Åndens stemme og anklagerens stemme

Selv den rettferdige kan falle sju ganger. Når du faller kan det være to stemmer som kommer til deg …

Skrevet av AktivKristendom
Åndens stemme og anklagerens stemme

Sannheten er at du av og til kan falle, selv når hele din trang er å få seier over synden og å herske over synden. Selv den rettferdige kan falle sju ganger, men står opp igjen. (Salomos Ordspråk 24,16.) Når du faller kan det være to stemmer som kommer til deg. Den ene er Den Hellige Ånds stemme. Den andre er anklagerens – djevelens – stemme. (Åpenbaringen 12, 10; Åpenbaringen 20,2.) Hvordan kan man skille mellom disse to stemmene?

Anklagerens stemme

Det er djevelen som lurer deg til å falle i utgangspunktet. Da, når du har falt, så sier han, Der ser du! Det kan ikke lykkes for deg! Nå har du jo prøvd flere ganger, mange ganger, og du har falt hver gang. Bare gi opp dette her! Anklageren  blander altså løgn med sannhet. For det er jo sant at du har falt. Men når han sier at du må gi opp, da er det løgn! For Herren hjelper den som faller! (Salme 145,14.)

Åndens stemme

Når Den Hellige Ånd tukter deg og taler til deg etter at du har falt, så kjenner du at det er frigjørende. Det er glede og fred bakom det. På denne måten kan du skille anklagerens stemme fra Guds stemme. Ånden leder deg alltid til å reise deg igjen!  For det eneste som anklageren vil, er å myrde og stjele og ødelegge. Kan han ikke drepe deg, så vil han i alle fall ødelegge for deg og stjele fra deg så mye som mulig. Slik er anklageren. Men Jesus kom for å gi oss liv og overflod av liv! (Johannes 10,10.)

Det er så mye håp for deg!

Så her må du holde ut. Bare hør på Jesu stemme! Han har kalt deg, og han visste nøyaktig hva du kom fra. Han visste jo om alle dine synder og all din fortvilelse og alle dine dumheter. Men han kalte deg! Så det er veldig håp for deg! Og hvis anklageren kommer med alle de ting som du har gjort, så kan du jo bare spørre ham, Hvilken synd er det som Jesus ikke døde for? Da må han vike bort.

Fordi Jesus har dødd for deg, men poenget er at du skal komme ut av synden og ikke synde mer. Det må være hele din trang og hele ditt hjerte. Hvis ikke, så synder du på nåden og du er ikke ærlig. Men når du har denne trangen, at du vil ut av det av hele ditt hjerte, da er det håp for deg. Og Gud vil mektig styrke deg i denne kampen slik at det lykkes fullt og helt for deg.

«Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.» 1. Johannes 2,1.

Gled deg i håpet! Gled deg om det Gud skal gjøre! Selv om du har falt, så må du profetere imot den synd, og profetere om hvordan det skal gå i fremtiden. Du skal ikke sitte der nedtrykt. Stå opp og forkynn at ditt håp, ditt levende håp, er at Gud skal gi deg seier på alle måter! Det er å ære Gud! Og da vil Gud også styrke deg og hjelpe deg, så du får seier.

Artikkelen er basert på et foredrag holdt av Kåre J. Smith den 1. oktober 2019.

Kanskje er du interessert i å lese mer på vår emneside om håp.

 

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

Skrevet av Sigurd Bratlie

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.