Hvordan kan jeg tjene med en svak kropp?

Hjertet mitt er villig! Men det er ting jeg bare ikke klarer …

Skrevet av Ruth Anne Heneveld
Hvordan kan jeg tjene med en svak kropp?

Da jeg var yngre, før jeg ble gift og fikk barn, kunne jeg bruke min styrke til å tjene i menigheten. Jeg kunne hjelpe til med søndagsskolen og aktivitetsklubben, jobbe med ungdommen, gjøre frivillig arbeid og mer. Men etter fire vanskelige graviditeter og en kamp med alvorlig fødselsdepresjon, var jeg ikke lenger fysisk frisk og mentalt sterk nok til å kunne gjøre disse tingene. Jeg har ikke en kreftdiagnose eller en annen medisinsk plage; kroppen min er bare svak. Folk ser ikke denne svakheten når de ser på meg. Det er her jeg må være trofast foran Guds ansikt og bære vanæren som kan komme. Det kan se ut som om jeg er lat, eller velger å ikke være med.

Det har vært interessant å finne min vei når det er så stort behov for folk som kan hjelpe og tjene. Ukentlig ser jeg behovet for å hjelpe til, behovet for arbeidere som reiser seg og står i gapet. Og likevel kan jeg ikke fysisk gjøre det. Hjertet mitt er villig! Jeg vil være med, og en stund presset jeg meg selv til å gjøre alt jeg kunne. Men Ånden minnet meg ganske fort, og mannen min bekreftet det med en rettidig formaning, at dette faktisk var urettferdighet.

Gjerninger som Gud har lagt ferdige for meg

Jeg hadde gått utenfor mitt nådens område, de gjerningene som Gud hadde lagt ferdige for meg, og hadde i stedet gjort tomme gjerninger. Da kunne Gud ikke velsigne disse gjerningene. I tillegg led min egen familie, fordi jeg ofret alle mine krefter og all min energi på andre ting. De satt igjen med en utslitt, utmattet mor – jeg kunne ikke utføre oppgavene mine hjemme og var følelsesmessig skjør.

Det jeg har innsett er at det er så lett å tenke at hvis jeg utad gjør gode gjerninger og folk kan se det, har jeg gjort min del. Men disse kan så lett være «døde gjerninger», ting som blir gjort bare for at folk skal erkjenne at jeg jobber og jeg får litt ære for det. Et kritisk blikk innover på motivene og handlingene mine, en dom over hvordan og hvorfor jeg gjør de tingene jeg gjør og sier, samt en sterk tilknytning til Jesus, må til for å kunne finne gjerningene som er lagt ferdige for meg. Tenk om Paulus ikke hadde brukt tiden mens han satt i fengsel til å skrive til menighetene, og i stedet hadde fokusert på det faktum at han var i lenker og ikke kunne være ute for å forkynne evangeliet, gjøre folk til disipler og lære i menighetene! Da hadde vi ikke hatt brevene hans som er en slik hjelp for oss i dag.

Dette er en pågående kamp for meg; å finne de gjerningene som Gud har lagt ferdige for meg. «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Efeserne 2,10. Enten jeg er hjemme og gjør klesvasken i en god ånd eller møter mine barns behov, eller i bønnkammeret og kjemper i bønn for de som gjør det fysiske arbeidet, eller ber for de som bærer ansvar osv. Den delen er like viktig som å gjøre det faktiske fysiske arbeidet; jeg er til like stor velsignelse og denne oppgaven er ikke mindre betydningsfull.

Gud stoler ikke på min egen fysiske, mentale eller følelsesmessige styrke for å utføre sitt arbeid. Når jeg er trofast til å finne min plass, og forblir der i lydighet og utfører de gjerningene som Gud har lagt ferdige for meg, da fullføres hans større arbeid. Uansett hva disse gjerningene er, vet jeg at når jeg forblir i området hvor jeg har nåde, så vil han gi meg all den styrken jeg trenger for å utføre disse oppgavene.

Kanskje er du interessert i å lese mer i disse utvalgte artiklene:

 

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Så stor en frelse

Skrevet av Sigurd Bratlie

Apostelen som skriver Hebreerbrevet kaller det et «formaningens ord». Hensikten med denne boken er å forsterke og utvide den formaningen, og bringe tro og frelse til alle som har et himmelsk kall. Alle som følger oppfordringen fra Hebreerbrevet kan oppnå denne store frelsen.