Gå til innhold

Hva er synd?

Hva er egentlig synd? Hva er arvesynden, synden i kjødet og legemets gjerninger? Alle har synd, men ingen må gjøre (begå) synd. Hva er forskjellen på disse to?

Hva er egentlig synd? Synd er det som skiller menneskene fra Gud, og syndens lønn er død. Jeg begår synd når jeg ikke er lydig mot Guds vilje og bryter hans lover.

Det er mange utrykk som beskriver synd, både bibelske og ubibelske. For eksempel, hva er arvesynden, synden i kjødet og legemets gjerninger? Alle har synd, men ingen må gjøre (begå) synd. Hva er forskjellen på disse to?

Syndens opphav (arvesynden)

Synden kom til verden da Adam og Eva var ulydige mot Gud og åt av treet som gir kunnskap om godt og ondt. De valgte å gjøre sin egen vilje i stedet for Guds vilje, og ble ved dette bevisste på rett og galt. Denne ene ulydige handlingen fordervet den menneskelige naturen deres, og de fikk en syndig natur, et syndig kjød – arvesynden.

Synden i kjødet

Hva er synden i kjødet? Alle etterkommere av Adam og Eva har arvet synden i kjødet – ikke skyld, men en tendens til heller å ville følge sin egen vilje enn Guds vilje. Bibelen bruker mange ord på å beskrive dette: synden i kjødet, syndelegemet, syndens lov, lyster og begjæringer osv. I Romerne 7,18 skriver Paulus, For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor ikke noe godt. Her beskriver han den tilbøyeligheten til å synde som vi alle har arvet.

Johannes skriver, Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. 1. Joh 1,8. Synden som jeg har er synden i kjødet som jeg har arvet – lyster og begjæringer. Det har jeg dermot ikke skyld i selv; det er noe jeg er født med, og innebærer dermed ikke skyld.

Jeg kan merke denne tilbøyeligheten i meg hver gang jeg blir fristet. Enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Jakob 1,14.

Når har jeg begått synd?

Det er en stor forskjell på det å ha synd og det å gjøre synd. Jakob skriver videre: Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død. Jakob 1,15. Her ser vi at fristelsen ikke blir til synd før den unnfanges. Denne unnfangelsen skjer når jeg i tankene mine sier ja til lystene. Resultatet er at jeg begår synd, i tanker, ord eller gjerninger. Dette er synd jeg er skyldig i og som jeg må stå til regnskap for.

Synd jeg ikke er klar over – legemets gjerninger

Jeg kan reagere, snakke eller tenke motsatt av hva som er Guds vilje uten å være klar over det. Bibelen kaller dette for legemets gjerninger, og å være fanget av syndens lov (les Romerne 7 og 8). Fordi dette aldri streifet bevisstheten min, har jeg heller ingen skyld. Men selv disse gjerningene kan bli brakt opp i min bevissthet senere, og må ordnes opp i.

1

Hva er synd?

Hva er egentlig synd? Hva er arvesynden, synden i kjødet og legemets gjerninger? Alle har synd, men ingen må gjøre (begå) synd. Hva er forskjellen på disse to?

Les mer
2

Syndenes forlatelse

Har du noen ganger merket at du sender nesten ubevisste bønner til Gud om hjelp? Dette skjer helst når du opplever at noe er tungt og vanskelig. Men dersom du er lei av deg selv og det livet du lever, blir du mer bevisst på at du faktisk trenger å be!

Les mer
3

Hvordan kan jeg takle skyldfølelse som kristen?

Skyldfølelse kommer av en dårlig samvittighet. Samvittigheten min forteller meg hva som er riktig og hva som er galt, og jeg må aldri gå imot dette.

Les mer
4

Ha synd – Gjøre synd

Johannes skriver at vi alle har synd, men at de som gjør synd ikke har sett eller kjent Gud. (1. Joh. 1, 8 og 3, 6) Hva er så forskjellen?

Les mer
5

Hva er forskjellen på fristelse og synd?

Hva er egentlig forskjellen på fristelse og synd?

Les mer
6

Hvordan får jeg seier over synd?

I Bibelen står det om å få «mer enn seier» over synd. Men hvordan?

Les mer
Følg oss