Guds vidunderlige løfte for oss

Kjenner du til løftet som vi har, som selv de mest trofaste i Den gamle pakt ikke kunne oppnå?

Guds vidunderlige løfte for oss

Hebreerne 11,39-40

Hebreerne 11 handler om trosheltene, og det er veldig interessant å lese om den troskap de viste og den troen som de hadde. Men det står at «enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt.» Hebreerne 11,39. Så hva var løftet, som disse trosheltene ikke oppnådde? Disse menn og kvinner som sto sa fast, inntil døden, i sin tro og i sin brennende kjærlighet til Gud. Hva var Guds løfte, som disse ikke oppnådde men som vi kan oppnå? For det står det jo i siste verset, «Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss». Hebreerne 11,40.

Da Jesus kom, så kom det altså en hel ny tid på jorden, med nye muligheter. Han kom med evangeliet! Og evangeliet, det er at vi kan forvandles til likhet med Sønnens bilde. (2. Korinter 3,18: Romerne 8,29) Vi kan få del i Åndens frukt, som er Jesu Kristi dyder.

Mulighetene i Kristus!

Det var jo det som var umulig før Kristus. Den gangen kunne de oppnå jordiske løfter ved gudsfrykt, og selvfølgelig et evig liv og syndenes forlatelse. Men det var noe helt annet enn det vi kan oppnå nå. Før måtte de komme til Gud og ofre noen dyreoffer for å få forlatelse for sine synder. Men de måtte komme igjen og igjen, for de fant ikke ut av sin natur. Det var umulig for loven. Men da Jesus kom, var det som var umulig for loven mulig! Og det er et vidunderlig budskap! (Romerne 8,1-4)

Nå kan jeg komme til Jesus og drikke av dette levende vann som var i hans Ånd, og selv få denne Ånden inni meg! Det kan velle fram til evig liv for mennesker som både hører og ser meg. Altså, det kan bli slutt på synden! Jødene hadde jo store løfter i den tiden de levde, men vi har fått enda større løfter i den tiden vi lever! Mange ser ikke dette i dag. Men hvis du ser for eksempel hva Peter skriver om det allerede for 2000 år siden, da han skriver om «de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten». 2. Peter 1,4. Det er jo kolossalt! Og det skjer også med oss!

Gud har skapt en stad ferdig for trosheltene, slik at de sammen med oss oppnår det de ikke kunne oppnå i Den gamle pakt. Vi skal være sammen gjennom evigheters evighet og utfylle det de ikke kunne få den gangen. Det er altså en kolossal herlighet som venter oss i Jesus Kristus! Og når Jesus kommer tilbake og det blir en ny tidsorden, så kommer denne herlige Åndsfylden til å fylle jorden og bli til velsignelse for både mennesker og dyr. Selv dyrene skal ikke ete hverandre! Men en liten gutt kan gå med en løve, og så videre. Det er en helt ny tidsånd som kommer på jorden.

Da er verdens fyrste ferdig, og han er bundet med lenker. Så kommer Jesu Kristi Ånd fram, og sammen med Jesus skal vi da være med og tørke bort tårer og gjøre det godt for menneskene igjennom en evighet. Det er vårt store håp, og det lever vi for!

Artikkelen er basert på et foredrag holdt av Kåre J. Smith den 13. mars 2019.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.