Hva sier Bibelen om tusenårsriket?

Et kort innblikk i det fantastiske, tusenårige fredsrike som Kristus skal etablere i de siste tider.

Skrevet av AktivKristendom
Hva sier Bibelen om tusenårsriket?

Et kort innblikk i det fantastiske, tusenårige fredsrike som Kristus skal etablere i de siste tider.

Profetien i Åpenbaringen forteller om alle slags forferdelige plager og prøvelsene som kommer over jorden i de siste tider. Guds vrede helles over Satans tjenere i overflod i det som kalles «den store trengsel». Dette er kulminasjonen av syndens utvikling på jorden. Så lenge synden hadde overtaket ble jorden stadig mer korrupt og skadet. (Les mer om den store trengsel her.)

Men på slutten av alt dette kommer Jesus Kristus tilbake sammen med himmelens hær, og da begynner en herlig, helbredende tid på jorden. Dette er starten på den tusenårige perioden som kalles tusenårsriket.

Hva er tusenårsriket?

Tusenårsriket er en tid med fred og harmoni på jorden når Jesus og de hellige hersker i rettferdighet. Det er en tid da all urett blir rettet opp og alle onder blir renset bort fra jorden. Jesaja 65,20-25 inneholder en fyldigere beskrivelse av freden og harmonien som preger denne perioden.

Ingen utnytter andre mennesker, ingen stjeler eller dreper. Hele jorden regjeres av Kristus, hans brud og martyrene. (Åpenbaringen 20,4) Deres ledelse er rettferdig og nøyaktig i samsvar med Guds lover. Slik har Gud alltid ment jorden å være. En oase av fred, rettferdighet og glede. En skapelse i fullstendig harmoni med sin Skaper.

Menneskene lever da mye lengre enn de gjør nå. (Jesaja 65,20) Selv dyrene slutter med å drepe hverandre for mat og alle begynner å spise gress og planter. (Jesaja 65,25)

Er det synd i tusenårsriket?

På tross av alt dette, har ikke den syndige naturen som er iboende i alle mennesker endret seg. Folk blir fortsatt født med et kjød som det ikke bor noe godt i. (Romerne 7,18) Muligheten for menneskene å velge å synde er fortsatt tilstede.

Men fordi Satan er bundet gjennom hele perioden (Åpenbaringen 20,2) kan han ikke utøve sin ytre innflytelse på folk. Det er mye enklere for folk å velge å tjene Gud og leve et rettferdig liv når de er omgitt av den samme rettferdigheten på alle fronter. Når det er likhet og rettferdighet og barmhjertighet og tålmodighet og ydmykhet overalt i stedet for krig og hungersnød og tyranni og urettferdighet.

De som likevel velger å leve et syndig liv og gir etter for sin egen stolthet og egoisme i denne tiden dør tidlig. (Jesaja 65,20) Guds lover gjelder fortsatt, og ingen kan slippe unna med å synde i det skjulte.

Jesus, bruden, og martyrene

Jesus og hans brud, sammen med martyrene som ble drept under den store trengsel hersker da på jorden. Dette er Guds mest betrodde tjenere. Jesus, som ble prøvd i alle punkter men uten synd, har absolutt autoritet over all synd og urettferdighet. Han er ett hundre prosent forent med Guds vilje.

De som er med i Kristi brud har også beseiret synden i sitt liv. De har også myndighet til å dømme og herske med rettferdighet, fordi de lot Gud lære dem denne rettferdigheten gjennom hele sin tid på jorden. Gud har prøvd dem, og de har blitt renset ved ild, på samme måte som Jesus. Jesus og hans brud tørker bort tårene, og bringer menneskene glede og fred. Men selv har de ingen tårer å tørke bort fordi de allerede er fylt med Guds godhet og glede. (Les mer om Kristi brud her.)

Martyrene har også blitt prøvd og er med å regjere i tusenårsriket, fordi de har også gitt sine liv til Gud, om enn på en annen måte enn bruden. (Åpenbaringen 20,4-6) Brudens herlighet og ansvar er mye større enn martyrenes, fordi deres offer var også større.

Alle disse samarbeider for å sikre at verden vokser i fred, harmoni, rettferdighet og gudsfrykt i tusenårsriket.

Etter tusenårsriket

Selv om tusenårsriket er en tid hvor alle lever i fred og rettferdighet, er det ikke Guds endelige mål for sitt skaperverk. Satan er bundet, men ikke helt utryddet. Og til tross for harmonien og alt det vakre på jorden, er den fortsatt ikke fullkommen i Guds øyne fordi den bærer på syndens evige skamplett.

På slutten av tusenårsriket løses Satan fra sine lenker en kort tid, men det er uklart nøyaktig hvor lang denne perioden er. Dette er hans siste sjanse til å lure alle folkeslag, og til å få folk til å følge ham. Utrolig nok samler han nok mennesker fra hele verden til å skape en hær, og de omgir Jerusalem igjen, i et siste desperat forsøk på å ta over Guds skaperverk.

Men nå er det endelig nok, og Satans tid er ute. Gud sender ned ild fra himmelen for å fortære dem. Djevelen kastes til slutt i sjøen med ild og svovel hvor dyret og Antikrist også er, og de skal pines der for alltid. (Åpenbaringen 20,7-10)
Dette markerer slutten på tusenårsriket og er den siste hendelsen før den endelige dom finner sted, tiden opphører og evigheten begynner. (Les mer om Dommedag her.)

Før slutten

Det er herlig å sitte og tenke på den enorme jubelen som tusenårsriket kommer til å medføre, når alle tårene og sorgene endelig vaskes bort. Men de som er lykkeligst i tusenårsriket er Jesus og hans brud. De har den største belønningen fordi de har gjort det største offeret.

Nå er det fortsatt tid til å velge hvor du skal være. Hver enkeltes herlighet vil variere i evigheten. Hvor forferdelig det ville være å gi vår evige herlighet i bytte mot den kortvarige nytelsen av synden her på jorden! Hvorfor ikke velge å være en del av bruden nå? Velge å være en av dem som godtar Guds dom og ledelse i sitt liv. Dette er hans måte å opplære deg for ansvaret å regjere over jorden i tusenårsriket.

Velg å være en av dem som tørker bort tårer i stedet for en som har tårer å tørke bort.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.