Er enhet blant kristne mulig?

Er det meningen at kristne skal være delt i så mange kirker og grupper? Kan du og jeg gjøre noe med denne mangelen på enhet?

Skrevet av Jan-Hein Staal
Er enhet blant kristne mulig?

Er det meningen at kristne skal være delt i så mange kirker og grupper?
Kan du og jeg gjøre noe med denne mangelen på enhet?

Hvordan begynte den første kristne menigheten?

Bibelen forteller oss hvordan det hele startet, hvordan Jesus forklarte betingelsen for et disippelliv for alle som kom etter ham: Å være villig til å gi opp alt og hate sitt eget liv; ta opp sitt kors hver dag, og ikke gjøre sin egen vilje. Så lenge han selv var på jorden, ba han for sine disipler, og han kunne bevare enheten blant dem. For allerede da var det fare for splittelse, for eksempel ved spørsmålet som kom opp blant dem om hvem av dem som var størst.

Like før sin død, ber Jesus: «Hellige Far! Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, likesom vi er ett.» Joh. 17,11.

Senere har menn som Paulus stridt og bedt for enhet blant de første kristne. Han formante til enhet og gjensidig kjærlighet i sine brev til de første menighetene. Til korinterne, med alle deres problemer, skriver han for eksempel: Jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme tanke. 1. Kor. 1,10.

Betingelsen for et disippelliv: Å være villig til å gi opp alt og hate sitt eget liv; ta opp sitt kors hver dag, og ikke gjøre sin egen vilje.

Til menigheten i Efesus forklarer Paulus at alle kristne sammen er som ett legeme. Jesus Kristus er hodet, og hvert lem ønsker å gjøre det han sier. Og derfor blir alle kristne, brødre og søstre, en tett sammenføyet helhet, bundet til hverandre og til hodet i kjærlighet.

Etter kort tid i den første kristne menigheten…

Strid om enkeltpersoner, strid om kunnskap og læresetninger, sympati og antipati, å gi etter for bitterhet, misunnelse og jag etter ære, ja – alt dette har helt siden den første kristne menigheten gjort sitt ødeleggende arbeid. I stedet for å kjempe og be for å gjenopprette og bevare enhet, er nesten alle gradvis blitt vant til alle disse splittelsene. Det har blitt til en fast struktur. Riktignok arrangeres det fra tid til annen tverrkirkelige møter, men etterpå vender alle tilbake til sin egen kirke eller menighet.

De aller fleste kristne har slått seg til ro med at slik er det, men håper kanskje på at alle de forskjellige kirkene likevel plutselig blir til ett senere, i himmelen. Man tror rett og slett ikke lenger at det kan bli en ende på all uenighet, splid og fraksjoner mellom virkelige disipler her på jorden.  Årsaken til all splid er jo synden i alle dens manifestasjoner. Fra sympati og antipati til misunnelse, stolthet og intoleranse.

Kan du og jeg gjøre noe med denne spliden?

I de første kristnes tid begynte denne enheten i det små. Noen få mennesker, som ville leve for Jesus av hele sitt hjerte, måtte lære å be for hverandre, å være glad i hverandre, og å tilgi og tåle hverandre. De måtte lære ikke å holde fast på sine egne meninger og kunnskap, men sammen å søke lys og visdom fra Gud og Bibelen. Derfra kunne den lille menigheten vokse videre. Men fra det tidspunktet da arbeidet for denne enheten opphørte, vokste alle disse kirkene og bevegelsene gradvis fram.

Men du og jeg på vårt eget sted kan begynne med å holde fast på det som Jesus sa til de første disiplene: Være villig til å gi opp alt og hate ditt eget liv; ta opp ditt kors hver dag, og ikke gjøre din egen vilje. Og så kan vi be og lete etter medkristne som også ønsker å leve som kristne på den måten. For sann enhet er også mulig blant disipler i vår tid.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

Skrevet av Sigurd Bratlie

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.