Hva er nåden i den nye pakt?

I Romerne 8 står det at Jesus kom til verden for syndens skyld. Han kom full av nåde og sannhet.

Hva er nåden i den nye pakt?

Nåden i den nye pakt

Det er stor forskjell mellom den gamle pakt og den nye pakt. Det ser man veldig klart når Jesus tar frem kvinnen som ble tatt i hor. De sto rundt henne og de ville stene henne. I den gamle pakt ville det vært den rette straffen for hennes synd. Men da bøyde Jesus seg ned til jorden og skrev på bakken. Vi vet ikke hva han skrev, men han kan godt ha skrevet, «Du skal ikke begjære». Fordi det var også et av budene, og hvem av hennes anklagere kunne hevded å ha holdt det budet? Etter at han skrev det trakk de seg tilbake, den eldste først. Og da sa Jesus til kvinnen: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!» Johannes 8,11.

Det er sannheten og nåden i den nye pakt. Vi blir ikke dømt for våre synder, men: Gå bort, og synd ikke mer!

Derfor har Gud gitt oss Den Hellige Ånd, den Ånden som Jesus levde og seiret i, den Ånden som er sterkere enn den ånd som er i verden. Og ved denne Ånd kan vi også seire, likesom han har seiret. Og da skal vi sitte sammen med ham på troner, står det i Åpenbaringen 3,21!

En ny vei tilbake til Gud

Så ser vi grunnen til at Jesus kom til jorden. I den gamle pakt kunne de ikke seire over synden, fordi lysten, begjærligheten, var jo skjult. Loven kunne bare ta synden når den kom ut av kroppen men den kunne ikke gjøre noe mot selve begjæret. Derfor kom begjæret inn i hjertet og gjorde hjertet urent. Så måtte de ofre og ofre for å få tilgivelse. Loven var for svak, og derfor var den unyttig når det gjaldt det å seire over synden. (Romerne 8,3)

Men Jesus sa: «Jeg er veien og sannheten og livet.» Johannes 14,6. Han åpnet en ny og levende vei for oss å gå på; en vei tilbake til Gud. Nåden i den nye pakt er at vi nå kan komme til ham, og vi kan seire over synden, slik at vi slipper å falle og falle og falle igjen, og hver gang be om nåde, eller tilgivelse for synd.

Da Jesus holdt Bergpredikenen og budene der, var det ikke bare slik at vi skulle lære at vi er syndere. I Romerne 7 står det at syndserkjennelse kom ved loven. Så, vi trenger å lære at vi er syndere. Da kan vi komme til Jesus, og få tilgivelse for synder. Men Jesus døde ikke bare for våre overtredelser. Han er også oppreist til vår rettferdighet. Vi har blitt forlikt ved Jesu død, og nå hvor mye mer skal vi bli frelst ved hans liv?

«For ble vi forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt.» Romerne 5,10.

Frelst ved hans liv

Å bli frelst ved Jesu liv betyr at vi også kan lære å leve det seirende livet som han levde. Her trenger vi nåde, og hva er nåde uten sannhet? Og hva skal vi bruke nåden til hvis vi ikke vil vite av sannheten? Den sannheten, som er at vi ser synden i vårt kjød og erkjenner den i tro, slik at vi ved nåde kan seire over den. Vi trenger nåde hvis vi skal holde budene til tross for lystene som vi har i oss, slik at Jesu liv også kan åpenbares i oss.

«Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme.» 2. Korinter 4,10.

Det er en gudsfryktens hemmelighet. De som seirer ved nåden ser dette. Da fryder de seg og gleder seg og det blir et velsignet liv, med seier i alle livsforhold.

Hvor godt det blir når all strid og splittelse og alt det onde kommer under våre føtter, slik at det er kun kjærligheten som er drivkraften i vårt liv. Ved den kan vi også komme til mer kunnskap og mer visdom, slik at vi kan gjøre det bedre og bedre for de andre. Det er vår lykke og vår herlighet, som et resultat av at Jesus ga sitt liv for oss. Det er nåden i den nye pakt.

Denne artikkelen er basert på en tale av Kåre J. Smith den 5. november 2018.

Kanskje er du interessert i å lese mer om nåden i den nye pakt på vår emneside om nåde.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.