26 bibelvers om Den Hellige Ånd

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvordan kan vi få Ånden? Hva gjør han?

26 bibelvers om Den Hellige Ånd

Det er umulig å leve et sant kristenliv som Jesu disippel uten Den Hellige Ånd. Her er et utvalg bibelvers om Den Hellige Ånd – om hans rolle, hvordan vi mottar ham og hvordan han kan hjelpe oss.

Bibelvers om løftet om Den Hellige Ånd

«Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.» Apostlenes gjerninger 1,4-5.

«Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» Matteus 28,19-20.

Hvilken funksjon har Den Hellige Ånd? Les mer her.

Den Hellige Ånds komme

«Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale.» Apostlenes gjerninger 2,1-4.

Å motta Den Hellige Ånd – Bibelvers om Åndens dåp

«Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg – jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans! Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild Matteus 3,11.

«Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.» Apostlenes gjerninger 2,38.

«Hvis da dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da den himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham.» Lukas 11,13.

«Vi er hans vitner om alt dette, og det er også Den Hellige Ånd, som Gud ga dem som lyder ham.» Apostlenes gjerninger 5,32.

Les mer om Den Hellige Ånds dåp her.

Den Hellige Ånd – et segl

«Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag.» Efeserne 4,30.

«I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt, han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet.» Efeserne 1,13-14.

«For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far! Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.» Romerne 8,14-17.

Den Hellige Ånd – Talsmannen og sannhetens Ånd

Jesus sa til sine disipler:

«Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.» Johannes 14,15-18.

«Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere. Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.» Johannes 14,25-26.

«Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.» Johannes 15,26.

«Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. … Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.  Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.» Johannes 16,7.12-14.

Talsmannen, Den Hellige Ånd, minner oss om Guds ord i våre daglige forhold. Det er en sann trøst, ikke sant? Som mennesker med en travel hverdag er det lett for oss å miste fokus på det som har evig verdi. Den Hellige Ånd kan minne oss i øyeblikket da vi trenger det mest – ikke å gjengjelde ondt med ondt, eller å kaste all vår sorg på ham, for eksempel.

«For Den Hellige Ånd skal lære dere i samme stund hva som bør sies.» Lukas 12,12.

«Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige.  28For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.» Romerne 8,26-27.

Les mer om hvorfor vi trenger Den hellige Ånd.

Den Hellige Ånd – kraft

«Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Apostlenes gjerninger 1,8.

Peter, som bare noen dager tidligere var så svak og forsagt at han ikke klarte å bekjenne Jesus selv om han egentlig ville gjøre det, ble på et øyeblikk fylt av kraft da Den Hellige Ånd falt på ham. Har du også en god lengsel i hjertet om å leve et rent liv for Jesus? Vil du å si «Nei!» til fristelsen, men mangler du kraften til å gjøre det? Be om å få Den Hellige Ånd! Han vil gi deg kraften du trenger til å motstå synden slik som du aldri har opplevd det før!

«Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet.» Apostlenes gjerninger 4,31.

Les også: Den Hellige Ånd – en mektig kraft til å bryte seg løs!

Vandre i Ånden

“Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden!» Galaterne 5,25.

Ut fra dette verset ser vi klart at det er en vei å gå på etter at vi har fått Den Hellige Ånd. Å vandre i Ånden betyr å være lydig mot Ånden.

«Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.  17For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil.» Galaterne 5,16-17.

«Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden tar livet av legemets gjerninger, skal dere leve.» Romerne 8,12-13.

«Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter – som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen …» Hebreerne 3,7-8.

«Utslokk ikke Ånden!» 1. Tessaloniker 5,19.

Resultatet av å vandre i Ånden

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke.» Galaterne 5,22-23.

«… Åndens attrå er liv og fred.» Romerne 8,6.

«Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.» Romerne 15,13.

Fikk du hjelp fra dette utvalget av bibelvers om Den Hellige Ånd? Vil du vite mer om Den Hellige Ånd? Du kan finne alle våre artikler på denne temasiden om Den Hellige Ånd.

 

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Guds evangelium

Nåden betyr at all min synd blir tilgitt når jeg bekjenner den. Men det betyr også at vi får kraft til å adlyde sannheten som Jesus kom med. I denne boken skriver Sigurd Bratlie om dette, og viser at Guds sanne evangelium er troens lydighet.