Hva må jeg gjøre for å være bra nok for Gud?

Hva forventer min skaper av meg?

Hva må jeg gjøre for å være bra nok for Gud?

Når det gjelder mitt forhold til min skaper, hva forventer han av meg? Hva må jeg gjøre for å være bra nok for Gud?

Mange av oss husker den tomme, pinlige følelsen etter å ha blitt plukket ut som sistemann på lekeplassen, eller frustrasjonen og ydmykelsen da man ikke fikk de karakterene man hadde håpet på eller trengt. Helt fra da vi var barn har vi kjent presset til å prestere på skolen, på jobben og til og med sosialt blant familie og venner.

Men når det gjelder mitt forhold til min skaper, hva forventer han av meg? Hva må jeg gjøre for å være bra nok for Gud?

Gud vil ha ditt hjerte

Kanskje Gud krever at jeg skal være fullkommen i den forstand at jeg aldri gjør feil i det jeg gjør. Kanskje vil han at jeg utfører visse gode gjerninger for å utjevne mine feil. Eller kanskje ikke.

I Hebreerne 10 sier Jesus at Gud ikke ønsker slaktoffer og gaver, men et legeme (en kropp) som utfører hans vilje. Folk i det gamle testamente levde ikke sine liv etter Guds vilje, selv om de stadig brakte offer. Gud ønsket deres hjerter, ikke deres offer – som ofte ble brakt kun for å tilfredsstille deres egen samvittighet. Ingen enkelt handling eller serie av gode gjerninger som et menneske utfører betyr noe for Gud uten at han først er tilfreds med det han ser i vedkommendes hjerte.

I Salme 51,19 skriver David: «Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.»

De fattige i ånden er velbehagelig for Gud

Jesus sier: «Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.» Matteus 5,3. Gud ser etter de som sørger over sin egen mangel på godhet, visdom, tålmodighet og renhet; de som, til tross for alle sine anstrengelser for å være gode mennesker, allikevel finner sin tilbøyelighet til å miste besinnelsen, lyve, jukse, baksnakke osv., og som til og med faller fra tid til annen. De som er fattige i ånden sørger over dette, og det er disse som Gud kan hjelpe. De fattige i ånden lengter etter å bli som ham, og det er akkurat disse menneskene som behager ham. De gir sine hjerter helt for å finne og adlyde Guds vilje.

Gud viser meg mine svakheter ved Den Hellige Ånd og sitt ord, men også hvordan jeg skal kjempe mot synden i min natur. Dette krever lydighet fra min side, og Gud gir styrke og vilje til å gjennomføre det. «Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven – ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag.» Filipperne 2,12-13.

Ved å møte Guds krav får man del i fred og hvile

Guds vilje har alltid mitt evige beste for øye. Jeg kan bare gjøre hans vilje hvis jeg har sett mine egne mangler og overgitt mitt hjerte til ham slik at han kan lede og veilede meg. Da er jeg velbehagelig for ham!

Å oppfylle Guds krav forårsaker ikke stress som det å stadig måtte prestere i henhold til jordiske standarder gjør. Å oppfylle Guds krav har faktisk motsatt virkning – fred og ro. Han gir dem som er fattige i ånden en fred som ingen jordisk suksess kan gi.

«Han har sagt deg, menneske, hva som er godt.
 Og hva krever Herren av deg
uten at du skal gjøre rett
 og gjerne vise kjærlighet 
og vandre ydmykt med din Gud?» Mika 6:8.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.