Hva sier Bibelen om skjøgen i Åpenbaringen 17?

Hvem er skjøgen beskrevet i Åpenbaringen 17 og hvilken betydning har hun både for vår tid og i de siste tider?

Skrevet av AktivKristendom
Hva sier Bibelen om skjøgen i Åpenbaringen 17?

Skjøgen i Åpenbaringen 17 (også kjent som Babylon) er en av de sentrale skikkelsene når det det gjelder profetiene om de siste tider. Hun har vært aktiv helt siden den første menighets tid, men særlig i vår moderne tid. Det er viktig å vite hvem skjøgen er og hvilken betydning hun har for oss.

Skjøgens ånd

Noen tror at skjøgen er en bestemt kirke eller organisasjon og mange har anklaget den ene eller den andre gruppen for å være «skjøgen». Men i virkeligheten er skjøgen en ånd som gjennomsyrer mange forskjellige menigheter, kirkesamfunn, og til og med enkeltpersoner.

I Jakob 4,4 får vi et klart bilde av hvordan Gud ser på åndelig hor. «Troløse som dere er! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.»

Vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Det er ingen mellomting. Enten stiller man seg på Guds side eller verdens side. Gud anser alt annet som utroskap. Men det er akkurat dette som skjøgens ånd prøver å få til. Hun prøver å blande Gud med verden og tilbyr det beste av begge verdener.

Hele skjøgens «evangelium» er forkynnelsen om at man kan ha både verden og Gud. Hun bruker Guds ord og siterer mange vers og uttrykk som høres veldig gode og gudfryktige ut. Men under alt det glitrende gull er det en mørk strøm av egoisme og stolthet.

Det som er farligst med skjøgen er at hun kan være vanskelig å kjenne igjen. Hun tilbyr sin vin i et gullbeger (Åpenbaringen 17,4), som er Guds ord. Alle ord og uttrykk og lærdommer som hun forkynner ser ut til å være gudfryktige fordi hun bruker bibelvers for å støtte sine løgner. Dette er et vanlig triks som Satan og hans tjenere bruker. (2. Korinter 11,14)

Hennes evangelium høres flott ut til å begynne med og gir folk en varm og behagelig følelse. Hun tilbyr alle fordeler ved et gudfryktig liv og tar bort vilkårene. Slik klarer skjøgen å lure folk, og svært mange mennesker har falt inn under skjøgens påvirkning. Hvis man ikke er ekstremt årvåken kan man ikke alltid skille hennes løgn fra sannheten!

Skjøgens forvridde forkynnelse er hennes «horelivs vin». (Åpenbaringen 17,2) Og i likhet med vin er det lett å bli full av de gode følelsene som skjøgens forkynnelse gir. Hennes forkynnelse fører derimot til slutt aldri til et sant liv med Kristus, i seier over synd. (1. Peter 4,1) Dette er i sterk kontrast til det rene livets vann som Jesus forkynte! (Johannes 7,38-39)

Skjøgens arbeid i vår moderne tid

Skjøgens ånd er aktiv på mange måter på jorden, både på individnivå og på en bredere skala. På individnivå prøver hun å påvirke mennesker til å leve så nær verden som mulig, å erklære seg som «kristne», men samtidig leve i henhold til verdslige eller rent menneskelige verdier. Enten det er å leve etter sine egne lyster, synde litt på sidelinjen og nyte denne verdens gleder, eller å leve etter noen sett med strenge regler eller etiske retningslinjer som ikke er av Gud.

På en bredere skala er skjøgens ånd også aktiv i kirker rundt om i verden, og arbeider for å fordreie Guds rene lære og flytte hele menigheter og kirkesamfunn bort fra sannheten og inn i mørket forårsaket av hennes løgner.

Skjøgens mål er ikke å rive ned kristendommen og religion helt. Tvert imot, hun elsker kirker! Skjøgen er Satans måte å begrave en nål i en høystakk på. Det blir vanskeligere for folk å gjenkjenne sann, levende kristendom når den er omgitt av så mange halvsannheter og pene ord.

Dette er grunnen til at skjøgen ikke er aktiv i bare én kirke, men hun når ut til mange. Jo flere splittelser og nye kirkesamfunn hun kan lage, jo vanskeligere er det å finne den sanne menigheten. Å skape splittelse og strid er hennes største mål.

Satans mål med skjøgen

Satan vet at han ikke kan overbevise alle om å bare forlate Gud helt og bli ateister. I alle fall ikke med en gang. Så han befalte sin tjener, skjøgen, å sakte forderve dem, bort fra den rene sannheten i Guds ord og å vende dem mot verden.

