10 oppmuntringer for dem som strider troens gode strid

I dag er en god dag å fornye vår pakt som kristne på, og sette mål for vår fremgang.

10 oppmuntringer for dem som strider troens gode strid
 1. Vandre kun rett frem på Guds vei. Se deg ikke tilbake som Lots kone. Fortsett å si ja til Jesus, for han overgår alle erkjennelse. Glem det som er bak og jag etter det som er foran, og skynd deg mot skatten som er lagt opp i himlene også for deg.
  (Filipperne 3,12-14; Matteus 6,20)
 2. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden, og trakt aldri etter ting på jorden, men jag etter det som er der oppe; for himlenes rike består i rettferdighet, fred og glede i den Hellige Ånd. Inn i dette rikets dypheter driver Guds Ånd oss, så freden blir som floden og rettferdigheten som havets bølger.
  (1. Johannes 2,15; Kolosserne 3,1-2; Romerne 14,17; Jesaja 48,18)
 3. Stå aldri Guds Ånd imot, men la deg alltid drive og lede av ham; for han makter å veilede deg til all sannhet.
  (Johannes 16,13)
 4. Frykt ikke hvis du kommer i ildprøvelser, for gull lutres i ilden. Ilden skal ikke fortære deg og vannene ikke overskylle deg.
  (1. Peter 1,6-7; Jesaja 43,2)
 5. Søk alltid næring til åndslivet. Næring til åndslivet består i liv og fred, for Åndens sans er liv og fred.
  (Romerne 8,6)
 6. Åpne vidt ditt øre mot Guds Sønns røst, så du kan skille hyrdens røst rent og klart fra leiekarens røst.
  (Johannes 10,11-12,27)
 7. La deg ikke nøyes med å bli bare litt religiøs i det ytre og like verdslig på innsiden. Sky slik dårskap. Før alltid rent flagg, og stå aldri i unionsforhold til verden. Her trengs det å være radikal, for Kristus og Belial, Gud og verden kan aldri forenes.
  (2. Korinter 6,14-17)
 8. Skam deg aldri for Jesu navn, men syng det ut, så din frimodighet kan økes og belønningen bli stor.
  (Romerne 1,16)
 9. Mangler du visdom fra Gud, så be om å få den, for han gir gjerne uten å bebreide. Vil du lære av Gud, så omgås ham, for den du omgås, blir du lik.
  (Jakob 1,5; Jakob 4,8)
 10. Fortsett med å si ja til Jesus og nei til deg selv og nei til verden. Gjør du det, da blir din tale bare ja og nei, og du vet at alt utenfor dette er av djevelen.
  (Matteus 5,37)

Artikkelen ble inspirert av et brev skrevet av Johan Oscar Smith til sin bror Aksel Smith, den 25. juni 1905, og utgitt av Skjulte Skatters Forlag i boken «Johan O. Smiths etterlatte brev» (brev # 3).
Les flere artikler av Johan Oscar Smith her.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Å være kristen

Å være kristen er et mye dypere liv enn bare å be Jesus å komme inn i ens hjerte og tro på syndenes forlatelse. Det er et liv i utvikling og vekst i det som er av Kristus. Dette heftet presenterer veldig tydelig og enkelt det som er grunnleggende i et kristent liv.