Hva sier Bibelen om Jesu gjenkomst?

Jesu Kristi gjenkomst til jorden er en av de mest betydningsfulle hendelsene som noen gang vil skje.

Skrevet av AktivKristendom
Hva sier Bibelen om Jesu gjenkomst?

Jesu Kristi gjenkomst til jorden er en av de mest betydningsfulle hendelsene som noen gang vil skje.

De siste tider bringer med seg mye elendighet og smerte. Det er verdenshistoriens mørkeste punkt, hvor ondskap, sorg og urettferdighet tar overhånd. Mørket styrer jorden helt.

Men da kommer Jesus tilbake til jorden med himmelens hærstyrker for å redde den fra dyrets og Antikrists makt! Etter så mye mørke skinner endelig lyset! Etter å ha vært under Satans innflytelse helt fra Adam og Evas tid er dette det avgjørende vendepunktet som rykker jorden ut av syndens jerngrep og gir den inn i Jesu hender.

Les Sakarja 14 og Åpenbaringen 19,11-21 for en fullstendig beskrivelse av Jesu gjenkomst.

Kristi gjenkomst

På slutten av den store trengsel samler Antikrist alle sine hærer fra hele jorden til å gå til angrep mot Jerusalem. (Sakarja 14,1-2) De begynner å slakte jødene uten nåde. Aldri i hele sin historie har jødene vært i større nød. I sin bitterhet og vrede har Antikrist som hensikt å utslette dem helt.

Men da kommer Jesus og de hellige ned fra himmelen for å redde dem! «For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolkene, som han før har stridd på kampens dag. På den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst.» Sakarja 14,3-4. Se også Åpenbaringen 19,11-16.

Da blir alle Antikrists onde krigere fortært med pest! De råtner helt bort. (Sakarja 14,12) Det blir ikke en lett dom som Gud fører over dyret og Antikrist. Man kan forestille seg hans rettferdige harme over de som har forsøkt å skade og ødelegge og forderve hans elskede skaperverk helt fra begynnelsen. Både dyret og Antikrist kastes i ildsjøen for å brenne i all evighet (Åpenbaringen 19,20-21) og Satan blir bundet i avgrunnen i tusen år. (Åpenbaringen 20,1-3)

Kristus setter foten på Oljeberget, som blir delt i to for å lage en dal. Levende vann begynner å strømme ut fra Jerusalem. Dette betyr starten på den herlige nye tiden med fred og overflod kjent som tusenårsriket! Landet sør for Jerusalem blir omgjort til en slette og Jerusalem selv blir hevet opp. (Sakarja 14,4-11) Jerusalem blir da verdens hovedstad og derfra hersker Kristus over hele jorden. (Jesaja 2,2-4, Mika 4,1-3)

Folket sørger

«Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte.  På den dagen skal sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen over ulykken i Hadadrimmon i Megiddons dal.  Sakarja 12,10-11.

Når Kristus kommer tilbake for å redde jødene ser de på ham og innser at han er Jesus, Messias, han som de har forkastet og gjennomstunget, og de vil innse hvor feil de har tatt. Da blir det en enorm sorg. (Åpenbaringen 1,7) Ikke bare innser de at de har forfulgt og forkastet sin Messias, men også at han i sin store barmhjertighet og rettferdighet fortsatt er villig til å redde dem. Han er fortsatt villig til å være deres Messias.

Nå blir det ingen på jorden som kan fornekte Kristus. Nå blir det klart at han er Kristus, jordens Herre og frelser. Det finnes ikke mer tvil, ingen flere gåter, ingen flere løgner. Sannheten utstråler over hele jorden, og alle kommer til å tilbe ham. (Sakarja 14,16)

Dermed begynner tusenårsriket: Tusen år med fred på jorden.

 

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.