Hva sier Bibelen om opprykkelsen?

Opprykkelsen er et fengslende tema, men hva vet vi egentlig om det?

Skrevet av AktivKristendom
Hva sier Bibelen om opprykkelsen?

Målet for alle kristne er å være med i opprykkelsen. Det herlige øyeblikket når Jesus tar med dem som tilhører ham opp til himmelen for å være sammen med ham for evig.

Tanken på de siste tider trenger ikke å gjøre oss engstelig. Les denne artikkelen om hvordan vi best kan forberede oss på dagen da vi møter Jesus!

Hva er «opprykkelsen»?

Selv om uttrykket «opprykkelse» ikke brukes én gang i Bibelen, er det navnet som har blitt gitt til anledningen da Jesus skal komme ned fra himmelen for å hente dem som har elsket ham over alt på denne jord, og har vært hans trofaste disipler.

«For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ordene.» 1. Tessaloniker 4,16-18.

Kristi disipler som allerede har dødd, skal oppstå først, og de som fortsatt lever i Kristus slutter seg sammen med dem. De skal alle rykkes opp sammen i uforgjengelige kropper for å møte Jesus i luften.

«For basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.» 1. Korinter 15,52-53.

Hvem skal hentes i opprykkelsen?

Jesus sier til sine disipler: «Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.» Johannes 14,3-4. Dette betyr at det er en vei å gå. En vei som fører som går til ham; til å være sammen med ham for evig. De som elsker Jesus vet hvor veien går.

«Det er de som følger Lammet hvor det går. … I deres munn er ikke funnet løgn. De er uten lyte.» Åpenbaringen 14,4,5.

De er de som, ved Guds nåde, har vandret i Jesu fotspor. De har gjort det som er rett og godt, og har blitt det de ble kalt til å være: lys og salt i denne verden. (Matteus 5,13-16) Dette betyr at ingen urettferdighet, ingen misnøye eller klage, ingen bekymring, ingen motløshet, ingen latskap, ingen verdslighet eller forfengelighet, osv. er funnet i dem.

Disse er samlet kalt for «Kristi brud». De har holdt urokkelig fast ved det som er rett, godt og sant i hvert enkelt forhold, akkurat som deres brudgom gjorde i sine dager på jorden, slik at de er rene og verdige til å være hans «kone». «La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger.»  Åpenbaringen 19,7-8.

Hvem blir igjen ved opprykkelsen – de dårlige jomfruer

I sin historie om de kloke og dårlige jomfruer (Matteus 25,1-13) viser Jesus oss tydelig at ikke alle troende skal bli tatt med i opprykkelsen. De «dårlige jomfruer» er de som skal bli igjen. Disse er de som ikke har et skjult liv med Kristus i Gud. Selv om de har et godt ytre, lever de fortsatt i synd i det skjulte; de gjør fortsatt det de vet er galt. (Åpenbaringen 3,1-3)

De har vært fornøyd med bare å ha et godt vitnesbyrd for menneskene, med seier over åpenbar, ytre synd. Kanskje var de svært aktive med å gjøre gode gjerninger. Men de hadde ikke seier over indre synd. Misunnelse, sinne, stolthet, osv. som kun var på innsiden hadde ikke blitt renset ut. Jesus kommer for å hente en brud som har renset seg selv – en brud som er ren på innsiden!

«… slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig.» Efeserne 5,27.

Når vil opprykkelsen skje?

Bibelen forteller oss ikke nøyaktig når opprykkelsen vil skje. Jesus forteller oss at ikke engang han selv vet det. «Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen.» Markus 13:32.

Men i Matteus 24 snakker Jesus om ulike tegn som vi kan se etter for å vite når Menneskesønnen skal komme. Vi kan se noen av disse tingene skje i denne tiden vi lever i nå, så vi kan nok forvente at det ikke er så lenge igjen. Tiden marsjerer ubønnhørlig videre, og mens verden styrter dypere inn i mørket, vet vi at midnattstiden som Jesus snakker om i lignelsen om de ti jomfruer ikke kan være for langt unna. Vi må ta formaningen til Paulus i Efeserbrevet 5,16 til hjerte: «… så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde.»

Men for de som vandrer i lyset, likesom han er i lyset (1 Johannes 1,7), er det ingen grunn til å være engstelig, men bare se frem til den dagen med glede og forventning. Det er målet for hele deres tilværelse mens de her på denne jorden: å gjøre seg klar til når Brudgommen deres kommer for å hente dem. De lever for det evige.

Blir jeg med i opprykkelsen?

«Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» Lukas 9,23. Gir du opp din egen vilje og fornekter du deg selv for å være en disippel av Kristus?

«Og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, likesom Han er ren.» 1. Johannes 3,3. Gjør du bare det som er rett, godt og sant, og renser du deg selv, og holder deg ren?

Gjør du dette nå? Da skal du være med. Og hvis du ikke gjør det, så kan du begynne nå! Vi lever fortsatt i en tid der Guds fantastiske nåde er virksom, og vi er fremdeles i stand til å følge Jesus på denne veien der vi fornekter oss selv og overvinner synd. Dette skjulte livet gir oss samfunn med ham, og da vil brudgommen kjenne deg igjen den dagen han stiger ned fra himmelen for å samle de som tilhører ham. (Filipperne 3,8-10)

Det er mer enn et eventyr. Det vil være en ufattelig virkelighet for de som har elsket sin himmelske brudgom så mye at de har vært villige til å følge ham på denne veien som fører til evig liv!

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Bruden og skjøgen og de siste tider

Skrevet av Sigurd Bratlie

En veldig klar tolkning av profetiene bevitnet av Johannes i Åpenbaringen. Denne boken ble skrevet like etter slutten av andre verdenskrig, og er enda mer relevant i den verden vi lever i. Den fokuserer på viktigheten av å leve et gudfryktig liv i tiden før Jesu gjenkomst.