Bygg huset på fjellgrunn

Hvordan vet jeg at det livet jeg bygger vil bli stående?

Skrevet av David Risa
Bygg huset på fjellgrunn

Livet består av de valgene vi tar, og bygges av det vi gjør, hver eneste dag. Men hvordan vet jeg at det livet jeg bygger er solid? Hvordan vet jeg at min verden ikke bare kommer til å kollapse når den møter motstand og det blir vanskelig?

«Derfor – hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.» Matteus 7,24-25

De fleste av oss er klare over at et kristent liv ikke er et passivt liv, og Jesu ord i Bergprekenen gir en klar indikasjon på hva en bør prioritere.

«Handlinger sier mer enn ord»

Å være aktivt involvert i mange ting kan gi inntrykk av at jeg virkelig bygger noe med mitt kristenliv. Men kanskje jeg bare hører Jesu ord og … synger om dem, eller hører Jesu ord og … deler dem med andre på sosiale medier. Men det trenger ikke fortsette å være slik! «Handlinger sier mer enn ord» er et uttrykk som passer bra. Jesus sier at vi skal høre hans ord og gjøre dem! Hver dag er det muligheter til å gjøre Jesu bud til mine egne, ved å adlyde dem fra hjertet.

Frem til nå har jeg kanskje forsøkt å bygge mitt liv på evangeliet jeg hører i kirken, men det er kanskje ikke engang Kristi sanne evangelium. Moderne kristendom har blitt utvannet så mye at ordene «den som hører disse mine ord og gjør etter dem» har blitt byttet ut med alt annet enn faktisk å utføre Jesu bud! I dag er det mennesker over hele verden som har blitt villedet,  inkludert selvutnevnte pastorer som tjener penger på å forkynne et budskap som appellerer til massene: en lettere vei til himmelen!

Kanskje har man til og med opplevd at folk prøver å berolige en med setninger som: «Vi synder alle daglig», og «Ikke legg så mye press på deg selv; Jesu blod dekker alt», og selvsagt det vanlige slagordet som lyder omtrent slik: «Jeg må ikke forsøke å hjelpe Gud med frelsen min!»

Men når en møter livets stormer, som for eksempel økonomisk motgang, at en blir urettferdig behandlet eller fristes til utroskap, så blir det tydelig hva slags grunnvoll man har bygget på. En som for eksempel overbeviser seg selv om at «Jesu blod dekker over det hele», og som ikke har forstått alvoret i Jesu advarsel: «Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte», opplever at grunnvollen blir revet bort så snart han treffes av den første fristelsesbølgen.

De som bygger på fjellet blir stående

Det er de menneskene som har bedt, kjempet og lidd for å adlyde Jesu bud som «Vær ikke bekymret for morgendagen», og «Elsk dine fiender» som har bygget på fjellet og som blir stående.

Tiden har kommet for å slutte å støtte seg på setninger som fungerer som en forsikringspolise for ens syndige vaner. De kan høres fromme ut, men disse populære frasene er en direkte motsigelse av det som er skrevet i Titus 2,11-12. «For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er…»

Det er på tide å begynne å bruke denne nåden til det opprinnelige formålet: å leve et liv uten å synde.

Følg Jesu bud – og stå fast i fristelsens stund

De som gjør dette bygger med de riktige materialene og vil oppleve at bygningen deres vil stå fast og urokkelig. Og det betyr ikke at Gud vil spare meg fra enhver prøvelse og trengsel. Selv kristne opplever økonomiske problemer, fristelse til alle slags lyster, å bli behandlet urettferdig osv. Men forskjellen er at de som gjør hva Jesus befaler har styrke til å gå gjennom prøvelsene og komme sterkere ut på den andre siden. Deres liv vil stå fast på fjellet, ikke bare gjennom ulike situasjoner i livet, men også på den dagen da alt prøves av ild.

«Men om noen på denne grunnvollen bygger med gull, sølv, kostbare stener, eller med tre, høy, strå, da skal det verk enhver har utført, bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verket er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverket som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.» 1. Korinter 3,12-15

Tenk for et forferdelig tap den dagen vil være for de som har brukt et helt liv på å bygge med materialer som tre, høy og strå. Forestill deg deres skuffelse over å se deres gode, kristne omdømme, sine pengegaver og all frivillig arbeid de har gjort for mennesker bokstavelig talt gå opp i røyk.

Kanskje vil det da gå opp for dem at de skulle ha bygd på grunnvollen ved faktisk å gjøre Jesu bud, leve et rettferdig liv, og få seier over synd – og  dermed samle seg et vell av «gull, sølv og kostbare stener». Dessverre er det da simpelthen for sent for å gjøre noe med det. Selv om slike mennesker kan ende opp med å bli frelst gjennom syndenes forlatelse, vil alle de gode tingene de gjorde for andre ikke erstatte verdien som Gud setter på personlig trofasthet. Deres herlighet i himmelen vil være betydelig mindre.

Ingen vet hvor langt borte den dagen er – dagen da alle menneskers arbeid skal bli åpenbart. Men vi vet at Guds nåde nå er åpenbart for alle mennesker. La oss gjøre oss bruk av det!

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Guds evangelium

Skrevet av Sigurd Bratlie

Nåden betyr at all min synd blir tilgitt når jeg bekjenner den. Men det betyr også at vi får kraft til å adlyde sannheten som Jesus kom med. I denne boken skriver Sigurd Bratlie om dette, og viser at Guds sanne evangelium er troens lydighet.