Disippelens kall og lønn

Jesus er den fremste, men disiplene er kalt til å bli lik Mesteren!

Disippelens kall og lønn

Disippelkallet er det største kallet et menneske kan få under solen, og Mesteren vil jo gjerne lære disippelen alt det han selv kan. Han vil også omdanne disippelen til å bli lik seg selv! Hvordan kan et slikt kall bli vårt kall?

Hvem er Jesus?

Vi må først forstå hvem Jesus er. I Kolosserne 1,15-18 står det, «Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste.»

Vi ser hvem Jesus var hos Faderen, og allikevel var han villig til å gå ned, for å få brødre, slike som oss, som var slaver under synden. Han ville gi oss del i det samme liv han hadde hos Faderen, der han lekte på hele hans jordkrets og var verksmester for ham og hadde den ypperste herlighet. (Salomos Ordspråk 8,30-31) Han er den fremste, eller ypperste, står det.

Han er opphavet, så det er ikke Paulus som er opphavet, eller Peter eller Paulus; det er han som var hos Faderen som er opphavet til menigheten.

Tenk på det! Og det han vil, er at vi også skal få del i det hodet har del i, som den den ypperste har del i. Da blir vi også ypperlige; vi får del i samme natur. Bare tenk hvordan vi er etter kjødet, all den synd som vi ser der. (Romerne, 3,9-18; Romerne 7,18-20) Allikevel vil Gud gjøre et slikt verk med oss, at alt det som er bare skrot og grus forvandles til himmelsk gull og herlighet! Det er noe fabelaktig, å komme inn i forvandling til hans bilde! Alle vi som tror på dette blir forvandlet fra herlighet til herlighet. (2. Korinter 3,18)

Visdoms og åpenbarings Ånd

Det står også om ham, «I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede.» Kolosserne 2,3. Vi får også del i disse visdommens og kunnskapens skatter som er i hodet. Og det gir oss en utdanning, slik at vi kan være med og styre sammen med ham. Vi skal bli konger og prester sammen med Jesus i tusenårsriket. (Åpenbaringen 1,5-6) Vet dere ikke at dere skal dømme engler? Vet dere ikke at dere skal dømme verden? (1. Korinter 6,2-3)

Her kan du se litt hva du får ved Jesus Kristus, og herligheten som er der! Dette er bare et lite innblikk i det! Så be til Gud om visdoms og åpenbarings Ånd, så du kan begynne å se inn i den åndelige verden. (Efeserne 1,17) Da blir du forvandlet i likhet med hans bilde og får del i den samme visdom og den samme herlighet. Alt som er i hodet kommer da deg til, som disippel, til hjelp og bruk.


Denne artikkelen er inspirert av et foredrag av Kåre J. Smith
den 23. november 2017.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.