Gå til innhold

Hva sier Bibelen om vennskap med vantro?

Er det farlig? Er det ufarlig?

Er det mulig for en kristen å ha nære vennskap med vantro og samtidig tekkes Gud? Dette er et viktig spørsmål, spesielt hvis du gir ditt liv til Gud og dine nære venner eller familie ikke gjør det, eller om du ønsker å vinne en vantro til Kristus.

Når du velger å følge Jesus helhjertet, tilbyr han deg veien til å overvinne synd som han gjorde, og bli fri og fylt med glede (Johannes 10,10). Når du er trofast, vil du bli hans brud og medarbeider gjennom hele evigheten (Åpenbaringen 3,21). Men er det menneskelige forhold som kan sette dette svært opphøyde kallet på spill?

Hva verdsetter jeg?

Når Jesus snakket med folk, var dette ofte et av temaene han tok opp: «Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd.» Matteus10,37.

Noen ganger kan slike forhold hindre deg fra å gjøre det du vet er Guds vilje for livet ditt. Kanskje andre vil bli fornærmet av beslutningene du tar, eller sier til deg at å tjene Gud eller gjøre hans vilje ikke er så viktig, eller at det er utdatert eller misforstått, og for å bevare et godt forhold til dem så benekter du det du innerst inne vet er riktig. Det var disse hensynene til menneskelige relasjoner og meninger som Jesus siktet til.

En gang ønsket Jesus’ egen mor og brødre å snakke med ham midt i en folkemengde, og han svarte: «Han svarte dem og sa: Hvem er min mor og mine brødre?… Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor.» Markus 3,33-35. Jesus verdsatte Guds vilje over alle jordiske bånd. For å kunne bevare et jordisk vennskap, ønsker vi ikke å bli funnet som apostelen Paulus sier i Efeserne 2,12, «uten Kristus, … uten håp og uten Gud i verden.» Det vil bli til evig tap for oss selv og kanskje til og med for dem vi bryr oss om.

Fremmed åk

Paulus skriver: «Dra ikke i fremmed åk med vantro! … Eller hva samfunn har en troende med en vantro?» 2. Korinter 6,14-15.

I Den gamle pakt befalte Gud Israel til ikke å bruke to forskjellige typer dyr til å pløye samme åker, fordi en av dem ville hindre den andre i å gjøre sitt arbeid. Paulus bruker dette eksempelet som en sammenligning til å prøve å bevare et nært forhold til noen som ikke har forpliktet seg  overfor Gud slik som vi har, som ikke har det samme målet om å bli Jesu ren og skinnende rent brud.

Hvordan kan vennskap være farlig?

Jesus sa at det var en smal vei som bare få ville finne (Matteus 7,13-14). Vi blir veldig lett dratt bort fra vårt kall til å seire slik som Jesus selv seiret. Av naturen har vi veldig lett for å søke godkjenning av våre venner. Allikevel sier Jesus om seg selv: «Jeg tar ikke imot ære fra mennesker.» Johannes 5,41. Paulus skriver rett ut, uten en skygge av tvil: «Far ikke vill! Slett selskap forderver gode seder.» 1. Korinter 15,33. Hvorfor tar han dette så alvorlig? Det er i sakens natur at troende og ikke-troende har forskjellige mål, interesser og verdier. Vi mennesker har alle vår egen vilje som er motsatt av Guds vilje, og er veldig svake. Vi er også lett påvirket av hverandre, og vår egen menneskelige vilje har lett for å finne «minste motstands vei», som nesten alltid betyr noe annet enn Guds vilje. Å tilbringe tid med ikke-troende og deres innflytelse kan gjøre det vanskelig å gjøre Guds vilje, skygge foran ditt syn for seier, og til og med tappe deg for ditt ønske om å leve for Gud.

Kan jeg ikke vinne dem for Kristus?

«Men hva om jeg ønsker å vinne dem for Kristus?» Lurer du kanskje på. «Hvordan kan jeg gjøre det hvis jeg bryter av mitt forhold til dem?» Paulus vitnesbyrd kan bidra til å avklare dette: «For selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell, for å vinne så mange som mulig.» 1. Korinter 9,19. Paulus måtte først bli fri fra mennesker før han deretter kunne være sterk nok til å prøve å lede dem til Kristus. Det er viktig at vi er ærlige med oss selv i slike saker fordi det vil ofte ha en katastrofal effekt hvis vi prøver å hjelpe dem vi er ikke helt fri ifra. Som vi ser i tilfellet med Salomo som giftet seg med utenlandske koner: «Da Salomo ble gammel, vendte konene hans hjerte til andre guder, og hans hjerte var ikke helt med Herren hans Gud, slik som hans far Davids hjerte hadde vært.» 1. Kongebok 11,4.

Hvis, av hensyn for å bevare vårt forhold til Gud, vi bryter av, begrenser eller forhindrer et menneskelig forhold i våre liv, så vil Gud mer enn kompensere for denne trofastheten. «Jesus svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, uten at han skal få hundrefoll igjen … » Markus 10,29-30.

Vi kan også bli et eksempel for alle de vi bryr oss om i håp om at også de kan motta velsignelsen av et liv i Gud. Det finnes ingen større kjærlighet vi kan vise dem enn denne, selv om de kan tolke våre handlinger som akkurat det motsatte. Men hvis vi bærer denne misforståelsen og forblir trofaste mot Gud, så vil disse versene bli oppfylt i våre liv: «Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen.» Matteus 5,16.

Kjernen

Hva er de revolusjonære, frigjørende kjernelæredommene til Jesus Kristus og apostlene? Hvordan kan de brukes i praksis i hverdagslivet?

Last ned gratis e-bok

Jeg er korsfestet med Kristus

Dette heftet er basert på det som Paulus skriver i Galaterne 2,19-20: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” Her forklarer Elias Aslaksen hva dette betyr, og hvordan leseren kan ha samme vitnesbyrd som Paulus i sitt eget liv.

Følg oss