Gå til innhold

Hvordan kan jeg helbrede en ødelagt verden?

Kan problemene denne verden står overfor fikses?

Drap, terror, løgn, skandale, korrupsjon, utnyttelse, forurensning, grådighet – det er en lang liste med problemer denne verden står overfor i dag, og den blir bare lenger.

Selvfølgelig finnes det unntak – folk som hjelper og støtter mennesker i nød, både de rundt dem eller lengre unna. Dette kan være på en stor skala eller på et personlig nivå, og av en rekke årsaker.

Men kvelden senker seg og skyggene blir lengre, og lysene som gjør sitt beste for å drive bort mørket synes svakere og færre enn i går. Fortvilelse er bare en nyhetsreportasje unna, og selv om jeg ønsker å forbedre verden virker det som om det er for mange mennesker som er fast bestemt på å gjøre den verre.

Jesus profeterer i Matteus 24,6-7, «Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der.»

Gjør noe!

Det er lett å ha et fatalistisk syn på verden og tenke at siden dårlige ting kommer til å skje uansett, hvorfor ikke bare la det skje? Det kan være fristende å bare tvinne tommeltotter og finne noe som kan avlede tankene mine fra lidelsene rundt meg inntil Gud bestemmer at det er på tide å ordne alt igjen.

Men nei, det er ikke slik det fungerer. I 2. Peter 3,11-12 står det: «Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann.»

Livet er ikke et venterom. Gud har planer for meg her på denne jorden. Han har noe han vil at jeg skal gjøre. Og ved å vandre i henhold til Guds vilje for meg kan jeg gjøre at den dagen kommer litt nærmere; den dagen da alle tårene tørkes og sorger helbredes.

«Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort.» Åpenbaringen 21,4. Hvor langt dette er fra verdens tilstand i dag. Og hvor herlig det vil være å leve i en slik tilstand!

En ny himmel og en ny jord. Ingen flere diktatorer eller terrorister, ikke mer sykdom eller sult. Ingen flere ødelagte familier, ikke mer fattigdom, ingen krig. Hvor kommer disse tingene fra om ikke fra sinne, stolthet, grådighet, og alle andre synder som bor i oss? Men når dette er borte sitter vi igjen med bare fred og glede og lykke.

Og ved et gudfryktig liv kan jeg ikke bare fremskynde dagen, men jeg kan også gjøre min del nå, her på jorden. «Gjør alt uten knurr og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn midt i en vrang og forvendt slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden,» Filipperne 2,14-15.

Vandre som han vandret

Ja, verden blir mørkere og det er vanskelig å finne håp i disse dager. Jeg er kanskje ikke i stand til å kurere kreft eller løse sultproblemet i verden. Men jeg kan gjøre noe. Den beste og mest effektive måten å gjøre en forskjell på er å vandre som Jesus vandret, og å være ren som han er ren. Å gjøre ting uten knurr og tvil, å leve uklanderlig og ren, å ferdes i hellighet og gudsfrykt. Da vil Guds herlighet lyse gjennom meg, og jeg vil virkelig være et lys i denne verden.

Og så uansett hvor Gud fører meg, kan folk gjennom de små situasjonene hver eneste dag se på meg og se dette lyset. Ved mitt liv kan jeg vise at selv om synden ødelegger og besmitter alt rundt dem, gjør Gud fortsatt mirakler.

Og de miraklene som Gud gjør i meg er at han forvandler meg, selve naturen min, til noe nytt. Slik at hver gang jeg fristes til å bli irritert, sint eller stolt, kan jeg fornekte disse tankene, og Gud vil sørge for at synden i meg dør og at jeg forvandles i samme grad, til hans bilde. På mange måter er dette det største underet av alt. (Se 2. Peter 1,4.)

Satan skal knuses

Så lenge Satan har fritt spillerom til å gjøre som han vil, vil ikke verden være et perfekt sted. Synden ødelegger så mye. Men jeg kan fortsatt gjøre min del. Det kan virke som det ikke er mye, men de små, daglige miraklene har betydning.

Når jeg har gitt livet mitt til Gud, har jeg vendt meg fra mørke til lys, og Satan har mistet sin makt over mitt liv. Dette vises i forholdene i dagliglivet. Det kommer kanskje ikke med en trompetfanfare og mye ære eller ros, men hver seier jeg har over egoisme og synd i mitt eget liv er enda et knusende slag mot Satan. (Romerne 16,19-20)

Ingen kan løse alle verdens problemer alene, men vi kan gjøre vår del, og samlet er det Guds plan for frelse for hele hans skaperverk. Så jeg er enten en av de trofaste disiplene, som er med på å knuse Satans makt under føttene sine, eller jeg lever for meg selv, og er med på å styrke den. Valget er mitt. Og valget gjøres hver dag.

Og selv om det er nesten natt og skyggene synes dypere og mørkere enn noensinne, så skinner de som er lydige mot Gud, de som ferdes i hellighet og gudsfrykt, sterkere enn soler på jorden. Lyset som kommer fra å være ulastelig for Gud flimrer ikke; det vakler ikke foran mørket. Selv om de er få, skinner de heller klarere, og om natten er lang, er håpet ikke tapt. Gud har en plan. Gud vet hva han gjør. Og han bruker mennesker som trofast gjør hans vilje for å gjennomføre den planen.

«Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.»  2. Peter 3,13.

Kjernen

Hva er de revolusjonære, frigjørende kjernelæredommene til Jesus Kristus og apostlene? Hvordan kan de brukes i praksis i hverdagslivet?

Last ned gratis e-bok

Jeg er korsfestet med Kristus

Dette heftet er basert på det som Paulus skriver i Galaterne 2,19-20: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” Her forklarer Elias Aslaksen hva dette betyr, og hvordan leseren kan ha samme vitnesbyrd som Paulus i sitt eget liv.

Følg oss