Gå til innhold

Hva om Jesus ikke var så flink til å snekre?

Eller hva om han ikke likte det, men måtte gjøre det likevel?

Bibelen sier svært lite om Jesu liv fram til de få årene før hans død på korset. Betyr dette at disse årene ikke var viktige?

Tvert imot, denne tiden hvor han var i vanlige situasjoner, som de vi også møter hver eneste dag, var avgjørende for Jesus for å utvikle seg og kjempe mot de syndige lystene og tilbøyelighetene han hadde arvet ved å ta på seg kjøtt og blod.

Det antas at Jesus var snekker da han vokste opp, som Josef var før ham. Ut fra det vi vet om Jesus og livet hans, kan vi anta at han var veldig lett å jobbe sammen med og at han var en flittig arbeider.

Men hva om Jesus slett ikke var flink i jobben sin? Hva om hans arbeid ikke ble like bra som forventet, og han ble fristet til motløshet og irritasjon, akkurat som oss andre? Hva om han ikke likte snekring i det hele tatt, men måtte gjøre det likevel?

De samme forhold som oss

Det er ikke noen skriftsteder i Bibelen som forteller oss om Jesu evner som snekker, og det er greit, siden det egentlig ikke er viktig. Men det som er viktig å vite er det vi leser om Jesus i Hebreerne 4,15: «For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd.» Ut fra dette vet vi at Jesus opplevde de samme situasjonene som oss, også på sin arbeidsplass, uten å gi etter for synd. Han ble fristet til irritasjon og utålmodighet. Han ble fristet til motløshet og frustrasjon. Og han ga ikke etter.

En viktig del av Jesu verk var å ydmyke seg selv. Vi kan lese i Filipperne 2,5-8: «La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv idet han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset.» Til tross for at han var Guds Sønn, var han fortsatt villig til å ta på seg oppgaver som kanskje var vanskelige, skitne eller ubehagelige.

Hva betyr dette for meg?

Kanskje jeg ikke liker jobben min. Kanskje jeg ikke kommer overens med sjefen min eller kollegaene mine. Betyr dette at jeg ikke har noe annet valg enn å være ulykkelig og bitter når jeg går på jobb hver dag? Absolutt ikke! Jeg kan finne fred og lykke likevel! «Vær alltid glade! Be uten opphold! Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.» 1. Tessaloniker 5,16-18.

«Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.»

Når jeg deler den samme holdningen som Jesus hadde, at jeg kan være takknemlig og tjene de andre i alle situasjoner jeg befinner meg i, så blir livet en glede – uavhengig av min posisjon. Hvis jeg har den holdningen at jeg bare kan være lykkelig når jeg blir forfremmet, eller bare hvis jeg slipper å jobbe sammen med denne kollegaen, da vil jeg bare ha mer. Ingenting tilfredsstiller.

Hvordan bruker jeg arbeidsdagen?

Vi bruker mye tid på våre arbeidsplasser. Men dette er ikke bare tid som går uten at kristenlivet mitt blir påvirket. Når jeg er på jobb får jeg se mye av min egenvilje og tilbøyeligheter til synd. Jeg ser stolthet, sinne og utålmodighet. Disse kan virke som «småting» som ikke har så mye betydning i det store bildet. Men summen av disse små beslutninger baner veien jeg skal følge i livet mitt.

Jeg kan ikke komme inn i utvikling med mindre jeg innser at det er noe i meg selv som må utvikles. Dette er en daglig aktivitet – i enhver situasjon jeg befinner meg i. Hvis jeg vet at jeg trenger å utvikle min tålmodighet, er det en mulighet for meg når jeg fristes til utålmodighet på jobben.

Når jeg velger å følge etter livet som Jesus levde har jeg mulighet til å bli forvandlet fra dag til dag, i alle livets situasjoner. Ved å være standhaftig og trofast mot dette målet, skrelles «jeget», som alltid klaget, følte seg motløs og diskuterte på arbeidsplassen, bort og erstattes av en helt ny versjon av meg selv som kan utstråle kjærlighet, fred og glede hver dag.

Kjernen

Hva er de revolusjonære, frigjørende kjernelæredommene til Jesus Kristus og apostlene? Hvordan kan de brukes i praksis i hverdagslivet?

Last ned gratis e-bok

Jeg er korsfestet med Kristus

Dette heftet er basert på det som Paulus skriver i Galaterne 2,19-20: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” Her forklarer Elias Aslaksen hva dette betyr, og hvordan leseren kan ha samme vitnesbyrd som Paulus i sitt eget liv.

Følg oss