Din vilje skje!

Jesu ord, både da han til verden og da han forlot den, var: «La ikke min vilje skje, bare din.» Dette er nøkkelen til enhet – med Gud og mennesker.

Din vilje skje!

Det står i et dikt: «Ved ordet det sterke: din vilje skje! Han helvetes makter tvang i kne!» Dette gjelder Guds vilje.

Holder vi helhjertet fast i dette ordet «Din vilje skje!» så er vi uovervinnelige i alle slags fristelser, prøver og motganger. Vi kan vanskelig finne noe sterkere og mere forløsende ord enn dette: «Din vilje skje»! Ved dette ord triumferer vi over alle onde makter og finner til enhver tid hvile og trøst.

I denne vilje ble Faderen og Sønnen fullkommen til ett, og bare i denne ene vilje blir også vi fullkommengjort til ett. Annen vei til enhet finnes ikke.

Gud hadde ikke behag i dyreofrene, men i et legeme som gjorde hans vilje. «Se, jeg kommer for å gjøre din vilje.» Hebreerne 10,7.9. Ved denne ene vilje er vi for alle tider helliget, dvs. utskilt og adskilt i vår ånd fra alt det som ikke er forenlig med denne vilje. I denne vilje går Jesus i forbønn for oss. (Romerne 8,27)

Alt ondt er knyttet til menneskets egenvilje, og alle onde og urene ånder forener seg med denne i tross og oppsetsighet, i hardhet og hovmod, i selvhevdelse, hat og misunnelse, i hor, urettferdighet og løgn, i forfengelighet, storhet, ære og vinning, osv.

Alt godt som kan nevnes, er derimot knyttet til Guds vilje, den gode og velbehagelige og fullkomne. (Romerne 12,2) Elsker vi den, skal vi også fylles med kunnskap om den. (Kolosserne1,9) Holder vi fast på den, så holder vi fast på alle Skriftens løfter. I denne ene vilje forenes vi i samme sinn og Ånd.

Ingen kan være Jesu disippel uten å hate sin egen vilje og få bragt den i Kristi død. I etterfølgelsen av Kristus, som hans disipler, gjelder bare en ny skapning med en ny Ånd og en ny vilje. (2. Korinter 5,17: Galaterne 6,15) I denne Ånd og vilje forenes vi med Kristus og de hellige også når basunen lyder.


Dette er en redigert versjon av en artikkel som først ble publisert med tittelen «Din vilje!» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i juli 1974.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Å være kristen

Å være kristen er et mye dypere liv enn bare å be Jesus å komme inn i ens hjerte og tro på syndenes forlatelse. Det er et liv i utvikling og vekst i det som er av Kristus. Dette heftet presenterer veldig tydelig og enkelt det som er grunnleggende i et kristent liv.