Gå til innhold

Ha synd – Gjøre synd

Johannes skriver at vi alle har synd, men at de som gjør synd ikke har sett eller kjent Gud. (1. Joh. 1, 8 og 3, 6) Hva er så forskjellen?

Syndefallet

Synden kom inn i verden ved Eva og Adam, som var ulydige mot Gud. Ved denne ulydighetshandlingen (syndefallet) ble de besmittet, og begge fikk et syndig kjød. (1. Mos. 3, 1-6 og Rom. 5, 12). Det bodde lyster i kjødet (deres menneskelige natur) som nå ble vekket og begynte å stride imot Guds vilje. Disse lystene kalles for synden i kjødet, eller egenviljen.

Å ha synd – Fristelse

Alle mennesker har arvet synden i kjødet, og derfor kan vi si at alle har synd. (1. Joh. 1, 8). Det kan vi merke ved at vi fristes. «Enhver som fristes dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd.» (Jak. 1, 14-15) Fristelse er altså ikke det samme som å synde, men hvis vi i vårt sinn bevisst gir etter for det som lystene vil, da «unnfanges» synd, ved at det blir en forbindelse mellom vårt sinn og synden vi har i kjødet.

Å gjøre synd; å falle i synd

Det er stor forskjell på det å ha synd og det å gjøre synd. De som gjør synd er de som vil synde, de vil ikke gi opp synden. «Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen.» (1. Joh. 3, 8) «Men når synden er fullmoden, føder den død-» (Jak. 1, 15) Det dreier seg om en åndelig død, der vi skilles fra Gud. Gud kan ikke ha samfunn med mennesker som ikke vil gi opp synden. Det blir da et liv uten håp og uten Gud.

Det kan også skje når vi går på veien at vi allikevel faller. Men fordi det ikke var det vi ville, så sørger vi over det, og reiser oss opp igjen med en gang. Fordi sinnelaget er å gjøre det gode, gjør fallet oss våkne og oppmerksomme, slik at det ikke skal skje igjen.

Ikke synde!

«Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde.» (1. Joh. 2, 1) Dette må jo være mulig, siden det står skrevet! Jesus levde et liv som menneske, under samme vilkår som oss, men han syndet aldri, fordi han aldri ga etter for lystene som bodde i kjødet. Gud kunne derimot fordømme synden i kjødet! (Hebr. 4, 15 og Rom. 8, 3). Derfor kunne ikke døden holde ham, og ved dette offeret åpnet han en vei tilbake til Gud, hvor vi som disipler kan følge etter. For et kraftig, håpefullt evangelium som vi har fått!

1

Hva er synd?

Hva er egentlig synd? Hva er arvesynden, synden i kjødet og legemets gjerninger? Alle har synd, men ingen må gjøre (begå) synd. Hva er forskjellen på disse to?

Les mer
2

Syndenes forlatelse

Har du noen ganger merket at du sender nesten ubevisste bønner til Gud om hjelp? Dette skjer helst når du opplever at noe er tungt og vanskelig. Men dersom du er lei av deg selv og det livet du lever, blir du mer bevisst på at du faktisk trenger å be!

Les mer
3

Hvordan kan jeg takle skyldfølelse som kristen?

Skyldfølelse kommer av en dårlig samvittighet. Samvittigheten min forteller meg hva som er riktig og hva som er galt, og jeg må aldri gå imot dette.

Les mer
4

Ha synd – Gjøre synd

Johannes skriver at vi alle har synd, men at de som gjør synd ikke har sett eller kjent Gud. (1. Joh. 1, 8 og 3, 6) Hva er så forskjellen?

Les mer
5

Hva er forskjellen på fristelse og synd?

Hva er egentlig forskjellen på fristelse og synd?

Les mer
6

Hvordan får jeg seier over synd?

I Bibelen står det om å få «mer enn seier» over synd. Men hvordan?

Les mer
Følg oss