Hun begynte å arbeide nesten umiddelbart etter at Jesus døde. Paulus sier til menigheten i Efesus: «Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg.» Apostlenes gjerninger 20,29-30. Disse glupske ulver var faktisk skjøgens tjenere.
Hun begynte i det små, og forkynte en kristendom som var mest sant, men med en liten bit av verden blandet inn. Men ettersom antallet på ivrige tilhengere vokste, utviklet og forvridde hun sitt evangelium enda mer. Spol frem til i dag, og mye av «kristendommen» som forkynnes er så langt fra Guds ord at den nesten er ugjenkjennelig!

Skjøgen er Satans svar på Kristi brud. Mens bruden arbeider på jorden for å spre evangeliets sannhet, jobber skjøgen hardt for å spre splittelse og løgner. Disse to er bitre fiender som er låst i en stor åndelig konflikt som vil vare helt frem til opprykkelsen, når bruden hentes hjem for å være sammen med Kristus.

Og i tiden da opprykkelsen finner sted er forholdene i verden så ille at Satan heller ikke lenger har behov for skjøgen. Når bruden er borte så vil Gud få folket til å avvise alle former for religion helt og vie seg 100 % til verden og menneskelige prestasjoner.

Skjøgen kastes ut av dyret, myndighetene som til slutt avviser Gud og bygger sin makt på denne menneskelige prestasjonen. Skjøgen mister all sin makt, og blir da fullstendig ødelagt. Dette er Guds dom over henne. (Åpenbaringen 18,21-24) Guds vrede mot skjøgen er så stor at han sørger for at røken av hennes pine stiger opp i all evighet som en påminnelse om hennes svik. (Åpenbaringen 19,3)

Satan mener at han med dette oppnår sitt endelige mål med jorden, men det er faktisk en del av Guds større plan og hensikt. (Åpenbaringen 17,15-17)
(Les mer om dyret her.)

Kamp mot skjøgen

Kristi bruds oppgave er å kjempe mot skjøgen og gjøre hva vi kan for å stoppe hennes planer og intriger på jorden. Dette store åndelige slaget utkjempes på individuelt nivå, og skjøgens ånd må være helt beseiret i livet til enhver disippel, slik at bare sannhet og renhet regjerer i menigheten.
(Les mer om bruden her.)

Det er farlig å tro at skjøgen bare finnes i «denne kirken» eller «det trossamfunnet», og derfor trenger man ikke å tenke på det slik. Skjøgen kan være overalt og hvor som helst! Det er sant at hun har et sterkt grep på en rekke forskjellige kirker i verden, men hun elsker også å komme til enkeltpersoner og påvirke dem personlig. Hun hvisker løgnene sine i øret. Prøver å få en til å tro at verden egentlig ikke er så farlig. Prøver å overbevise en om at en kan gjøre sin egen vilje, men fortsatt være ett av Guds barn. Hun vanner ut vilkårene for å være en Jesu etterfølger.

Hører du på disse løgnene, så kommer de til å ødelegge deg! Vennskap med verden er fiendskap mot Gud! Man kan ikke tjene to herrer. Skjøgens perverse lære har ingen plass i menigheten eller i livene til sanne kristne!

Derfor er det så viktig for hver eneste kristen å få en personlig tilknytning til Gud og hans ord. Når man er helt fortrolig med Gud da kjenner man hans vilje og hans ord, og man kan lære å gjenkjenne skjøgens løgner for hva de er. Deretter kan man holde opp alt man ser og hører mot lyset i Guds ord og forkaste alt som ikke er i samsvar med sannheten!

Dessverre har skjøgens innflytelse vokst stor i våre dager, og det er mange kirker som er under hennes direkte påvirkning. Ingen kirke, ingen kirkesamfunn, ingen pastor eller preken bør bli «tatt for god fisk» uten å bli prøvd i lys av Guds ord og hans Ånd!

«Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.»  1. Johannes 4,1. Vær årvåken og prøv alt du hører! Ikke minst må våre egne tanker og hensikter prøves i lys av Guds ord. Sørg for at alt virkelig er av Gud!

Skjøgens løgner er sterke og mange, men sannheten skinner som et lys i en mørk natt. Hvis man er oppriktig og ydmyk og åpen for Guds ledelse da gjør han det klart for deg hva som er løgn og hva som er sannheten. Gud er sann og i ham er det ingen løgn i det hele tatt! Hans Ånd er sannhetens Ånd, som vil lede oss til hele sannheten. (Johannes 14,15-17, Johannes 16,13)

Vær ivrig og still spørsmål! Prøve åndene! «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.» Matteus 7,7. Ved tro og årvåkenhet behøver skjøgens ånd aldri å få innflytelse over deg.

«Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager! For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.»  Åpenbaringen 18:4-5.

Du kan leve ditt liv i Guds tjeneste, alltid gjøre hans vilje og være forberedt som en ren, skinnende brud som er verdig sin himmelske brudgom. (Åpenbaringen 19,7-8)

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.