Gå til innhold

Jesu liv – før han gikk til sin forkynnergjerning

Hva gjorde Jesus før han ble 30?

Om oppveksten til Jesus står det lite. Det er sammenfattet i dette: Han gikk fram i alder, vokste og ble sterk. (Lukas 2,40)

Han lærte lydighet

Maria, moren hans, hadde sikkert fortalt ham om hvem han var, og som alle jødiske barn ble han tidlig gjort kjent med det som sto i de hellige skrifter.

Som 12-åring var han med sine foreldre til tempelet i Jerusalem. Da foreldrene skulle dra, var ikke Jesus i nærheten av dem, men de ble ikke urolige. De regnet med at han var sammen med noen andre i reisefølget. Men Jesus var fortsatt i tempelet for å høre på dem som underviste, og satt «midt blant lærerne og hørte på dem og spurte dem. Og alle som hørte ham, var forundret over hans forstand og over de svarene han ga.» Lukas 2,46-47.

Da foreldrene etter tre dager fant ham, ga Maria uttrykk for at hun hadde vært redd: «Barn, hvorfor gjorde du dette mot oss?» Lukas 2,48. Fram til dette øyeblikk hadde ikke Jesus vært seg bevisst den engstelse han hadde skapt hos foreldrene. Han sa jo: «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» Lukas 2,49. Det var der han ville være. Men da han forsto at han hadde gjort foreldrene sorg, ga han med en gang avkall på sin egen vilje. «Så gikk han med dem og kom til Nasaret, og han var lydig mot dem.» Lukas 2,51

Som menneske var Jesus ikke født med sansen til å være ubetinget lydig. I Hebreerne 5,8 står det om ham: «Enda han var [Guds] Sønn, lærte han lydighet av det han led.» Jesus hadde foreldre og søsken, og i omgangen med dem ble han av Guds Ånd minnet om å være tjenestevillig. I alle situasjoner der valget sto mellom å følge Guds minnelser og å følge sin egen vilje, valgte han å være lydig mot Gud. Dette kan en lese ut av denne korte omtalen av ham: «Og Jesus gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker.» Lukas 2,52.

Et skjult liv på korset

Den kampen Jesus kjempet for å være tro mot Guds vilje, var skjult for dem han var sammen med. De så nok på ham som en vanlig ungdom og etter hvert voksen mann. I en profeti står det om Jesus at «Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet.» Jesaja 53,2. Hvem skulle tro at denne mannen som bare var en av mengden, hadde noe spesielt å gi menneskene? Heller ikke hans nærmeste hadde forstått det. Evangelisten Markus forteller om en gang mange folk samlet seg omkring Jesus, for han helbredet syke og drev ut onde ånder. Jesus tok seg ikke tid til å få seg mat. «Da hans nærmeste hørte dette, dro de av sted for å ta hånd om ham, for de sa: Han er helt fra seg!» Markus 3,21. Dette var deres «dom»; de så med skepsis på hva Jesus drev med.

Heller ikke disiplene visste hvilken kamp Jesus hadde stått i inntil han kalte dem. Inni seg, i sitt sinn, hadde Jesus hele livet hatt «et kors» som han brukte når han ble fristet til å gjøre noe som var imot Guds vilje. I hans legeme virket en skjult død på «korset» over alt som var synd. Jesus sa senere til disiplene: «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.» Matteus 16,24.

Fruktene av livet

Fruktene av Jesu liv, slik de nærmeste opplevde det, kan også spores ved det som Jakob skriver i sitt brev. Svært mange antar at denne Jakob er en av brødrene til Jesus. Han hadde på nært hold sett utslagene av den visdommen som Jesus fikk fra Gud: «Men den visdom som kommer ovenfra, er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler ikke.» Jakob 3,17. Da Johannes hadde døpt Jesus, hørtes en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag.» Matteus 3,17. Jesus hadde da et liv bak seg som Gud hadde sin glede i.

Før Jesus begynte å forkynne, lot Gud ham bli fristet av djevelen. Satan prøvde seg med listige knep: «Du som har fastet så lenge, er sikkert sulten! Som Guds Sønn kan vel du forvandle stener til brød? Og du kan kaste deg utfor enhver høyde, Gud vil jo bære deg på sine hender, ikke sant? Og vil ikke du – slik som mennesker flest – gjerne få makt og bli rik? Det kan du oppnå ved å tilbe meg!» Satan prøvde seg med henvisninger til «det som står skrevet», men Jesus svarte: Det står også skrevet …  Guds ord ble hans våpen. Satan fikk klar beskjed: «Den mat som jeg trenger», sa Jesus, «er de ord som kommer fra Guds munn. Jeg vil ikke sette Guds omsorg på prøve. Jeg tror at han alltid har omsorg for meg! Jeg vil ikke tjene deg; Herren, min Gud, vil jeg tilbe, og ham alene vil jeg tjene». Jesus seiret i fristelsene, og Satan forlot ham. (Matteus 4,1-11)

Deretter kom tiden da Jesus begynte å forkynne og si: «Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!» Matteus 4,17. Lykkelig er hver den tar imot de ordene som Jesus sår i hjertet, og som forstår det og bærer frukt!  (Matteus 13,23)

2

Hvem er Jesus?

Jesus er kanskje de mest kjente person som har levd på jorden. Men hvorfor? Og hvem egentlig var han?

Les mer
4

Jesus kom med noe helt nytt!

Har du hørt om det glade budskap som Jesus kom med? Noe som er helt nytt?

Les mer
5

Kristus åpenbart i kjød

Hvorfor er det så viktig for oss at Jesus ble «født av Davids ætt»?

Les mer
Følg oss