60 grunner til at Jesus Kristus er alt for meg

Hvis du kan si, «Ja, dette gjelder også meg!» til denne listen, da blir livet ditt også urokkelig!

60 grunner til at Jesus Kristus er alt for meg
 1. Han er min fred. – Forøvrig kan det gjerne være ufred og spetakkel alt sammen, om så skal være.
 2. Han er min glede. – Annen glede trenger jeg ikke.
 3. Han er en soning for all min synd. – Alle mine synder har han kastet bak sin rygg, i forglemmelsens hav. Om jeg heretter skulle komme til å synde, vil han straks tilgi meg, da også dette er sonet.
 4. Han er min helliggjører. – Han lutrer meg og lutrer meg igjen så lenge jeg lever. Hans død er virksom i meg, slik at det etter hvert blir mere rom for Kristi liv.
 5. Han er min hyrder. – Er det ingen andre som passer på meg, så gjør han det trofast natt og dag.
 6. Han er min lovsang. – Er det intet annet tema eller noen annen grunn til lovsang, så er da han det.
 7. Han er min kapital. – Annen kapital trenger jeg ikke. Er den for liten, er alt for lite.
 8. Han er min inntekt. – Slipper den opp, slipper alt opp.
 9. Han er min forsikring. – Er ikke den trygg, så er alt utrygt.
 10. Han er min fremtid. – Ham ser jeg hen til. Ham går jeg imøte. Da er min fremtid lys og lang. Halleluja!
 11. Han er min eneste Herre og hersker. – Han har jeg helliget som herre i mitt hjerte. Ham har jeg underlagt meg, i full tillit til hans styrelse og til hans befalings fullkomne godhet.
 12. Han er min slekt. – Han er min mor, søster og bror.
 13. Han er min ære. – Annen ære har jeg absolutt ikke behov for. Menneskene må gjerne vanære og forakte meg alle mine dager.
 14. Han er min borg, min festning, mitt skjold og verge. – Den er ikke så lett å bestorme og gjennomtrenge. Der er jeg trygg.
 15. Han er min mester. Jeg er læregutt. – Om ingen annen underviste meg i sannhet og med dyktighet, så gjør han det allikevel.
 16. Han er min veileder. – Om alle andre kun var pratmakere som ikke selv har vandret veien foran, slik at de med all pålitelighet kan veilede meg, så er dog han vel kjent på veien.
 17. Han er min høvding. – Om ingen annen styrker meg og opplærer meg til krig, så er dog han en veldig stridsmann, høvdingen for Guds hær. Han er ikke bløtaktig.
 18. Han er min hvile. – Om kroppen ingen seng eller hodepute hadde, så har dog min ånd et deilig leie – i ham.
 19. Han er mitt forrådskammer. – Om jeg ellers ingen forråd har, så bor dog hele guddommens fylde legemlig i Ham, og jeg er et lem på hans legeme fylt av ham.
 20. Han er min lege. – Om ingen jordisk doktor kunne lege mitt legeme, så kan han gjøre det uansett, og gjør det også om det tjener meg best.
 21. Han er mitt mål. – Å bli ham lik – i hans vesen.
 22. Han er min forløper. – Jeg vandrer ikke på en ukjent vei, som en oppdagelsesreisende. Det er en banet vei som Jesus har sprunget foran; hvert skritt er forut tatt av ham. Han er prøvet i alt i likhet med de skritt jeg nå har tatt og heretter skal ta. Hvilken trøst!
 23. Han er min trøst. – Den greier seg godt.
 24. Han er min dommer. – Andres dommer får være som de vil.
 25. Han er min utsøkte mat. – Han er livsens brød. Hans kjød er sannelig mat.
 26. Han er min lek og fornøyelse. – Mot denne blekner all annen lek.
 27. Han er mitt hell og min lykke. – Hva han sender i min vei er alltid heldig og til lykke for meg. Bedre hell og lykke har aldri noen vært utsatt for.
