Hva er resultatet av å ha seier over synd?

Vet du hva seiersprisen din er?

Hva er resultatet av å ha seier over synd?

Det lønner seg å si «nei» til synd og «ja» til Åndens stemme! Her er bare noen av de fantastiske resultatene som kommer fra å seire over synden i livet ditt.

Ren og urokkelig glede

Alle ønsker å være lykkelig.

Glede er en av de mest ettertraktede ting i livet. Likevel er det få som virkelig får tak i den, få som kan si at de har en oppriktig glede i deres hjerter hver dag av sitt liv.

Visste du at du kan være en av disse? Stopp et øyeblikk og tenke på dette. Du kan komme til en ekte glede, en glede som er ren og ubesmittet. En glede som ikke er avhengig av din situasjon, men er forankret i Skriftens håp og herlighet. Denne gleden er et resultat av å leve det seirende livet som Skriften taler om. Dette er en oppkvikkende glede; det er en glede som er passende for de hellige!

Du kan komme til en ekte glede, en glede som er ren og ubesmittet.

«Herrens forløste skal vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over deres hode. Fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal fly.» Jesaja 35,10.

Frihet!

Ikke bare det, men Guds ord lover utrolig frihet til alle som seirer.

Tenk litt på verset i Romerne 16,20: «Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere!» Knus ham. Tenk deg resultatet av at Satan er helt knust i ditt liv, beseiret i Guds kraft og styrke. Når han er knust finnes det ikke lenger noe han kan friste deg til!

Resultatet av et seirende liv er at fiendene er brakt helt til taushet. Du blir ikke lenger fristet eller plaget av dine lyster og begjær, fordi du selv har fornektet disse lyster og fått seier over dem. Satan har ikke mer makt over deg, og du styres ikke lenger av synd. Du er frigjort fra selve synden og døden! «Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!» 1. Korinter 15, 55-57.

Når du lever et seirende liv er du ikke lenger en slave av din egen synd. Du står fritt til å handle i samsvar med Guds gode og fullkomne vilje for ditt liv. For et strålende resultat!

Guddommelig natur: gudsfrykt

Men lovet være Gud, det er enda mer enn dette! I tillegg til friheten og gleden som et seirende liv medfører, vil Gud gi deg noe utrolig herlig.

«Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten …» 2. Peter 1,3-4.

Dette verset er et av de mest spennende i hele Bibelen. Har du lest det? «… for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur …» Guddommelig natur! Det er nesten for stort til å fatte – Gud ønsker å gi deg sin egen natur! Du er kalt til å være full av lys og renhet, å bli ikledd Kristi dyder.

Ikke bare er dette fullt mulig, men det er et resultat av å seire over synden i livet ditt. Du kan være ekte, ren – fullkommen. Er det ikke det du vil?

Hva holder deg tilbake? Grip troen! Adlyd Guds ord! Overvinn synden, og vil ikke bli skuffet!

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.