Hvem er Jesus for deg?

Hvem er Jesus for deg?

Ingen kan tjene to herrer …

3 min. ·

Hvem er Jesus for deg?

Har du overgitt hele ditt hjerte og liv til ham som er Herre og Mester – eller er han bare et syndoffer for deg?

Man kan ikke tjene to herrer

Et menneske kan ikke tjene to herrer, for han vil elske den ene og hate den andre. (Matteus 6,24) Man kan ikke tjene både Gud og mammon (det som hører denne verden til). Man kan skille tro fra resten av livet, men da «leker man bare kirke» på søndager, og resten av tiden lever man for seg selv. Tror du Gud er fornøyd med det? Er det ikke hele ditt hjerte og liv som Jesus vil at du skal overgi til ham? Slik at han kan komme inn og bo der, og ha samfunn med deg der. Men når man fortsetter å holde fast på noe av denne verden, forhindrer det Jesus fra å komme inn og regjere på hjertets trone.

Jesus sa: «Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Johannes 3,3. En ungdom som føler at troen ikke er relevant eller verdifull er ikke født på ny. Uten at vi er født av Ånden ovenfra, kan vår menneskelige forståelse ikke se noen verdi i å tro, og man ser heller ikke hvilken som helst relevans mellom tro og karrieren eller andre interesser. Men når en er født ovenfra, blir alt nytt, inkludert ens åndelige liv, og hjertet får opplyste øyne for å se livet på en helt annen måte.

Vi har bare tid til det som vi lager tid til. Jesus sa: «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» Matteus 6,33. Når vi søker det som hører verden til, til fordel for Guds rike, så tjener vi feil mester. Guds velsignelse kan ikke være over vårt jordiske arbeid når vi søker vårt eget over Guds rike.

Et liv med Gud

Et liv med Gud må komme i første rekke. Gud vil da ta seg av alle de andre aspekter av våre liv, inkludert vår karriere, selv om det kanskje ikke alltid blir slik vi hadde tenkt. I Guds hender er alt som det bør være; vårt liv blir velsignet og fruktbart, og vi lever hver dag i samfunn med Jesus. På den annen side vil de som er lunkne i sin kjærlighet til Jesus bli spydd ut av hans munn (Åpenbaring 3,16), for han er nidkjær i sin kjærlighet for alle de som hører ham til.

Det kan sikkert være mye som forstyrrer i livet, men det er mulig å dyrke en forbindelse med Jesus midt i alt dette! Vi trenger ikke å vente til det blir litt rolig for å be til ham. I stedet kan vi ha en personlig forbindelse med ham, be til ham til enhver tid og i enhver situasjon, vel vitende ved tro at han bor i våre hjerter.

Av natur pleier vi å dele opp våre liv: dette er arbeid, dette er fritid, og det som er igjen (hvis det da er noe igjen) er min «åndelige tid». Men Jesus vil være en del av alle aspekter av livet vårt: vårt arbeid, vår fritid, og alt annet. Er Jesus Herre i ditt liv, eller noe mindre? Han vil ikke godta noe mindre enn å være Herrenes Herre og Kongenes Konge.

Velg i dag hvem du vil tjene!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.