Temauke: «Disippelliv»

Denne uken fokuserer AktivKristendom på et spesielt tema: «Disippelliv».

Det siste Jesus sa til sine disipler før han for opp til himmelen var å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler (Matteus 28,18-20) Så da må det også være mulig for meg å bli hans disippel!

Jesus selv har kalt oss til å være en disippel, hans etterfølger. Dette er det største kallet som et menneske kan få. Det er et liv som fører til et enda mer rikelig og evig liv. Det er et liv i vekst i det som er av Gud og forvandling til Kristi bilde. Det er en vei vi må gå. Det er en livslang pakt med vår Herre og Mester, å følge ham på livets vei, uansett hvor det kan føre. Gjennom trengsler og prøvelser til evig herlighet og samfunn med ham.

Jesu disipler forsto dette da de straks forlot alt for å følge ham. (Matteus 4,18-22) Som en idrettsutøver som ofrer alt for å oppnå de høyeste prestasjonene i sin idrett, kan en kristen ikke være en sann Jesu disippel uten å oppgi alt. (Lukas 14,26-27)

«… Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.» Romerne 8,16-18. Å være en Guds arving og en medarving med Kristus er et enormt løfte. Har jeg virkelig regnet hva det koster å være en disippel? Kan jeg virkelig si at jeg er en disippel, med Jesus som min Mester?

Vi utforsker mer om denne livslange utdanningen i denne ukens tema, med dyptgående artikler og vitnesbyrd fra disipler som har opplevd og opplever at det virkelig lønner seg å følge i Jesu fotspor. Følg med denne uken, og utforsk «Kjernen i vår tro»– delen, som inneholder flere artikler om det største kallet vi kan få her på jorden – å være en Jesu Kristi disippel!

This post is also available in: Engelsk

Du vil kanskje også være interessert i vår temaside om seier over synd.

OM OSS

HAR DU SPØRMÅL?
FÅ SVAR!