Gå til innhold

Er det greit for kristne å røyke hasj?

Hva er Guds vilje når det gjelder hasj?

Bibelen snakker kanskje ikke direkte om hasj, men ved å lese Guds ord kan vi tydelig se hva hans holdning er overfor slike stoffer.

Mens hasj kanskje ikke har de voldelige eller farlige virkningene som andre narkotiske stoffer er kjent for, er det fortsatt et stoff som tar en ut av en klar sinnstilstand. Bibelen formaner oss klart om å ikke bli fulle av vin (Efeserne 5,18), og dette budet dekker også å ruse seg på andre stoffer.

«Jeg har lov til alt – men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt – men jeg skal ikke la noe få makt over meg!» 1. Korinter 6,12. Dette er en tydelig formaning om at en disippel må unngå alt som kan få makt over ham eller henne, selv om enkelte ting ikke er uttrykkelig forbudt. Ethvert stoff som gjør at man kommer ut av en helt klar og nøktern tilstand har makt over en, selv om man aldri blir avhengig av det.

Vær edru

I 1. Peter 5,8 står det: «Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.»

Satan prøver konstant å lure folk til å synde. Eller i det minste å holde dem igjen fra å gjøre Guds vilje på jorden. Det er en konstant kamp for ikke å falle i synd og komme ut av Guds tjeneste. Hvis vi ikke er forsiktige kan det være utrolig lett å være uoppmerksom og begynne å gjøre Satans vilje med våre liv.

Derfor er det så viktig å holde seg edru og årvåken. Bibelen mener ikke bare å være «edru nok til å komme gjennom dagen», men i disse versene er det underforstått at det gjelder å være så nøktern og så årvåken som mulig. Hvis vi skal motstå Satan i tro må vi være ved våre fulle fem.

Krigen som vi kjemper for Gud er mer enn et spørsmål om liv og død, og holdningen vi har til å forberede oss til den kampen må være enda mer alvorlig.

Hva vil vi?

Valgene vi tar dreier seg til syvende og sist om hva vi ønsker mest i våre liv. Hvis vårt mål er å tjene Gud av hele vårt hjerte og hele vårt sinn, da blir vi ikke hengende rundt i syndens grenseland og lurer på hvor mye vi kan slippe unna med før Gud sier «Stopp!»

Hvis vårt mål er å behage ham, da vil vi gjøre absolutt alt vi kan for at det skal skje. Vi vil gjøre absolutt alt vi kan for å sørge for at vi er edrue og årvåkne, slik at når djevelen kommer og banker på så er vi klare til å stå i mot ham, og å knuse ham under føttene våre.

«Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!» 1. Korinter 6,20.

Når vi lever for å tjene Gud så arbeider vi kontinuerlig med å ære ham i vår kropp og vår ånd. Vårt kall som sanne kristne er å tjene ham som Jesus har befalt oss: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet.» Matteus 22,37-38.

Hvordan kan det i det hele tatt være mulig med et slikt liv hvis vi frivillig går ut av en klar sinnstilstand og inn i en modifisert virkelighet?

Kjernen

Hva er de revolusjonære, frigjørende kjernelæredommene til Jesus Kristus og apostlene? Hvordan kan de brukes i praksis i hverdagslivet?

Last ned gratis e-bok

Jeg er korsfestet med Kristus

Dette heftet er basert på det som Paulus skriver i Galaterne 2,19-20: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” Her forklarer Elias Aslaksen hva dette betyr, og hvordan leseren kan ha samme vitnesbyrd som Paulus i sitt eget liv.

Følg oss