Hvordan kan jeg få et dypere forhold til Jesus?

Hvordan kan jeg få et dypere forhold til Jesus?

Er Jesus levende og nær i ditt liv?

7 min. ·

Forholdet som kristne har til Jesus kan variere sterkt fra person til person. Bare fordi du har omvendt deg, dvs. blitt en kristen, betyr ikke nødvendigvis at du har et dypt og fortrolig forhold til Jesus.

Et levende og fortrolig forhold

For noen kristne består et forhold til Jesus av å be til ham og å gå i kirken på søndag. De lar Jesus være et offer for sine synder, men forholdet til ham slutter der. For andre er Jesus et eksempel til etterfølgelse, og de prøver sitt beste å leve slik han gjorde. Men siden Jesus er i himmelen og de er her, forventer de egentlig ikke å ha noe særlig forhold til ham, og derfor blir det faktisk heller ikke noe av. Et slikt forhold til Jesus kan i beste fall beskrives som «fjernt».

Men Bibelen taler om et intimt og dynamisk forhold til Jesus. Han er, tross alt, en person, ikke et «teologisk begrep»; ikke en som én gang levde på jorden og nå er langt unna, men en person som lever og kan være veldig nær. Han selv ble fristet i alt i likhet med deg, men han beseiret synden og døden. (Hebreerne 4,15, Romerne 6,8) På grunn av hans trofasthet har han all makt og nåde for å hjelpe deg å overvinne synden i livet ditt. Dette betyr også at forholdet til ham kan være fullt av liv – ikke noe livløst og stillestående – fordi han selv lever! (Åpenbaringen 1,18)

Velg ham

Saken er at du selv bestemmer hva slags forhold du vil ha til Jesus. Du må først velge å tro at et fortrolig forhold til Jesus er mulig før du kan gå inn i et slikt forhold, for alt – åndelig talt – er et produkt av ens tro.

Et forhold med Jesus er ikke ensidig. Jesus gjør dette klart når han sier: «Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Johannes 14,23. Tenk at Jesus og Faderen ønsker å komme og ta bolig hos deg! Har du et slikt forhold til ham?

Og igjen sier han at «Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» Johannes 14,21. Har du noen gang tenkt at Jesus ønsker å åpenbare seg for deg? Dette løftet er gitt til dem som elsker ham og holder hans bud, så det er klart at en slik åpenbaring av Jesus skal skje gjennom hele ditt liv som kristen, og ikke bare i begynnelsen av ditt kristenliv.

Han lover også å «holde nattverd med deg», dvs. spise sammen med deg, som det står i Åpenbaringen 3. Tenk å sitte til bords og spise sammen med Jesus Kristus og ha en god og oppløftende samtale med den levende Guds Sønn! For et fantastisk og fortrolig forhold det er mulig for deg å ha til Jesus! Men da må du tro at et slikt forhold er mulig, og oppfylle vilkårene Jesus har fastsatt.

Daglig samfunn

Hvis du velger å oppfylle disse betingelsene (holde Jesu ord i livet ditt), vil Jesus bli en kjær venn, som du kan ha samfunn med hver dag. Han vil ikke være fjern fra deg, men heller leve og tale i ditt hjerte og sinn gjennom Den Hellige Ånd. (Sa han ikke, «Guds rike er inne i dere»?) Det vil være en løpende dialog med ham som du elsker og følger etter. Han er ikke bare din venn, men en som forstår hvordan det er å bli fristet, og som derfor kan hjelpe deg i nødens stund. Han er en kilde til visdom og oppmuntring, og derfor en kilde til styrke i fristelsens stund. Han er din frelser, ikke bare fra syndens straff, men også fra syndens makt i livet ditt hver dag. Som det står skrevet: «… en hjelp i trengsel» Salme 46,2. Det er slik du kommer til å oppleve Jesus! Han kan ha medlidenhet med de svake, fordi han selv har opplevd menneskelig skrøpelighet. (Hebreerne 4,15)

Ditt forhold til Jesus eksisterer i ditt hjerte, ditt sinn og din ånd. Når han er det aller kjæreste du har, sitter han også på ditt hjertes trone. Du begynner å bringe dine tanker frem for ham, og ditt hjertelag er: «Kjære Herre Jesus, er denne tanken velbehagelig for deg?» Med en slik holdning begynner hjertet å forstå hva Jesu sinn er, som også er Åndens sinn: liv og fred! Du lærer at noen tanker bringer deg liv og fred, mens andre bare fører til uro og tomhet. På denne måten lærer du å skille mellom godt og ondt i de daglige situasjonene i livet, mellom det som er velbehagelig i hans øyne, og det som ikke er det. Jesus blir din instruktør og veileder til et dypere liv i Ånden.

Forholdet du har til Jesus er også i din menneskeånd, der du lærer å ty til ham i tider med stress, kamp, og fristelse, bort fra dine egne tanker og følelser. Der møter du Jesu Ånd, som er profetordets ånd. (Åpenbaringen 19,10) Jesu profetiske ånd taler oppbyggelse, formaning og trøst rett til din menneskelige ånd, og du kjenner deg kraftig styrket.

Når du kommer nærmere Jesus, vil de bibelske ord du har lest og hørt og talt så mange ganger før plutselig bli levende for deg. Tørre vers som hadde liten betydning før blir fulle av kraften du trenger til å leve det livet som Jesus levde. Du vil kjenne at en åpenbaringens ånd taler i ditt indre menneske, og som resultat vil du forstå Guds ord og ditt eget liv helt annerledes. Troen blir født i ditt hjerte i en dypere grad med hver åpenbaring i Ordet. Og ettersom din tro vokser, øker også Åndens kraft i livet ditt, slik at du kan følge i Jesu fotspor enda mer.

Et stadig dypere forhold

Forhold til mennesker er dynamiske, ved at de ofte endrer seg med tiden og kan vokse dypere. Slik er det også med ditt forhold til Jesus. Akkurat som Guds barmhjertighet er ny hver morgen, kan ditt forhold til Jesus også være nytt og levende hver morgen! Forholdet blir dypere ettersom din kjærlighet til ham øker, og ettersom din kjærlighet til ditt eget liv (dvs. din egen vilje) blir mindre.

Jesus sier: «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.» Åpenbaringen 3,20.

Han sier «om noen hører». Inkluderer det da ikke også deg?

Kanskje du ble kristen for lenge siden, men har egentlig aldri opplevd et fortrolig forhold til Jesus. Kjenner du at han banker på døren til ditt hjerte i dag? Inviter ham inn i ditt hjerte, ikke bare som et offer for dine synder, men som en kjær og elsket venn, som Herre og Mester, som en som du ønsker skal styre og regjere i ditt hjerte og liv.

Velsignet er du som tror Jesu ord, som åpner døren til ditt hjerte og inviterer ham inn som Herre og Mester! Du vil oppleve hvordan det er å ha Jesus leve og bo i ditt hjerte. Du vil oppleve et fortrolig forhold til kongenes Konge og herrenes Herre!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.