Aksel J. Smith

Aksel Johan Smith (1919-1998) var en sentral åndelig leder i Brunstad Christian Church. Han var en forkjemper for Kristi sunne lære. Han kunne gi stor trøst og hjelp, når det var bruk for det, men han kunne også være en løve i kampen for rettferdighet og sannhet, full av nåde og godhet. Gjennom hans arbeid etterlot han også en enorm arv av skrevne ord. Les mer om Aksel J. Smith her.