofast til å seire, jo større din evige herlighet.

Kjernen

Hva er de revolusjonære, frigjørende kjernelæredommene til Jesus Kristus og apostlene? Hvordan kan de brukes i praksis i hverdagslivet?

e1-i-am-crucified-with-christ-cover
Last ned gratis e-bok

I Am Crucified With Christ

This booklet is based on Paul’s words in Galatians 2:20: “I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ lives in me …” Here Elias Aslaksen explains what this means and how the reader can have the same testimony as Paul in their own life.

Follow us