 28. Han er min visdom og forstand. – Større visdom og bedre forstand enn å lyde ham finnes ikke.
 29. Han – Ordet – er mitt sverd. – Dette våpen biter bedre enn noe annet.
 30. Han er min trofaste, oppriktige venn. – Annet vennskap trenges ikke.
 31. Han er min interesse. – I forhold til ham er alle andre interesser bare tomhet, bare skum.
 32. Han er min klippe og grunnvoll. – Den står når det andre forgår.
 33. Han er mitt liv. – Det skal vedvare i all evighet.
 34. Han er sannheten. – Det er aldri grunn til å tvile på ham.
 35. Han er min brudgom, min evig elskede.
 36. Han er min forsvarer, min advokat, min sakfører. – Andre sakførere trenger jeg ikke.
 37. Han er mellommann, mellom meg og Faderen. Gjennom ham kommer jeg til Faderen.
 38. Han er Guds Sønn, unnfanget av Den Hellige And.
 39. Han er Menneskesønnen, et menneske, Abrahams sønn, Davids sønn, født av jomfru Maria.
 40. Han er min sanne bror, den ypperste og førstefødte av mange brødre.
 41. Han er min yppersteprest, som har medynk med mine skrøpeligheter.
 42. Han er min ferie. – Mere styrkende opphold kan ingen ha, enn å være i ham.
 43. Han er min hygge. – Hyggeligere kan ingen ha det enn å være hvor han er.
 44. Han er det livsens tre, hvor jeg som en kvist er innpodet.
 45. Han er byggmesteren, som bygger meg opp sammen med de andre til en Guds bolig i Ånden.
 46. Han er hovedhjørnestenen i den levende bygning, hvor også jeg er blitt en levende sten.
 47. Han er en anstøtssten og forargelsesklippe, som jeg ved korset er blitt delaktig i, – til forargelse for alle som vil forsvare sitt eget.
 48. Han er hodet for menigheten, for det legeme hvor også jeg er blitt et lem.
 49. Han er min styrke. – I ham formår jeg alt – alt det som han setter meg til.
 50. Han er Guds kraft. – Det er underfullt hva han kunne formå i kjød og blod som oss.
 51. Han er Guds visdom. – Det er vidunderlig å få skue inn i hva det skjedde i Kristus Jesus.
 52. Han er Guds hemmelighet. – Er det da noe rart at man ikke forstår hans person?
 53. Han er min tid; han fyller den. – Tiden faller aldri lang. Tidsfordriv bortfaller.
 54. Han er min sabbat. – Jeg hviler i ham, i hans vilje og gjerning, istedenfor å gå mine egne veier og «drive min egen forretning». Dette gjør jeg hver dag i uken og i året, og derfor akter jeg – som skrevet står, alle dager like. Stadig sabbatshvile! Lovet være Gud.
 55. Han er all god gaves giver. – Til andre givere behøver ikke mine øyne se hen.
 56. Han er min tilflukt. – Jeg kan slippe å løpe hen til sprukne brønner, på nødens dag.
 57. Han er mitt livs kilde. – «Alle mine kilder er i deg». Salme 87,7.
 58. Han er i alle deler det fullkomne mønster.
 59. Han er uforanderlig og uomskiftelig, alltid den samme, selv om alle andre er omskiftelige som månen.
 60. Han er alt for meg. – Nettopp derfor blir alt annet som intet. Det er meg betydningsløst og likegyldig.


Dette er en redigert versjon av en artikkel som først ble publisert med tittelen «Hvad Jesus Kristus er for mig» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i november 1929.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Å være kristen

Å være kristen er et mye dypere liv enn bare å be Jesus å komme inn i ens hjerte og tro på syndenes forlatelse. Det er et liv i utvikling og vekst i det som er av Kristus. Dette heftet presenterer veldig tydelig og enkelt det som er grunnleggende i et kristent liv.