Gå til innhold

Er homofili synd?

Gud har aldri vært uopplyst, naiv, eller intolerant.

Menneskelig seksualitet er komplekst. Den påvirker oss fysisk, mentalt, emosjonelt og åndelig. På grunn av syndens makt, innført i verden ved syndefallet, ga Gud oss åndelige lover for å sikre at seksualiteten kunne forbli den velsignelsen han mente den skulle være.

Etter syndefallet grep Satan umiddelbart muligheten til å gjøre bruk av denne mektige drivkraften. Han kompliserte den, og styrte menneskene bort fra Guds velsignelse. Deres rene seksuelle instinkter hadde blitt smittet av synd, og plutselig skammet de seg over sin nakenhet. (1. Mosebok 3,7, 10-11) Urene lyster ble vekket, som fortsatte å plage deres etterkommere gjennom alle generasjoner.

Lyster og seksuell umoral

«Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse.» Romerne 1,26-27.

Guds ord gjør det klart hevet over enhver tvil at homofil praksis er mot hans vilje og hensikt, og er derfor synd. Alle mennesker fristes til seksuell lyst, i et mylder av former og utslag. Men Guds ord, hans åndelige lov er klar: All seksuell aktivitet utenfor ekteskapet mellom en mann og en kvinne er synd og kan ikke velsignes av Gud.

«Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og Gud sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden, og legg den under dere …   Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og forbli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.» 1. Mosebok 1,27-28 og 1. Mosebok 2,24.

Dette forholdet – mellom en mann og en kvinne innenfor et livslangt, trofast ekteskap – gjentas igjen og igjen gjennom hele Bibelen, og er det eneste seksuelle forholdet som er godkjent og velsignet av Gud.

Seksualdriften vår er ikke en synd. Men seksuelt begjær utenfor ekteskap mellom en mann og en kvinne frister oss til å synde. Dette er det Bibelen kaller «lyster», og å gi etter for dem er synd. Dette inkluderer sex før ekteskapet, utenomekteskapelig sex, å gi etter for urene seksuelle tanker, pornografi – og å praktisere homofili. Bibelen er veldig konkret når det gjelder dette. Noen av disse bibelversene er oppført på slutten av denne artikkelen.

Gud er den høyeste instans

Våre personligheter, tilbøyeligheter, reaksjoner, legning, synspunkter, meninger osv. er komplekse. Noen av disse er programmert i våre gener, mens andre blir påvirket av vårt miljø, omstendigheter, utdanning, oppdragelse og andre faktorer.

Samfunn, kulturer og normer er i kontinuerlig forandring og utvikling, men Gud og hans ord, og Ånden i Ordet forblir uendret. Når Gud spesifikt forbød homoseksuell aktivitet og annen seksuell umoral, var det ikke fordi han var uopplyst, naiv eller intolerant. Loven ble gitt for å motvirke synd og det faktum at menneskeheten hadde kommet bort fra Guds opprinnelige hensikt og velsignelse. Det som var umoralsk etter Guds normer da er ikke blitt moralsk i dag bare fordi flertallet tåler og aksepterer det.

Vi er heldige for at menneskerettigheter og friheter har vært i fokus i våre tider, og undertrykkelse, overgrep og urettferdighet blir slått ned på. Men noen av «frihetene» det ropes etter eller som blir gjort til lov er direkte imot Guds åndelige lover, og frir direkte til de syndige lystene i menneskets natur. Hverken våre egne eller flertallets foranderlige meninger eller synspunkter kan være vår høyeste instans. Gud er Skaperen. Han er allmektig, og det er bare hans vilje, slik den er uttrykt i Bibelen, som er uforanderlig og fullkommen i tid og evighet.

Homofil praksis er uttrykkelig nevnt som avskyelig for Gud, og som sådan bør dette ikke være et diskusjonspunkt for kristne som virkelig vil tjene ham. Hvis vi tror på Guds ord som et ord fra Gud, er det ikke noe å diskutere i det hele tatt. Vi kan ikke justere det til å passe våre egne formål, uansett hvor vanskelig dette kan være.

Gud lar deg ikke bli fristet over evne

Det å ikke leve etter sin medfødte homofile legning krever et enormt offer og kan være en kamp som varer livet ut. Men Gud er trofast. Uansett hvor vanskelig det er, eller hvor uutholdelig lidelsen kan virke, gir han kraft til å seire og leve et rent liv for ham.

«Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.» 1. Korinter 10,13.

Utgangen er korset – å døde alle syndige lyster. (Kolosserne 3,5-7, Galaterne 5,24) Dette vil ikke nødvendigvis ta bort en persons naturlige drift eller legning, men han er ikke lenger en slave av synden. Han er fri til å tjene Gud og gjøre hans vilje. Et slikt offer er svært behagelig for Gud, og han vil gi en rik belønning, ikke bare i himmelen, men også her på jorden. Gud velsigner dem som lever helt for ham. Ingen som virkelig har gitt opp alt for å tjene Gud vil angre på det. Han ønsker bare det beste for oss.

Gud hater synd, men Gud elsker også hver synder, uansett hvem de er, hva deres bakgrunn er, eller hva de har gjort. (Romerne 6,23) Han elsker hver og en av oss mer enn vi kan fatte. Han sendte sin Sønn, Jesus Kristus, som betalte prisen for våre synder, og har vist oss utveien. Det er ikke en synd som Jesus ikke døde for; det er ikke en fristelse som Gud ikke kan gi oss styrke til å overvinne. Han har rakt ut sin hånd – ta tak i den!

«Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.» Romerne 6,22. Kampen kan være vanskelig, offeret kan være tungt, men det kan ikke sammenlignes med det evige, herlige livet som Gud skal gi til dem som har sine navn oppskrevet i livets bok – de som har seiret. (Romerne 8,18 og Åpenbaring 3,5)

Noen bibelvers om seksuell umoral

«Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig.» 3. Mosebok 18,22.

«Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.» 1 Korinter 6,9-11.

«Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet! Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte. » Matteus 5,27-28.

«Fly hor! All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.» 1. Korinter 6,18.

«La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet.» Hebreerne 13,4.

«Derfor overga også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor Skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse.» Romerne 1,20-32.

Kjernen

Hva er de revolusjonære, frigjørende kjernelæredommene til Jesus Kristus og apostlene? Hvordan kan de brukes i praksis i hverdagslivet?

Last ned gratis e-bok

Jeg er korsfestet med Kristus

Dette heftet er basert på det som Paulus skriver i Galaterne 2,19-20: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” Her forklarer Elias Aslaksen hva dette betyr, og hvordan leseren kan ha samme vitnesbyrd som Paulus i sitt eget liv.

Følg oss