Gå til innhold

Hva betyr det å bli født på ny?

Jesus sier at vi må bli født på ny. Hvordan er det med deg?

Jesus er tydelig når han sier at en kristen må bli født på ny. Jeg vil se Guds rike, så hva betyr det egentlig for meg? Hvordan blir jeg en gjenfødt kristen?

«Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født? Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.» Johannes 3,3-6.

Det er klart at han ikke snakker om å bli født fysisk en gang til. Han snakker om en ny trang– en åndelig forvandling. Det er ikke et bestemt tidspunkt i livet til en kristen for når han skal bli født på ny. For hver enkelt skjer det etter Guds arbeid i sitt liv. Han virker på hjertet mitt inntil jeg er klar til å overgi meg helt til hans ledelse og hans kraft.

Hvorfor må jeg bli født på ny?

Det er når jeg kommer til det punktet at jeg innser at alt jeg har og alt jeg har gjort ikke er nok. Kan jeg si at jeg tjener Gud med livet mitt? At jeg i sannhet holder hans lover og bud? At jeg har seier over synd? Det er dette som kreves av en Jesu disippel.

Er jeg lei av å prøve og prøve, uten å få det til? Lengter jeg etter fred og ro i mitt hjerte?

Det er min egen menneskelige stahet, stolthet, og tro på min egen styrke og mine egne evner til å gjøre det selv som holder meg igjen fra en ekte forbindelse med Gud. Som holder meg igjen fra virkelig å gi slipp og la Gud styre. Det er i menneskets natur å ville ha kontrollen, å tenke at jeg klarer meg selv. Men jeg vil komme til det punktet hvor jeg innser at hvis jeg virkelig ønsker å tekkes Gud, så kan jeg ikke gjøre det på egen hånd.

Å komme til slutten av seg selv

Da er jeg ferdig med «meg», og «Jeg kan klare det». Jeg har prøvd, og har funnet ut at jeg ikke kan! Jeg erkjenner at det må være Gud som styrer livet mitt nå. Når jeg erkjenner at jeg ikke er i stand til å gjøre noe selv, da kan Gud overta.

Jesus beskriver det slik: «Fordi du sier: Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød – og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken…» Åpenbaring 3,17. Det er når jeg erkjenner det, at jeg er kommet til punktet der jeg er klar til å bli født «av vann og Ånd». Ingenting av det jeg har som et resultat av å være født av kjødet, som en naturlig person, er i stand til å tjene Gud.

A new desire

Jeg vet at jeg er født på ny hvis jeg i mitt hjerte vet at min lengsel ikke er etter noe av denne jord, men at jeg heller vil tjene Gud alene og la ham ha styringen i mitt liv. Et inderlig ønske om å heller leve i all evighet enn for noe i denne verden. En lengsel slik som Jesus’, da han sa: «Men la ikke min vilje skje, bare din.» Lukas 22,42.

Det er når jeg er villig til å gi slipp på min egen styrke, stolthet, stahet, det å stole på mine menneskelige evner, og følge Åndens ledelse slik at Guds vilje kan gjøres. Da oppdager jeg at alt er mulig i Åndens kraft. Jeg kan flytte fjell i livet mitt. Det som jeg trodde var umulig, seier over synd, gjennomføres. Jeg blir en forvandlet person; en ny skapning. Jeg lar Gud bøye og forme meg til den personen som han ønsker at jeg skal være.

Å se Guds rike

Da kan jeg se Guds rike. Mine øyne åpnes for å se utover det som tilhører denne jorden; å se det som har sann verdi. Med Guds rike kommer alt som er virkelig godt, både i denne verden og i evigheten. Å søke Guds rike er derfor det mest givende et menneske kan gjøre.

«Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.» Efeserne 1,17-19.

Kjernen

Hva er de revolusjonære, frigjørende kjernelæredommene til Jesus Kristus og apostlene? Hvordan kan de brukes i praksis i hverdagslivet?

Last ned gratis e-bok

Jeg er korsfestet med Kristus

Dette heftet er basert på det som Paulus skriver i Galaterne 2,19-20: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” Her forklarer Elias Aslaksen hva dette betyr, og hvordan leseren kan ha samme vitnesbyrd som Paulus i sitt eget liv.

Følg oss