Gå til innhold

«Mye mer» frelse

Hva er frelse? Jesus døde for våre synder, men frelsen består av så mye mer enn det!

Hva er frelse? Den vanlige forståelsen av frelse er at vi mottar tilgivelse for synden fordi Jesus døde for oss. Det er en begynnelse ja, men frelsen består av så mye mer enn det.

Hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst

Paulus skrev om frelsen i Romerne 5,10. For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv!

Dessverre er det lite forståelse for denne «mye mer» frelsen. Hva betyr det å bli frelst ved hans liv? Jesus sa, Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt (Joh 15,5). Dette er fruktene av Ånden vi kan lese om i Galaterne 5, 22-23, som er et resultat av å korsfeste sitt kjød med dets lyster og begjæringer. Er vi fylt med Jesu Ånd har vi kraften til å gjøre dette.

Paulus formaner oss i Filipperne 2,12 til å arbeide på vår frelse med frykt og beven. Men prøver vi ikke å frelse oss selv da? Langt ifra! Det står i neste vers, For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. Det er Guds nåde, for uten ham er vi maktesløse.

Alle ønsker vel å være vennlige, snille og tålmodige, men hvorfor er det så vanskelig å leve dette livet i alle livets situasjoner? Det er på grunn av vår synd, vår stolthet, vår egenvilje og lyster. Når Gud arbeider i oss for å gjøre hans vilje, og korsfeste vår egenvilje og selvopptatthet, er det lett å sette seg imot og være uvillige. Derfor sier Paulus, «Gjør alt uten misnøye og innvendinger».

Full frelse: Innta Det lovede land

I Bibelen kan vi lese om Israels folk som satte seg imot da de skulle innta Det lovede land. Ved Guds kraft var de blitt reddet ut av Egypt, men når Gud ba dem om å ta opp kampen og innta Det lovede land begynte de å klage, krangle og gjorde opprør. Hvis Gud hadde tillintetgjort fiendene for dem ville de gladelig inntatt Landet, fordi de så at det var et godt sted som bar rike frukter. Men de nektet å adlyde, sa det var for vanskelig, byen var for sterk og kjempene som bodde der var for store. I stedet for «full frelse» – og i stedet for å komme inn i Det lovede land, ble de sendt ut for å vandre i ørkenen i 40 år.

Hvis de hadde adlydt når Gud den Allmektige arbeidet i dem, ville de beseiret fienden slik Josva profeterte. Når de ble bedt om å snu og gå tilbake til ørkenen, endret de mening og ville innta landet likevel, men Gud arbeidet ikke lenger i dem. De hadde ikke nåde over seg og ble ledet håpløst. Det kan vi lese om i Fjerde Mosebok, kapittel 13 og 14.

Så la oss ikke være tilfreds med å ha blitt reddet fra Egypt, (verden), for så å tilbringe resten av vårt kristenliv med å vandre rundt i ørkenen, uten å noen gang innta Det lovede land – Kristi liv med Åndens frukter. Nei, la oss få enn mer tak i denne ‹«mye mer»› frelsen ved tro og lydighet til Guds Ånds tilskyndelser i oss, slik at vi ved Ånden døder synden som bor i kjødet vårt. (Rom 8,13). Da skal vi leve!

Det er sann frelse!

Kjernen

Hva er de revolusjonære, frigjørende kjernelæredommene til Jesus Kristus og apostlene? Hvordan kan de brukes i praksis i hverdagslivet?

Last ned gratis e-bok

Så stor en frelse

Apostelen som skriver Hebreerbrevet kaller det et «formaningens ord». Hensikten med denne boken er å forsterke og utvide den formaningen, og bringe tro og frelse til alle som har et himmelsk kall. Alle som følger oppfordringen fra Hebreerbrevet kan oppnå denne store frelsen.

Følg oss