Hva frelsen går ut på

Frelsen rydder opp i alt i livet vårt. Det begynner med omvendelse, og skiller ut all synd og urenhet.

Hva frelsen går ut på

Synden har gjort at et menneskes hjerte, liv og tankegang er blitt et eneste rot, et sammensurium av både likt og ulikt. Vi kan med rette si at hele frelsen, fra ende til annen, består i å rydde opp i alt dette rotet. Gud er en ordens Gud.

Frelsesprosessen

Kristendom består først i å skille seg ut fra dårlig selskap og alt som urent er i denne verden. (2. Korinter 6,14 – 7,1) Man passer ikke sammen med dette og disse. Dernest består den i at Guds ord – livets ord og livsens lys trenger inn i vårt indre og kløver og skiller i det uendelige, i våre tanker, ord og handlinger, slik at det syndige og menneskelige i stadig større grad blir utskilt.  En stadig fortsettende helliggjørelse. Først renselse, så lutring ved lydighet mot Guds ord. (Malaki 3,2-3) Man renser bort det urene som kleber ved, men lutrer bort slaggene som er innfiltret i det indre.

«For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» Hebreerne 4,12.

Frelse: er utskillelse

Når man ikke oppriktig tar livets ord til hjertet, altså virkelig tar imot det, uteblir denne lutringen, så sammensuriet fortsetter. Ja, for en uhyggelig forvirring det som oftest er i menneskehjertene og i deres samliv, både i hjemmene og i forsamlingene.

Men, hvor harmonisk og velsignet det blir når Ordet i stadig større grad får skille sjel og ånd, og dømme hjertets tanker og råd, så det syndige i ens vesen blir utskilt!

Lederne i den gamle pakt ble refset fordi de ikke lærte Guds folk å skille mellom ondt og godt, hellig og vanhellig, osv. (3. Mosebok 10,10) Vi kan si at det hele egentlig bare går ut på dette.

Mengden av det som er utskilt i vårt indre, betegner hvor langt vi er kommet på livets vei.


Artikkelen ble først publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i desember 1957.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Les mer på vår temaside om frelse og helliggjørelse, eller i de anbefalte artiklene nede.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Å være kristen

Å være kristen er et mye dypere liv enn bare å be Jesus å komme inn i ens hjerte og tro på syndenes forlatelse. Det er et liv i utvikling og vekst i det som er av Kristus. Dette heftet presenterer veldig tydelig og enkelt det som er grunnleggende i et kristent liv.