Hva sier Bibelen om homofili?

Hva sier Bibelen om homofili?

Gud har aldri vært uopplyst, naiv, eller intolerant.

4 min. ·

Menneskelig seksualitet er komplekst. Den påvirker oss fysisk, mentalt og emosjonelt. Etter at syndefallet kom inn i verden, ga Gud oss åndelige lover for å sikre at seksualiteten kunne forbli den velsignelsen han mente den skulle være.

«Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og Gud sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden, og legg den under dere …   Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og forbli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.» 1. Mosebok 1,27-28 og 1. Mosebok 2,24.

Dette forholdet – mellom en mann og en kvinne innenfor et livslangt, trofast ekteskap – gjentas igjen og igjen gjennom hele Bibelen. Det skal holdes hellig, og er det eneste seksuelle forholdet Bibelen beskriver som godkjent og velsignet av Gud.

Etter syndefallet ble imidlertid menneskenes rene seksuelle instinkter smittet av synd, og plutselig skammet de seg over sin nakenhet. (1. Mosebok 3,7.10-11.) Urene lyster ble vekket, som fortsatte å plage deres etterkommere gjennom alle generasjoner.

Lyster og seksuell umoral

Seksualdriften vår er ikke en synd. Men seksuelt begjær utenfor ekteskapet mellom en mann og en kvinne er det Bibelen kaller «lyster», og å gi etter for dem er synd. Dette inkluderer sex før ekteskapet, utenomekteskapelig sex, å leve ut urene seksuelle tanker – og å praktisere homofili. Dette er beskrevet i både det nye og det gamle testamentet, og noen av disse bibelversene er oppført på slutten av denne artikkelen.

Gud er den høyeste instans

Våre personligheter, tilbøyeligheter, reaksjoner, legning, synspunkter, meninger osv. er komplekse. Noen av disse er programmert i våre gener, mens andre blir påvirket av vårt miljø, omstendigheter, utdanning, oppdragelse og andre faktorer.

Samfunn, kulturer og normer er i kontinuerlig forandring og utvikling, men Gud og hans ord, og Ånden i Ordet forblir uendret. Når Gud spesifikt forbød homoseksuell aktivitet og annen seksuell umoral, var det ikke fordi han var uopplyst, naiv eller intolerant. Loven ble gitt fordi menneskeheten hadde kommet bort fra Guds opprinnelige hensikt og velsignelse. Det som var umoralsk etter Guds normer da er ikke moralsk i dag bare fordi flertallet tåler og aksepterer det.

Vi er heldige med at menneskerettigheter og friheter har vært i fokus i våre tider, og undertrykkelse, overgrep og urettferdighet blir slått ned på. Alle har rett til å velge sitt eget livssyn og livsstil, og skal oppleve respekt for det. Likevel kan ikke Gud ord ignoreres, om vi vil leve som troende kristne. Bibelen gir oss mange løfter, men også betingelser, for et godt og lykkelig liv. Gud er vår Skaper, og det er bare hans vilje, slik den er uttrykt i Bibelen, som er uforanderlig og fullkommen i tid og evighet.

Gud lar deg ikke bli fristet over evne

Alle mennesker møter prøvelser og vanskeligheter i livet, både i ytre forhold og i sitt åndelige liv. Det å ikke leve etter sin medfødte homofile legning kan være et enormt offer. Men Gud velsigner dem som lever helt for ham og ønsker bare det beste for oss. Ingen som virkelig har gitt opp alt for å tjene Gud vil angre på det.

«Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.» 1. Korinter 10,13.

Selv om Bibelens ord kan virke radikale, elsker Gud hvert menneske, uansett hvem de er, hva deres bakgrunn er, eller hva de har gjort. (Romerne 6,23.) Han elsker hver og en av oss mer enn vi kan fatte. Han sendte sin Sønn, Jesus Kristus, som betalte prisen for våre synder, og har vist oss utveien.

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere, og lære av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde lett.» Matteus 11,28-30.

«Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.» Romerne 6,22. Det er ikke en synd som Jesus ikke døde for; det er ikke en fristelse som Gud ikke kan gi oss styrke til å overvinne. Han har rakt ut sin hånd – ta tak i den!

Kilder/Bibelvers om seksuell umoral

Hebreerne 13,4

1. Korinter 6,18

1 Korinter 6,9-11

Matteus 5,27-28

Romerne 1,20-32

3. Mosebok 18,22

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.