Gå til innhold

Vår frelser Jesus Kristus

Å ha Jesus som frelser betyr mye mer enn kun å få syndens forlatelse!

Jesus kan bli vår frelser i en enda dypere grad, som betyr mye mer enn kun syndens forlatelse.

I den gamle pakt var det også mulig å oppnå syndens forlatelse. På den store forsoningsdagen ble de renset fra all sine synder. (3. Mos. 16:30) Men de hadde selvfølgelig stadig behov for tilgivelse, år etter år. Dette skal Aron ha med seg når han går inn i helligdommen: En ung okse til syndoffer og en vær til brennoffer. (3. Mos. 16:3) For å få tilgivelse måtte folket i Israel ofre blod av okser og lam og bukker som et syndoffer.

Mer enn tilgivelse

Jesus kom for å tilby oss mye mer enn tilgivelse – han kom for å gi oss total forvandling! Han forsto at syndoffer aldri kunne føre mennesker til et nytt og forvandlet liv. Han kom for å frelse oss fra vår synd. Dette betyr at vi ikke trenger å fortsette å synde år etter år. Blodet av okser og bukker kunne ikke ta bort synd, men det kunne Jesus. (Hebr. 10:4)

Jesus som forløper

Jesus kom ned til oss med det samme kjød (menneskenatur) som barna. (Hebr. 2:14-16) Han opplevde de samme fristelser som vi opplever, og beseiret dem mens han var et menneske, uten å synde én eneste gang! (Hebr. 4:15) Hvordan fikk han det til? På grunn av hans lydighet kunne Gud fordømme synden i hans kjød mens han levde, altså før hans fysiske død på Golgata. Han døde av sin egen vilje, lenge før han ble korsfestet på et trekors. (Rom. 8:3)

Jesus ble fullendt gjennom disse daglige lidelsene. (Hebr. 2:10) Han gjorde dette slik at han kunne føre mange av oss til den samme herlighet. Han er vår høvding, og han ble fullkomment frelst fra all synd i sitt kjød, den som han arvet gjennom syndefallet. Hvis vi følger i hans fotspor og lar Ånden gjøre sin virkning, kan synden også bringes i døden i vårt kjød, og vi kan bli ferdige med synden. (1. Pet. 4:1)

Vi kan slutte helt med å synde hvis vi tar imot Jesus som vår frelser. Det betyr at det faktisk er mulig å slutte med å bli sint, å ta anstøt og å bli avindsyk. Vi trenger ikke lenger å være bundet av «øynenes lyst». (1 Joh. 2:16) Da kan vi likedannes til Jesu bilde. (Rom. 8:29) Han var den førstefødte av mange brødre. For en frelser!

Kjernen

Hva er de revolusjonære, frigjørende kjernelæredommene til Jesus Kristus og apostlene? Hvordan kan de brukes i praksis i hverdagslivet?

Last ned gratis e-bok

Kristus åpenbaret i kjød

For vår skyld bar Jesus vår synd i sitt kjød, forat all synd skulle bli fordømt der. Han ville gjøre det, og at han gjorde det! Betydningen av dette for oss kan ikke måles. Les mer her om hva dette betyr for alle som virkelig tror på Kristus Jesus som Guds Sønn og Menneskesønnen.

Følg oss