Det største navnet i verden

En sang om et navn som er over alt annet på jorden. En sang full av kjærlighet, takknemlighet og lovprisning.

Det største navnet i verden

Ingrid Bekkevold (1900-1977) var en begavet sangforfatter. Når Gud arbeidet i hjertet hennes, kom det ofte ut som en sang. Hun hadde alltid papir og en blyant tilgjengelig slik at hun var klar når inspirasjonen kom. Disse sangene kom ut av et gudfryktig liv; ordene som hun skrev, praktiserte hun også i sitt liv. BCCs sangbok «Herrens veier» inneholder mange av hennes sanger, og mange har blitt styrket i sin ånd av disse sangene.

I versene i denne sangen kommer hennes kjærlighet til Jesus og hennes takknemlighet og lovprisning klart fram i hver linje. Det er spesielt interessant å merke seg at hun skrev denne sangen kort tid etter hennes 13 år gamle sønn døde av hjernehinnebetennelse i 1940-årene. I stedet for å få henne til å tvile og spørre om «hvorfor», fikk denne situasjonen henne til å vende seg til Frelseren og komme nærmere ham.

Vi har skrevet ned disse versene her, slik at forhåpentligvis mange kan lese dem og bli med i hennes lovsang til vår Frelser!

Det er et navn over alle

Det er et navn over alle jeg elsker på jord.
Det er så herlig en klang.
Om det er hele min sang.
Det bringer glede og lykke og salighet stor.
Det er det herligste navnet på jord.

I dette navnet er frelse fra synd og fra død,
om du er tynget i nød,
ja, om enn synden er rød.
I dette navnet er frelse, fullkommen og fri.
Ved dette navnet du lykkelig kan bli.

I dette navnet er kraft som gjør vandringen lett,
om du er mødig og trett,
om det blir aldri så hett.
Ved dette navnet må ondskap og djevelen fly.
Du løfter vingen som ørnen på ny.

Ved dette navnet jeg seirer i alt på min gang.
det bringer jubel og sang,
ja om enn veien er trang,
det bringer hvile og fred i mitt hjerte og sinn.
Det bringer him’len, ja, himmelen inn.

Ja, alle navn her i verden blir glemt og forgår,
men dette navnet består
– til jordens ender det når.
For dette navnet skal alle seg bøye en gang.
Vi skal ham prise en evighet lang.

Ja, dette navnet er Jesus, Guds elskede Sønn,
I dette navnet er frelse, en duft som er skjønn.
Det spreder solskinn og glede og lys på min vei.
Det er det kjæreste navnet for meg.


Fra sangboken «Herrens veier», #373
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.