Har kristendom gått ut på dato?

– Hvorfor er det ikke in å være kristen blant unge i dag? Hva er egentlig poenget med kristendommen?

Skrevet av Ruben Ellefsen
Har kristendom gått ut på dato?

– Hvorfor er det ikke in å være kristen blant unge i dag? Hva er egentlig poenget med kristendommen?

I dagens samfunn skal det lite til for å kunne kalle seg «kristen», men likevel opplever de fleste kristne trossamfunn en stadig nedgang i antall medlemmer. Hvorfor er det slik?

Høsten 2011 presenterte det anerkjente amerikanske forsknings- og mediehuset Barna Group resultatene fra prosjektet «Tro som varer» (eng. «Faith that Lasts»), der de kartla hvorfor nærmere 3 av 5 unge amerikanske kristne forlater sitt kristne fellesskap etter nådde 15 år. Resultatene fra prosjektet kan kanskje gi oss et hint om hvorfor kristendommen går tilbake i den vestlige verden, og da spesielt blant ungdom.

6 hovedgrunner

Undersøkelsene peker på 6 hovedgrunner til at unge kristne forlater sin tro permanent eller for en lengre periode (se faktaboksen på høyre side). Når vi leser disse og flere andre av utsagnene som store andeler av unge amerikanske kristne stiller seg bak er det all grunn til å rope et varsko om at noe må være galt – med kirken, ungdommene eller kanskje begge. For:

– Hva er egentlig poenget med kristendommen?

I sin misjonsbefaling sier Jesus «Gå derfor og gjør alle folkeslag til mine disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.» (Matt. 28, 19–20) Og hvorfor skal budene holdes? Jo, fordi han, Jesus, kom til verden for å få brødre og søstre. Søsken han kan være sammen med hos Gud. (Hebr. 2, 10–18) Men etter at Adam og Eva var ulydige og spiste av frukten i Edens hage har synden skilt menneskene fra Gud. Jesus kom for å vise oss en vei tilbake til Gud. Han viste oss veien til å kunne holde Guds bud, og å bli fri fra synden! Denne friheten innebærer at jeg er en som lar bønnen i «Fader vår» bli virkelighet: «La viljen din skje på jorden slik som i himmelen», først hos meg selv, dernest der jeg er. Da er kroppen min er et redskap for Gud og ikke for mitt ego. Det er den friheten som Jesus kom med! (Rom. 8, 3–4, Hebr. 10, 19–20)

I følge Jesu egne ord er altså kristendommen på ville veier hvis den bare fører til at menneskene vedlikeholder sin fasade av hellighet mens de fortsatt er egoistiske, selvrettferdige og stolte.

Den dekkende nåden og «syndenes tillatelse»

Et helt grunnleggende begrep i kristendommen er syndenes forlatelse. Der viste Jesus at han elsker meg og jeg kjenner at jeg elsker ham igjen. Men tror du ikke at Jesus hadde en dypere mening enn «bare» å sette meg fri fra min syndeskyld da han døde på korset? «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud», sier han i Johannes 14, 15.

Alle vet at kjærlighet uten handling er fullstendig verdiløs. Hvorfor skulle ikke det også gjelde her?

Ut ifra undersøkelsen fra Barna Group virker det som mange unge kristne og deres kirkesamfunn, med tilhørende pastorer og veiledere, har mistet dette mer eller mindre av syne. Når Jesu nåde «tillater» meg å baksnakke, lyve og tenke nedsettende om andre, har jeg ikke da gjort syndenes forlatelse om til «syndenes tillatelse»? Hva er i så fall den praktiske forskjellen på meg som tilhører kirken og dem som ikke gjør det? Er det bare tilgivelsen, som også var tilgjengelig før Jesu tid? (Hebr. 10, 1 og 9) Må pastorene sette opp en masse bud og regler om praktiske detaljer for å lage et synlig skille mellom «oss» og «dem»? Blir disse menneskelige tolkningene av Bibelen forkynt å være åndsinspirerte grenser satt av Gud, mens de i virkeligheten kun opprettholder en pen fasade av hellighet? Og bak fasaden kan fremdeles både egoismen og stoltheten leve i beste velgående.
Hvis dette er tilfellet er det ikke rart at det blir som et annet utsagn som 20 % av deltakerne i undersøkelsen bekrefter: «Min opplevelse av kirken er at Gud ser ut til å mangle.»

… kun opprettholder en pen fasade av hellighet. Og bak den kan fremdeles både egoismen og stoltheten leve i beste velgående.

Ikke in å være kristen

På dette grunnlaget skal kristne ungdommer velge retning for livene sine. Mens tidsånden lokker med «realiser deg selv – lev livet» og lysten til seksuell umoral herjer som verst i kroppene deres. Hvordan kan noen forvente at disse ungdommene skal velge noe som de faktisk opplever som falskt, overfladisk, utdatert og ute av stand til å besvare livets viktigste spørsmål?

Svaret sier seg selv, og da ser det mørkt ut for kristendommen.

Har så kristendommen gått ut på dato?

Nei, så absolutt ikke! Men vi må vende tilbake til det som var fra begynnelsen. Istedenfor «syndenes tillatelse» eller «fasade-kristendom» må vi sette alt inn på å forkynne slik at hver enkelt i forsamlingen må spørre seg selv:
– Vil jeg leve mest mulig etter mine lyster her i verden, og «surfe på nåden» inn i himmelen?
I såfall forteller Judas 4 tydelig om resultatet: «… ugudelige mennesker som for lengst er oppskrevet til dom. De misbruker vår Guds nåde til et utsvevende liv …»
– Eller vil jeg vise ekte gjenkjærlighet til Jesus; ved å holde hans bud og bli fri fra synden?

– Hva vil jeg egentlig? blir spørsmålet som min personlige kristendom står og faller på.

Med dette som «filter» vil mange vanskelige og ubesvarte spørsmål falle bort og bli irrelevante. Min interesse blir fokusert på Gud og hans vilje for livet mitt. Når jeg oppriktig ønsker å leve etter hans vilje vil Den Hellige Ånd vise meg grensene som Gud med sin store kjærlighet og guddommelige visdom har satt for meg. Da blir jeg ikke lenger interessert i å tøye disse grensene, enten det gjelder seksualitet, filmer, musikk, spill eller annet. Jeg forstår at Guds lover og bud er det eneste som kan gjøre meg fri fra min egen egoisme, og føre meg inn til hans utenomjordiske fred og glede, både her i livet og videre i evigheten. Istedenfor tidsånden og de skiftende trendene i samfunnet rundt meg, blir heller Guds ord i Bibelen det jeg måler mine handlinger opp imot.
Og det forandrer seg ikke. (Hebr. 13, 8)

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

Skrevet av Sigurd Bratlie

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.