16 bibelvers som viser at du kan bli forvandlet!

Der din natur en gang var helt menneskelig, kan den bli guddommelig! Her er Bibelens bevis!

16 bibelvers som viser at du kan bli forvandlet!

Du har nylig tatt et veldig bevisst og fast valg å forplikte livet ditt helt til Herren. Du har en ny holdning og et nytt ønske. Det samme ønske som Jesus hadde: «Men la ikke min vilje skje, bare din.» Lukas 22,42.

Men i dagliglivet opplever du at du fremdeles fristes til å sladre, til egoisme, urenhet, sinne osv. Dette er som apostelen Paulus skrev i Romerne 7. 18-21: «… Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden.»

Dette skjer fordi, uansett hvor oppriktig ditt ønske om å gjøre det gode er, så kan du ikke bli kvitt syndelegemet ditt (lystene og begjærene som frister deg) på noen annen måte enn å seire over fristelsen, øyeblikk for øyeblikk. (Jakob 1,14) Det tar tid, utholdenhet og trofasthet. Men hver gang du overvinner dine lyster blir du forvandlet på innsiden! Bibelen sier at du kan bli forvandlet ved å fornye ditt sinn! Hvor din natur en gang var tvers igjennom menneskelig, med all den synd og lystene som følger med det, kan din natur bli guddommelig!

Les mer her: Går det an å være fullkommen?

Du kan bli forvandlet!

Du kan bli forvandlet, og beviset finner vi i disse bibelvers:

2. Peter 1,2-4: «Nåde og fred bli dere til del i rikt mål gjennom kunnskapen om Gud og Jesus, vår Herre. Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten …»

2. Korinter 3,18: «Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.»

Romerne 12,2: «Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.»

Galaterne 5,16: «Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.»

2. Korinter 5,17: «Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.»

1. Johannes 3,2-3: «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli! Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, likesom Han er ren

Filipperne 1,6: «Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.»  

Kolosserne 3,9-10: «Lyv ikke på hverandre! Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin Skapers bilde.»

1. Peter 4,1-2: «Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tiden dere ennå skal være i kjødet.»

Galaterne 2,19-20: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg

Galaterne 6,15: «For det som betyr noe, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning.»

Kolosserne 3,5.12-14: «Så død da deres jordiske lemmer: Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse.  … Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.»

1. Peter 1,6-7: «Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull – som jo lutres ved ild – skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.»

2. Peter 1,5-7: «… så legg nettopp derfor all vinn på at deres tro viser seg i rett liv, og i det rette liv kunnskap, og i kunnskapen selvbeherskelse, og i selvbeherskelsen utholdenhet, og i utholdenheten gudsfrykt, og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle.»

Jakob 1,2-4: «Mine brødre, akt det for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvd, virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe.»

2. Korinter 4,16: «Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag.»

Kanskje er du interessert i å lese mer på vår temaside om forvandling, eller i disse bibelstudier om andre emner:

14 bibelvers som beviser at Gud vil at vi skal ha seier over synd

12 bibelvers som beviser at Jesus var et menneske som vi kan følge

 

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.