Om ossKontakt
Lader

Hva sier Bibelen om dyret?

Finn ut hvem «dyret» nevnt i Åpenbaringen 13 er, og hvilken betydning det har i de siste tider.

6 min. ·

Finn ut hvem «dyret» nevnt i Åpenbaringen 13 er, og hvilken betydning det har i de siste tider.

Åpenbaringen 13 beskriver to dyr som stiger opp og overtar makten i endetiden. Det første dyret, som Bibelen kaller «dyret», er en politisk kraft som hersker over jorden i de siste tider. Det andre dyret er Antikrist.
Les mer om Antikrist her.!

Åpenbaringen 17,8-12 inneholder en mer detaljert beskrivelse av dyret. Det er klart at dyret er en slags forening av ulike nasjoner og politiske krefter som samarbeider som én. Deres mål er å styre jorden uavhengig, helt fri for Gud.

Dyret og skjøgen

Dyret samarbeider med skjøgen, en åndsmakt som arbeider for å ødelegge evangeliet og vende folk bort fra sannheten. Skjøgen blander kristendommen med verden og forkynner at folk kan leve både for Gud og for seg selv samtidig. Hun representerer alle de falske kirkene i verden. Forholdet mellom dyret og skjøgen er gjensidig fordelaktig, men samtidig hater de hverandre. Skjøgen gir folkeslag i verden en behagelig religion og hjelper å berolige dem og holde dem på plass. Til gjengjeld gir dyret skjøgen penger og støtte fra regjeringen. Les mer om skjøgen her.!

Dyret og Antikrist

Dyret samarbeider også tett med Antikrist (dyret fra jorden, Åpenbaringen 13,11-12.) Antikrist utøver dyrets myndighet og har som mål å få alle mennesker på jorden til å tilbe dyret.

Begge disse åndene arbeider i vår tid. (1. Johannes 2,18) Men ingen av dem har nådd sin fulle styrke. Så lenge Kristi brud er i arbeid på jorden begrenser hun utviklingen av Satans tjenere.

Kristi bruds sinn er ydmykhetens vei; å tjene Gud i alle ting i stedet for å gjøre sin egen vilje. (Filipperne 2,5-8) Dyrets og Antikrists sinn er å opphøye seg selv; kun tjene sine egne interesser og avvise Gud. (2. Tessaloniker 2,3-4) Når bruden er opprykket forlater Den Hellige Ånd, som arbeider for å holde dyret og Antikrist tilbake, også jorden. (2. Tessaloniker 2,6-8) Dette gir dyret og Antikrist muligheten de trenger for å gripe absolutt makt på jorden.

I årene frem til opprykkelsen utvikler dyret seg mer og mer og vokser i kraft. Han løser tilsynelatende mange av verdens problemer og viser verden at folk «ikke trenger Gud».

«Når de sier: Fred og ingen fare! – da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna.» 1. Tessaloniker 5,3. Det virker som dyret fikser mye av verdens problemer, men til slutt kommer ødeleggelse over dem.

Etter opprykkelsen

Etter at Kristi brud er opprykket til himmelen ser dyret sin mulighet til å gripe total makt. Nå er det ingenting som hindrer ham fra å kaste av skjøgen og alle former for religion en gang for alle og gripe verden for seg selv. (Åpenbaringen 14,8, Åpenbaringen 17,16) Han uttaler «store og spottende ord» mot Gud, og får lov til å gjøre det i tre og et halvt år. Nå, sammen med Antikrist, erklærer han seg selv som hersker over verden og tvinger alle til å bøye seg for ham. (Se Åpenbaringen 13-14 for mer.)

Det er nå at dyret viser hvem han egentlig er og ødeleggelse kommer over folket. Dyret går fra å være en tilsynelatende velvillig og dyktig supermakt til å bli et globalt diktatur. Han forfølger og strider åpenlyst mot Guds tjenere på jorden, og han får absolutt autoritet over hele jorden. (Åpenbaringen 13,7, Åpenbaringen 17,15-17)

Dyret tvinger alle til å forkaste Gud og tilbe ham selv. De som godtar dette kravet får et merke på hånden eller pannen for å markere beslutningen. Uten dette merket kan ingen kjøpe eller selge. (Åpenbaringen 13,16-17) Det er en forferdelig og vanskelig tid for alle som ønsker å tjene Gud. Deres største håp for frelse nå er å dø som en martyr. (Åpenbaringen 14,13)
Les mer om den store trengsel her.!

Dyrets idealer

Kristne blir forfulgt og presset til å forlate Gud. Idealene som dyret forkynner til massene er komplett og total humanisme.

Dagens «religion» er å tilbe mennesket, og i utvidet betydning, dyret selv. (2. Tessaloniker 2,3-4) Målet er øyeblikkelig tilfredstillelse av de lave menneskelige begjær og instinkter. Da Gud skapte mennesket laget han kroppen av jorden, men ånden ble pustet inn i kroppen av Gud. Det var en egen del, og akkurat som kroppen trenger jordisk næring for å leve, må ånden ha åndelig næring.

Det står skrevet at «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Matteus 4,4. Men dyret er bare opptatt av brød og ikke den åndelige næringen. Alle tanker om Gud blir glemt eller forbudt. Dyret har som mål å bevise at menneskeheten ikke trenger en gud; at de klarer seg ganske bra uten.

Dyrets fall

Dyret får lov til å herske over jorden i tre og et halvt år. (Åpenbaringen 13,5) Men når denne tiden er ute, er det nok. Jesus kommer tilbake til jorden med himmelens hærstyrker og river ned dyrets regime. Både dyret og Antikrist blir kastet levende i sjøen med evig ild. Deres tilhengere drepes med Jesu sverd. (Åpenbaringen 19,20-21) Satan, dyrenes herre, tas til fange og bindes med kjettinger i avgrunnen i tusen år.
Les mer om Kristi gjenkomst her.!

Dette markerer starten på en ny epoke av fred og velstand kalt tusenårsriket.
Les mer om tusenårsriket her.!

Forberedelse til slutten

Det er ikke vanskelig å se at forholdene i verden vokser seg stadig verre etterhvert som tiden går. Regjeringene i verden blir også mer og mer samlet. Selv om dette i seg selv ikke nødvendigvis er en dårlig ting, er ånden i denne «enheten» at menneskeheten til slutt forenes og klarer seg selv, uten Gud. Dette betyr at de følger sine egne lyster, og dermed i realiteten gjennomfører Satans vilje og hensikt. Det er en absolutt gudløs stolthetsånd.

Dette bør være en skikkelig vekker for oss! Verden vakler på randen av fullstendig ugudelighet, men nå er det fortsatt en nådetid. Nå er det fortsatt tid for oss å tjene Gud og å leve etter hans lover mens vi har mulighet til det.

Livet under dyrets styre blir helt forferdelig, og det beste en Guds tjener kan forvente i den tiden er å dø som en martyr. Det er virkelig en forferdelig trøstepremie når man tenker over det tilbudet vi har nå! Å være en trofast Kristi tjener, å forberede oss som hans brud og å bli opprykket til himmelen for å være sammen med Jesus!

660

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.
Lær mer om AktivKristendom
Følg oss
Eksklusivt innhold
Lader
Kopiering av materiale fra Brunstad Christian Church sin nettside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.