Er Gud med i virkeligheten min?

Har jeg sett den himmelske dimensjonen av virkeligheten?

Skrevet av Isak Ditlefsen
Er Gud med i virkeligheten min?

Denne verden har fått ett mål for øye. Det handler om å nyte. Vi skal ha selvstendighet og frihet til å utfolde oss som vakre blomster, iblant andre vakre blomster.

Et evig jag etter nytelse

Vi skal alle utvikle det fantastiske potensialet som ligger inni oss, men Gud er ofte ikke inne i dette bildet. Vi har i stedet «indre kompass», «indre stemmer», «indre krefter» som skal lede oss til denne nytelsen. Og vi skal i all vår individualitet opptre som guder selv der vi vandrer rundt omkring og taler vakre ord og skaper kunst, presser grensene i sport, motiverer og hjelper andre mennesker. Og vi kan godt være en vakker blomst ved siden av blomster som har en annen moral enn oss. Så lenge vi er vakre kan vi respektere hverandre. Og i sosiale medier kan vi skinne enda mer som vidunderlige mennesker. Vi slenger ut «likes» og «love» med to lette trykk på skjermen. Som om vi gjør verden til et bedre sted ved det. Dette er idealet som mange streber etter. Men hva er virkeligheten?

Den er meget komplisert. Man må balansere venner og familie, økonomi, helse, jobb, osv. Ukene flyr. Deadlines presser på fra alle kanter. Tante ringer og trippelsjekker at jeg kommer for å hjelpe til i hagen. Sjefen minner om at jeg har sagt ja til å jobbe litt ekstra i morgen, og læreren snakker med meg om dårlige leksevaner. Man må huske det ene, andre, tredje, og fjerde.

Denne verdenen er blitt så masete. Kan jeg ikke slappe av litt mer?

Skjønner jeg at dette er livet?

Sannheten er at jeg er her. Dette er virkeligheten, dette er livet. Og det finnes ingen flukt. Dager kommer og dager går. Skjønner jeg at dette er livet? Akkurat de dagene som treffer meg nå, enten som grått trist regn, eller som sint hagl, eller lekende lette snøfnugg.

Gud har planlagt de forhold som jeg nå kanskje føler holder på å rive meg sønder og sammen. Han kjenner godt mine grenser, han vet hvem jeg er, og hans kjærlighet til meg er ubeskrivelig stor. Og han la en plan for meg allerede før verdens grunnvoll ble lagt, en nøyaktig og detaljert plan for at jeg skal komme nær til ham. For at jeg skal søke ham og få hjelp. For at jeg skal innse at jeg må ha hjelp, at det ikke går å jage etter nytelse og atter nytelse og samtidig tjene ham.

Jesus kom til denne verden for å gjøre Guds vilje. Nå skal vi som hans etterfølgere gjøre det samme. (Hebreerne 10,7)

Og skjønte vi hva som virkelig er mulig i denne virkeligheten, ville det ikke ha streifet våre tanker å unngå de forhold vi er satt i. Dersom vi kunne få åpnet våre øyne så vi fikk se de himmelske kreftene som er i sving, rundt om i verdenen, for å kraftig støtte den som er helt for Herren. For å ikke snakke om belønningen som venter for de trofaste. Ja da skulle vi tro! Da kunne vi lide. Da ble ikke dagene så harde. (Johannes 20,29)

Hverdagens utfordringer får mening

Men det er jo nettopp det som er virkeligheten! Som Jesu disipler har vi samme kall: å gjøre Guds vilje, og seire over synden (1. Peter 2,21-24) Seire over synden som kom inn i hvert menneske ved fallet, som vil forføre oss til å bli sur når vi føler press, til å se ned på andre som ikke er så vellykket som oss. Eller som bedrar oss med drømmer om nytelse og storhet uten å ta et oppgjør med det egentlige problemet: synden og kravet som bor i oss selv. Og Gud har gitt oss alt som vi trenger – han har faktisk satt himmelen i sving for at det skal lykkes for oss. Han har sendt Jesus for å vise vei. Han har sendt Den Hellige Ånd til å veilede og styrke oss. Han har gitt oss ordet sitt, som en rettledning for livet vårt. Vi må bare tro på det, slik at vi kan gjøre bruk av det.

Å tro er å handle. Det er å være lydig mot Guds ord og hans vilje, i hverdagens små og store prøvelser, lydig til å dømme synden som bor i meg selv. Og jeg tror på at jeg, tross den jeg har vært og hva jeg har gjort, ikke lenger trenger leve ut synden som vil frem i meg! Når livets press kommer og ting blir vanskelig, når noen mener jeg burde ha gjort en bedre jobb. Når fristelsene kommer. Da skal jeg ikke lenger bli irritert og klage! Da nytter det ikke bare å være «en vakker blomst». Hva hjelper et fint utseende på livet, en vakker fasade, hvis jeg ikke gjør Guds vilje? Jeg trenger å bli frigjort ifra synden!

Når dette er mitt aller høyeste ønske, så kommer Gud til å hjelpe meg – det har han lovet. 2. Krøniker 16,9 «For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte.»

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

Skrevet av Sigurd Bratlie

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.