Gå til innhold

Hva sier Bibelen om samboerskap?

Samboerskap som samlivsform er blitt allment akseptert. Hva sier Guds ord om det?

Verden er i stadig utvikling, og mange endringer i samfunnet er nødvendige, fordi vi som mennesker ikke er fullkomne. Av samme grunn går mye av «utviklingen» i fullstendig feil retning.

Guds ord er derimot fullkomment, og endres aldri. Synd forblir synd, også når den blir allment akseptert.

Bibelen er klar: samboerskap er hor

I Bibelen står det klart skrevet om hor. Ut fra det vi kan lese at Jesus sier og Paulus skriver, er ekteskap mellom en mann og en kvinne den eneste samlivsformen som Gud aksepterer og velsigner. All seksuell forbindelse utenfor ekteskapet er å regne som hor eller utukt.

«La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet.» Hebreerne 13,4 Med andre ord er det ikke noe urent med et seksuelt forhold innenfor ekteskapet, men det er en dom over dem som driver med utukt utenfor ekteskapet. Dette inkluderer derfor også samboerskap, det vil si at mennesker lever sammen som ektefolk, uten å være gift. Slike forhold beskrives her klart som hor og ekteskapsbrudd, selv om man aldri har vært gift før.

En utvikling i utukt og synd

I den tiden vi nå lever i, blir samboerskap en samlivsform som er blitt mer og mer vanlig i mange deler av verden. For et par generasjoner siden var slik praksis nærmest utenkelig. På slutten av forrige århundre har vi derimot sett et åndelig forfall både hos enkeltpersoner og i kirkesamfunn over hele verden der samboerskap, homofilt samliv og selvfølgelig skilsmisse og gjengifte er blitt mer og mer akseptert.

Utviklingen i verden går stadig videre i utukt og synd. Det viser seg at de religiøse ikke klarer å stoppe denne utviklingen. Vi ser tvert imot at etter hvert som synden blir mer og mer utbredt og allment akseptert, minsker motstanden, også blant de som kaller seg kristne og som skulle håndheve Guds ord. Det som for få år siden ble kalt for synd, betegnes i dag som kjærlighet. Det er når lyset fra himmelen slukner at mennesker med urene ånder kan finne ro i menighets-forsamlingen. En slik forsamling blir uten kraft og velsignelse og den søkende sjel finner ikke hjelp.

Selviskhet fører til forfalskning av Guds ord

Ettersom det moralske forfallet i samfunnet stadig tiltar, må vi forholde oss til mennesker som lever i forhold som Guds ord betegner som utukt, hor, ekteskapsbrudd, utroskap osv. Den praktiske anvendelsen av Guds evige lover stiller krav til de som skal ivareta Guds vilje.

Som personlig kristne og Jesu disipler bør det være helt naturlig å følge skriftens ord og ikke forfalske Guds ord til egen vinning. (2. Korinter 2,17) Et uforfalsket liv basert på uforfalsket forståelse vil selvfølgelig skape uro i deres hjerter som forfalsker Guds ord til egen vinning. Derfor har det til alle tider, og vil det alltid være, strid om tolkning av Guds ord.

Selv om synden tar nye former og disse gir nye utslag så står skriftens ord fast og kaller denne ugudeligheten med sitt rette navn – hor.

Bekjennende kristne lever etter Bibelen

Gud elsker synderen og håper på omvendelse fra synden, men ut fra et ærlig og oppriktig bibelsk ståsted er det hevet over enhver tvil at Gud hater slike synder.

Som foreldre, brødre og søstre må vi alltid være fylt av den Guds godhet som driver til omvendelse. (Romerne 2,4) De må ikke kjenne noen anklage eller frastøtelse fra vår side, men vi kan alltid være åpne for de mennesker som vil bli frigjort fra synden, enten de er i slekt med oss eller ikke.

«Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det vanskelig for dem … som omvender seg til Gud. Men vi skal skrive til dem at de skal avholde seg fra det som er smittet av avgudene, og fra hor …» (Apostlenes Gjerninger 15,19-20 og 28-29) Her ser vi helt tydelig at en ikke kan leve for Gud som en Kristi disippel, samtidig som en lever i hor.

Når Gud skal bruke det vakreste og kraftigste bildet for å beskrive forholdet mellom sin Sønn Jesus Kristus og hans menighet, da bruker han bildet av troskapen mellom brudgommen (Kristus) og sin rene brud (menigheten). (Efeserne 5,31-32; Åpenbaring  14,4; Åpenbaring 19,7-8) Som bekjennende kristne tror vi på Guds ord. Når Bibelen så entydig taler om at det normale kristenliv er et liv i lydighet mot Guds evige lover, så tror vi det og lever etter det!

Hva sier Bibelen?

«Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet!
Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte.»
Matteus 5, 27-28

«Fly hor! All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.» 1. Korinter 6,18

«… det er godt for en mann ikke å røre en kvinne. Men for hors skyld,  skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann.» 1. Korinter 7,1-2

«Til de ugifte og enkene sier jeg: Det er godt for dem om de fortsetter å være som jeg. Men kan de ikke leve avholdende, så la dem gifte seg! For det er bedre å gifte seg enn å brenne av lyst.» 1. Korinter 7,8-9

«For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet … har arv i Kristi og Guds rike.» Efeserne 5,5

«For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vite sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke il lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud.» 1. Tessaloniker 4,3-4

«La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet.» Hebreerne 13,7

Kjernen

Hva er de revolusjonære, frigjørende kjernelæredommene til Jesus Kristus og apostlene? Hvordan kan de brukes i praksis i hverdagslivet?

Last ned gratis e-bok

Jeg er korsfestet med Kristus

Dette heftet er basert på det som Paulus skriver i Galaterne 2,19-20: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” Her forklarer Elias Aslaksen hva dette betyr, og hvordan leseren kan ha samme vitnesbyrd som Paulus i sitt eget liv.

Følg oss