Hvordan du kan kaste Satan anklageren ut av livet ditt

Du kan få Satan og hans løgner og bedrag under dine føtter, én gang for alle!

Skrevet av Laura Petkau
Hvordan du kan kaste Satan anklageren ut av livet ditt

Har du noen gang tanker som bare strømmer inn? Tanker som: Det vil aldri lykkes for deg. Det er håpløst; hvorfor ikke bare gi opp? Du kommer aldri til å være klar når Jesus kommer tilbake. Listen fortsetter. Du kan være veldig sikker på at alle slike spørsmål er Satan anklagerens stemme. Helt fra begynnelsen har hans eneste hensikt alltid vært å forføre mennesker og ødelegge deres liv. Han sniker seg inn gjennom tanker som disse, og snart lister mørke og tvil seg inn og stjeler ens glede og fred.

Livet blir veldig tungt, og tankene er mørke og håpløse. Hvorfor?

Satan anklageren er en tyv

«Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. …» Johannes 10, 10. Anklageren kan kanskje ikke friste deg med alle slags «grove» synder. Men hvis han bare kan få deg til å trekke deg litt tilbake, eller få deg på en annen spor slik at du tror at det ikke er mulig å leve et seirende liv, så har han lykkes med målet sitt.

På den annen side står det skrevet videre i verset, «… Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.» Johannes 10, 10. Jesus ønsker at det skal lykkes for deg, og at det skal gå bra på alle områder i livet ditt. I Hebreerne 7, 25 står det skrevet: «… da han alltid lever for å gå i forbønn for dem.» Han vil fullkomment frelse deg, og han går i forbønn på dine vegne.

Hvem skal du høre på?

Det begynner med en beslutning

Hver tanke som ikke ender i tro, håp og kjærlighet, må kastes ut av livet ditt. Men hvordan, spør du kanskje?

Det begynner med en beslutning. Du kan en gang for alle velge ikke lenger å høre på anklageren. Du kan bestemme deg for å leve for Jesus, og ikke lenger leve for deg selv (Galaterne 2, 20). Du kan gi hele livet, tankene og hjertet ditt til Gud.

«å er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Romerne 8, 1. Når du velger å gi livet til Jesus, er det ingen fordømmelse. Du må velge denne troens stilling for livet ditt, og så tro på det når Satan anklageren prøver å komme med løgnene sine.

Hold Satan anklageren borte

Hvordan kan du holde anklageren utenfor livet ditt?

«Ta på dere Guds fulle rustning …» Efeserne 6, 11.

Hvis du tenker på å være i hånd-til-hånd kamp med din verste fiende, ville det være ganske uklokt å gå inn i kampen og ikke være bevæpnet. Du vil helt sikkert tape. Anklageren er en veteran og vet hvordan han skal slå folk. Du må ikke være uvitende om hva han har i sinne (2. Korinter 2, 11).

Det er derfor du må være fullt bevæpnet og være forberedt på å kjempe. Hvor finner dette slaget sted? I tankene dine. Hvilke tanker tillater du i hodet ditt? «Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.» Efeserne 6, 17.

Å temme tankene er ikke noe som er naturlig for oss. De kan bli dratt hit og dit, mot det som skjer rundt deg. Det krever et bevisst arbeid. «La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.» Kolosserne 3: 2. Det er noe du må gjøre bevisst. Tankene vendes ikke bare mot det som er der oppe uten at du arbeider med det. «… og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.» 2. Korinter 10, 5.

Du må være på vakt og våke over hvilke tanker som får lov til å bli. Satan ble kastet ut av himmelen, så det betyr at hvis du arbeider for å ha tankene dine i himmelen, så er det absolutt ikke rom for ham i tankene dine! Han har ødelagt nok menneskers liv gjennom historien; ikke la ham komme inn og ødelegge deg.

«For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremia 29,11.

Kanskje er du interessert i å lese mer på vår temaside om Satan eller i disse utvalgte artiklene:

 

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.