Gå til innhold

Guds ord i praksis

Oppdag hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.

Siste

Tro, uten å tvile

Tro er en grenseløs kraft, men tvil utelukker Gud. Vi må tro, uten å tvile!

Den enorme kraften i forventningens ånd

Hvorfor kan vi som Jesu disipler se frem til hans retur med stor frimodighet, forventning, håp og glede? Hva har Gud planlagt for oss i…

Den levende Guds menighet: Guds hus

Hvordan kan vi være en del av Guds hus, menigheten, Kristi legeme, som han henter når han kommer tilbake?

Jesus er veien – den smale veien

Jesus sa at det er få som finner den smale vei. Vet du hvordan du finner den, og går på den?

Ville du sette ditt liv til for kjærlighet?

Jesus sa at den største kjærligheten er å sette livet til for sine venner. Vi kan være hans venner ved å sette vårt liv til…

Maria og Elisabet: Ekte samfunn

Maria og Elisabet hadde et kjærlig forhold, fritt for avind. En inspirerende bibelhistorie som er et lysende eksempel for oss alle!

Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?

Tar syndens lov i dine lemmer deg til fange, som med Paulus? Vil du bli fri? Les dette!

Forholdet til Jesus

Sarahs vitnesbyrd om forholdet hun har med Frelseren; inspirasjon til å søke en enda dypere forbindelse med Jesus, vår bror og venn.

Trosgrunnlaget

Vi tror på Guds ord, og det har gitt oss vår profil. Når skriften så entydig taler om at det normale kristenliv burde være et liv i seier over synden, så tror vi det! Ved Den Hellige Ånds kraft er dette fullt mulig. Hør bare hva Paulus skriver til romerne: «For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra!» Romerne 6,14-15.

Det er altså fullt mulig å komme til et seirende liv - det er absolutt ikke nødvendig å leve i synd! Vi kan bli sanne Jesu Kristi disipler som har oppfylt betingelsene han har satt, og nå følger ham på den nye og levende vei til evig liv. Er dette sant? Tusener i blant oss ville svare et rungende: JA! - ikke bare som en tro, men som en personlig erfaring ved Den Hellige Ånds hjelp.

Les mer
Følg oss