2016 – Året som verden raste sammen?

Jeg tror ikke jeg er den eneste som føler at dette året har vært det verste gjennom tidene. Gir Bibelen håp om forandring?

Skrevet av Kathryn Albig
2016  – Året som verden raste sammen?

Jeg så en tegning nylig. Den viste et klasserom i år 2100. Læreren sier: «Da avslutter vi leksjonen om år 2015 – og så går vi videre til år 2017.» En av elevene rekker opp hånden. «Hva med 2016?» Det blir mørkt og læreren svarer dystert: «Vi snakker ikke om 2016.»

Noen skrev i en tweet: «2016 er som en montasje av nyheter som man ser i begynnelsen av en post-apokalyptisk film, som forklarer hvordan verden ble ødelagt.»

Dette er ikke det eneste som jeg har sett som kommenterer at verden ser ut til å rase sammen rett foran øynene våre.

Verdensomveltning

Mange virkelig forferdelige ting har pågått i år. Det er ikke noe som ikke har skjedd før, men det virker som det skjer raskere og mer voldsomt i år. Som om et tiår med de verste hendelsene stappes inn i ett enkelt år. Jeg trenger ikke å gå dypt inn i detaljer; de fleste som leser dette vet nøyaktig hva jeg mener.

Massedrap, terrorisme, politivold, rasemessige spenninger, ekstremvær, politisk kaos, sosiologisk omveltning, verdensomspennende helsekriser, flyktningkriser: Uansett hva du kommer på, så har verden sett det i år. Hvem trenger en zombie-apokalypse? Vi ser ut til å være i stand til å ødelegge jorden helt på egen hånd.

Ingen av disse tingene overrasker meg egentlig. Siden jeg var ganske ung har jeg som kristen lært å se etter disse «tidens tegn». Dagene der vi ser Bibelske profetier blir oppfylt. Vi vet alle sammen at verden er i en slik tilstand som ikke kan fortsette mye lenger.
Les mer om de siste tider her.

Finnes det en løsning?

Så er dette et dårlig år? Bør vi se fremover med håp om at ting vil forandre seg, og at verden vil bli et bedre sted igjen? Er vi virkelig på vei mot en apokalypse, eller er vi i stand til å sy sammen denne verden?

Det kommer til å bli så ille på jorden at menneskeheten blir desperat etter en frelser. En som kan få dem ut av dette kaoset som de selv har laget. Og de begynner å tenke at Gud kanskje har forlatt dem, ellers ville han grepet inn og rettet opp i sakene.
Les «Hvorfor tillater Gud lidelser?” her.

Et annet konsept som jeg som kristen er klar over, er Antikrist. Menneskehetens «frelser» som kommer på nøyaktig «riktig» tidspunkt, akkurat når det ser ut som det er ingen vei tilbake fra tilstanden vi befinner oss i. Og han har svarene. Han fikser alt. Hans hensikt er å bevise at menneskeheten er herre over sin egen skjebne og ikke trenger en Gud for å fikse ting for dem.

Tiden kommer da ting begynner å endre seg. Problemene blir løst. Kriser har løsninger. Det ryddes opp i kaoset. På grunn av Antikrist.

At verden begynner å bli bedre blir for meg det sikreste tegnet på at verdens ende er nær. Det betyr at Gud ikke lenger er i bildet for mesteparten av menneskeheten. Likevel kan de ikke vite hvor utrolig langt fra sannheten det er.

Guds seier

Fordi Gud har vært der gjennom det hele. Han har fulgt med mens synden har revet hans skapning i filler. Og han skal følge med da Antikrist rekonstruerer det og prøver å ta sin plass som hersker over dette riket. Da han prøver å kaste Gud ut fra denne verden som han kalte frem ut av ingenting.

Hendelsene i verden utfolder seg akkurat som jeg alltid har hørt at det skulle skje. Og jeg vet hva slutten på denne historien blir: Gud vinner. Det gjør han alltid.

Når tiden er inne griper Gud inn og overtar makten igjen, og beviser en gang for alle at han er den allmektige Gud, den gamle av dager, for nå og evigheten. (Daniel 7)

Personlige beslutninger

Så nå, mens jeg lever i denne urolige verden, må jeg ta de beslutningene som sikrer at jeg er på vinnersiden i denne historien. Beslutninger som vil føre meg til et evig liv i herlighet med min Skaper og min Frelser. Dette betyr at jeg bestemmer meg for å følge Gud og gjøre hans vilje heller enn min egen vilje, og i stedet for å følge tidsånden.

Det kommer til å bli ganske ille her på jorden for en tid, spesielt for de som avviser Antikrist med sine tilsynelatende perfekte løsninger på alle problemene i verden. Men min oppgave er å berge min sjel, og å dele dette budskap om evig håp med så mange som mulig. Guds hensikt er at så mange sjeler som mulig blir reddet fra ødeleggelsen som til slutt vil komme over jorden. Paulus skriver at der synden er stor, blir nåden enda større. (Romerne 5,20-21) All nåde er tilgjengelig for dem som er ydmyke, og Gud kan fullkomment frelse. Verdens tilstand er intet i forhold til Guds makt.
Les mer om den store trengsel her.

Gud er trofast til å belønne dem som er trofast mot ham. Han er alltid på deres side, og har sin mektige hånd over dem gjennom de onde tider, og oppfyller sine store og dyrebare løfter som han har lovet for alle som seirer.

Når jeg nå ser tegn og hendelsene i verden utfolde seg som forutsagt mange år i forveien, styrkes min tro på Gud, heller enn omvendt. Min beslutning om å være rettferdig og forberedt for Kristi komme bare vokser seg sterkere. Jeg vil være på den vinnende siden i denne episke historien, som ender med Guds seier over synden og Satan. En slutt som innfører en evighet av fred og rettferdighet.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Bruden og skjøgen og de siste tider

Skrevet av Sigurd Bratlie

En veldig klar tolkning av profetiene bevitnet av Johannes i Åpenbaringen. Denne boken ble skrevet like etter slutten av andre verdenskrig, og er enda mer relevant i den verden vi lever i. Den fokuserer på viktigheten av å leve et gudfryktig liv i tiden før Jesu gjenkomst.