Hvordan kan vi være sikre på at vi er tilgitt?

Kan Gud virkelig tilgi oss? Hvorfor føles det ikke alltid slik?

Skrevet av Allister Cousins
Hvordan kan vi være sikre på at vi er tilgitt?

Skyldfølelse er ikke en følelse vi bare kan riste av oss. Mange vender seg til Gud for å oppnå en følelse av tilgivelse for sine feil.

I mange tilfeller er menneskene ikke virkelig lei for feilene de har gjort. De vil bare berolige sin samvittighet. Det er imidlertid mennesker som desperat ønsker å få syndenes forlatelse og som har en oppriktig sorg over sine ugjerninger. De er virkelig interessert i å finne ut hvordan de kan bli tilgitt, og være sikre i sitt hjerte på at de faktisk er tilgitt, og at alt er i orden mellom dem, Gud og sine medmennesker.

Guds holdning til tilgivelse kommer veldig klart fram i Jesaja 1,18: «… Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» For et utrolig tilbud – Gud ønsker å tilgi deg!

Hvordan ber vi Gud om tilgivelse?

Det finnes vilkår for å få tilgivelse. For det første må Gud vite at vi også er villige til å tilgi dem som har begått urett mot oss. Uten dette sinnelaget vil ikke Gud la oss «slippe unna». Dette bekreftes i Matteus 6,14-15 «For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi det dere har forbrutt.»

Johannes forklarer neste trinn i 1. Johannes 1,9: «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» Vi må kalle synden ved navn og bekjenne den til Gud, slik at det er klart hva vi vil ha tilgivelse for: Gud vet alle ting, så denne bekjennelsen er mer for oss selv enn for Gud, men han ønsker å vite at vi ser det på samme måte som han gjør. Å bekjenne sin synd inkluderer også å be andre mennesker om tilgivelse hvis det skulle være nødvendig.

For å motta Guds tilgivelse må vi ha en lengsel om aldri å synde igjen. Vi må sørge over vår synd – en sorg over at vi har handlet mot Guds vilje. Da vet Gud at det ikke bare er et tilfelle av at vi ønsker å berolige vår samvittighet fordi vi har skyldfølelse. Hvis vi ber Gud om tilgivelse på en overfladisk måte blir vi ikke tatt på alvor og får ikke tilgivelse, men når Gud ser at vi vil vende oss bort fra synd av hele vårt hjerte, så vil han gjerne tilgi selv de mest forferdelige synder.

Bibelsk «sorg» eller «bedrøvelse» er faktisk noe veldig positivt. I 2. Korinter 7,10 leser vi. «For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer…» Dette betyr at når vi virkelig angrer vår synd, så vil det få oss til å løpe i motsatt retning, bort fra vår synd og skyld til et liv i frihet og fred.

Men er det nok å angre?

Vi kan tenke: «Jeg angrer jo, og har bedt Gud om å tilgi meg, men jeg føler det fortsatt ikke, og vet ikke engang om jeg virkelig er tilgitt.» Det kan være noen grunner til dette, men hva sier Bibelen om det? Vi må vokte hjertet vårt mot alle tanker som ønsker å frarøve oss det som er skrevet i Guds ord om hans tilgivelse. Satan selv står bak dette. Vi vet at hans eneste mål er å stjele, myrde og ødelegge (Johannes 10,10), og han er en mester i å så tvil. Men Bibelen sier at han er løgnens far, og vi trenger derfor aldri å tro på hva han sier.

På den annen side vet vi at Gud er trofast mot sine løfter og lover, og at han ikke kan lyve. Det betyr at hvis vi har oppfylt betingelsene, og var oppriktig når vi ba Gud om tilgivelse, så har han hørt oss, og han har tilgitt oss. Hold fast til det som står skrevet i 2. Korinter 5,17: «Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.» Vi føler kanskje ikke alltid at vi har fått tilgivelse, men det er ikke meningen at vi skal leve etter våre følelser. Nei, vi skal stole på Guds ord!

Vi må tro at vi er tilgitt og at han har kastet våre synder i havets dyp.

Det betyr at, uavhengig av hvordan vi føler oss, så må vi tro at vi er tilgitt og at han har kastet våre synder i havets dyp, som det står i Mika 7,19.

Seier over synd!

Vi kan få tilgivelse fordi Jesus døde for oss. Hvis vi oppfyller vilkårene trenger vi ikke å dø som vi fortjener. Men det slutter ikke der. Gud ønsker ikke bare å tilgi oss, men han har også en plan for å sikre at synden som har forårsaket så mye sorg aldri får makt over oss igjen. For at dette skal skje må vi gjøre alt som er nødvendig for å komme nærmere Jesus. Han døde ikke bare for at vi kan få tilgivelse for våre synder, men han levde et liv i seier over synd, noe som gjør det mulig for oss å gjøre det samme. Vi må gi opp alt som vil føre oss tilbake til å gjøre det vi har fått tilgivelse for. Vårt største ønske skal nå være å høre hans røst i vårt hjerte, som vil lede oss inn i et helt nytt liv med mening og fred.

Ikke la Satan tynge deg ned med skyldfølelse. Stå opp i dag, få del i tilgivelse og begynn å leve et helt nytt liv. Et liv i fullstendig seier over synd.

 

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.