Hva mente Jesus da han sa at han var sannheten?

Hva er sannheten? Hva betyr det for oss og hvordan påvirker det og forandrer våre liv?

Hva mente Jesus da han sa at han var sannheten?

Jesus er sannheten

Jesus sa: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Johannes 14,6.

Vår holdning overfor sannheten bestemmer utfallet av våre liv. Hvis vi ikke elsker sannheten, hvis vi motstår den, så motstår vi frelsen. Men hvis vi elsker sannheten, så omfavner vi frelsen og vi mottar belønningen: Livets krone.

Men hva mente Jesus da han sa at han er sannheten? Hva er sannheten?

Sannheten om hvem vi er og om hvem Jesus er

Guds ord er sant, og Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. (Johannes 1,14) Så sannheten er Jesu liv – som skal åpenbares i oss. (2. Korinter 4,10) Når vi sammenligner hans liv med våre egne liv og ser hvor enormt forskjellige de to er, så tennes et lys for oss. Sannheten er lyset som skinner inn i våre liv og avslører hvordan vi egentlig er av naturen. Det avslører veien vi må gå på for å bli forvandlet til Kristi bilde. (Romerne 8,29)

Vi tar det første skrittet på sannhetsveien da Jesus skinner sitt lys inn i våre liv, og vi erkjenner at vi er syndere som trenger tilgivelse, forsoning og rettferdighet. Dette får oss til å omvende oss.

Det neste skrittet er at han viser oss at vi fortsatt har synd i kjødet, selv om vi er tilgitt, og vi må erkjenne at vi selv er uten kraft til å seire når vi fristes til å gi etter for synden som er så rotfestet i oss som mennesker. Når vi ydmyker oss selv og erkjenner sannheten om oss selv, kan Den Hellige Ånd fylle oss, opplyse oss, lede oss og gi oss styrken og kraften som vi mangler i oss selv, slik at vi kan gjøre alt som Gud befaler oss – vi kan gi opp vår egen vilje og gjøre hans vilje i stedet. Med andre ord kan vi få seier over lystene i kjødet som fører til synd.

«Vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv.» 1. Johannes 5,20.

Videre lesing: «Hvordan man kan bedra seg selv, og hvordan unngå det»

Forvandling – selve poenget med sannheten

«For jeg ble meget glad da det kom noen brødre og vitnet om din sannhet, slik som du vandrer i sannhet. Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn vandrer i sannheten.» 3. Johannes 3-4.

Det finnes ingen større velsignelse enn å vandre i sannheten. Dette betyr å erkjenne det, å dømme det som sannheten viser oss, å hate det som viser seg å være synd, og da å døde synden ved Åndens kraft. Da er vi i konstant utvikling, konstant fremgang, kontinuerlig helliggjørelse og kontinuerlig forvandling til Kristi bilde.

Det er mulig for alle å vandre i denne sannheten, slik at den kan frigjøre oss fra synden – både konsekvensene av den og dens makt over oss. (Johannes 8,32) Gud elsker oss alle og er rik nok for alle som påkaller ham. Den Hellige Ånd – sannhetens Ånd – vil lede oss i denne frigjøringsprosessen. Jo mer villige og lydige vi er og jo raskere vi er til å erkjenne sannheten, desto fortere blir vår fremgang.

Og hva er resultatet av å elske sannheten? At vi forvandles fra den som vi er av naturen, og Jesu liv åpenbares i oss.

«Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.» 2. Korinter 3,18.

Når vi dømmer oss selv, og vi ved tro døder det som sannheten har vist oss om oss selv, da forvandles vi ved tro til hans herlige bilde.

Videre lesing: «Derfor er forvandling det herligste av Guds løfter»

Sannheten gir håp!

Det er ingen grunn til å være motløse når vi ser sannheten om oss selv, uansett hva vi ser. I stedet kan vi bli fylt av håp, fordi vi vet at sannhetens Ånd også er kraftens Ånd, og gjennom ham er vi i stand til å overvinne alle ting som står mellom oss og vårt mål om å være som Kristus. Og de tingene som sannheten viser oss om oss selv kan være borte fra våre liv for alltid!

«Og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, likesom Han er ren.» 1. Johannes 3,3.

Vi må elske og erkjenne sannheten 100 %. «Lær meg, Herre, din vei! Jeg vil vandre i din sannhet.» Salme 86,11. Vi kan bare bli frelst og helliget i samme grad som vi elsker sannheten. Så la oss ta den imot med åpne hjerter, selv når det gjør vondt å se og erkjenne hvordan vi virkelig er av naturen. Vi kan ikke renses fra det uten først å se det.

Når sannheten har frigjort og frelst oss blir resultatet full av herlighet! La oss være modige og se all guddommelig sannhet rett i øyet, med full overbevisning om at Gud, som i sin kjærlighet viser oss sannheten om oss selv, også skal befri oss og frelse oss fra alt som han viser oss.

La sannheten være vår beste venn!


Kanskje vil du lese mer på vår emneside om forvandling, eller i våre andre artikler om Johannes 14,6:

Jesus er veien – den smale veien

Visste du at Jesu liv kan bli ditt liv?

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.