Gå til innhold

Du trenger ikke å føle deg glad for å glede deg

Hemmeligheten om å fryde seg, selv når en føler seg trist.

Å glede seg er et av budene i Bibelen som er oftest misforstått.

Det finnes utallige vers i Bibelen om å glede seg. Gled dere alltid! Fryd dere i trengselen! Gled dere i Herren! Listen fortsetter. (Filipperne 4,4, 1. Tessaloniker 5,16, 1. Peter 1,6)

Men for min del synes jeg det er vanskelig alltid å føle glede. Er det faktisk mulig å føle seg lykkelig hele tiden?

Følelser er ikke synd

Ikke i det hele tatt. Jeg har aldri møtt noen som er slik. Å glede seg er noe annet enn bare en glad følelse. Lykke er en følelse, som alle andre følelser. Og vi er bygget for å kjenne og oppleve et helt spekter av følelser. Tristhet er for eksempel en sunn reaksjon på tap og tragedie. Selv Jesus følte tristhet og sinne og sorg. (Johannes 12,27, Hebreerne 5,7, Jesaja 53,3, Matteus 21,12)

Men følelser må ikke herske over meg. Mine følelser må ikke gjøre mine avgjørelser for meg. De må ikke få makt over meg. Jeg kan føle tristhet og omfavne den og aksepterer at jeg føler det slik, men jeg må ikke la min sorg bli til fortvilelse eller håpløshet eller la den føre meg til å miste troen på Gud.

Det er greit å føle et bredt spekter av følelser. Det er greit at man noen ganger ikke føler glede. Men jeg skal allikevel alltid glede meg.

Vær på vakt

Følelser er vanskelige. Og de vrir på mine oppfatninger av verden. De samme tingene jeg opplever mens jeg føler meg glad kan virke helt annerledes når jeg ser på dem midt i sorgen. Derfor er det så viktig ikke å la mine følelser styre over meg. Jeg kan ikke basere mine beslutninger på dem.

Når jeg føler meg trist kan jeg aldri la noe motløshet slippe inn. Når jeg kjeder meg kan jeg aldri slippe inn noen utakknemlighet. Når jeg føler meg glad kan jeg aldri slippe inn egoisme. Det er et helt spekter av følelser jeg føler, og de har alle vært påvirket av synd. Det er mye frihet i å være et menneske, men det er også mye fare. Syndens fordervelse kan aldri få noe som helst spillerom.

«På alle vis er vi trengt, men ikke stengt, rådville, men ikke rådløse, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke utslått. Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme.»  2. Korinter 4,8-10.

Det kan virke som om man må gå på en knivegg, men nøkkelen er alltid å ha Kristi død virksom i legemet mitt; at jeg med andre ord døder de tanker og følelser som er synd. (Kolosserne 3,5) Da kan Kristi liv komme frem i meg, og jeg kan oppleve hvordan det er å føle meg rådvill, men ikke rådløs. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke utslått.

Hvordan man gleder seg

A glede seg betyr å fryde seg ved noe. Men jeg trenger ikke nødvendigvis å føle meg glad. Jeg kan føle meg trist. Jeg kan være lei meg. Kanskje føler jeg ikke noe spesielt i det hele tatt. Det er egentlig ikke opp til meg. Ingen kan velge hva de føler. Men i alt dette kan jeg glede meg i Herren.

«Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser.» 1 Peter 1:6.

Å glede seg er å vite og tro at Gud er der, uansett hvordan jeg føler meg. Hans løfter er sanne. Det er en fremtid og håp. (Jeremia 29,11) Gud virker alt til mitt beste. (Romerne 8,28) Det er en evighet i vente på meg der jeg skal være sammen med Jesus og de hellige i fred, i harmoni, og ikke minst, i glede.

Og enhver situasjon i livet mitt virker mot dette målet. Hvert forhold forbereder meg til å gå inn i denne evigheten. (Romerne 8,28) Gud virker enhver situasjon til mitt beste, slik at jeg kan bruke mine prøvelser og regnværsdager til å bli forvandlet; å gjøre meg klar for min evighet. Jeg fryder meg i min ånd, vel vitende at Gud arbeider for å føre meg inn i en evig glede.

Gleden er også håpet om at jeg en dag skal være i himmelen for evig, hvor det ikke lenger skal være gråt og ingen flere tårer. Ikke mer tristhet og ikke mer sorg. (Åpenbaringen 21,4) Det er greit å føle sorg på jorden. Det hjelper oss å håndtere fordervelsen som synden har brakt inn i verden. Det er en sunn reaksjon på tap eller tragedie. Men å glede seg betyr å klamre seg til det håpet om at jeg en dag skal være på et sted der ingenting kan noensinne gjøre meg trist igjen. Ingenting kan noensinne stjele min glede.

Å vite det, å vite at det er dette som venter meg, er som å ha et anker i himmelen, og uansett hvor mye de ulike følelsesbølgene drar mine følelser hit og dit, vet jeg at mitt håp er i himmelen. Jeg holder fast på Guds ord.

Jeg skal være sammen med de menneskene som jeg er glad i, de menneskene jeg har mistet. I himmelen skal det utstråle fred og glede, og det skal ikke finnes noe annet enn lykke.  Ikke noe annet enn ren, uforfalsket, uutslettelig, uvisnelig, urokkelig glede, og det i overflod.

Derfor kan jeg glede meg. Selv når jeg ikke føler meg lykkelig.

Kjernen

Hva er de revolusjonære, frigjørende kjernelæredommene til Jesus Kristus og apostlene? Hvordan kan de brukes i praksis i hverdagslivet?

Last ned gratis e-bok

Jeg er korsfestet med Kristus

Dette heftet er basert på det som Paulus skriver i Galaterne 2,19-20: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” Her forklarer Elias Aslaksen hva dette betyr, og hvordan leseren kan ha samme vitnesbyrd som Paulus i sitt eget liv.

Følg oss