Hvordan påvirker drikking, festing og narkotika mitt liv med Kristus?

En dag må vi alle gjøre rede for hvordan vi har brukt våre liv, vår tid og våre penger.

Hvordan påvirker drikking, festing og narkotika mitt liv med Kristus?

«For det er nok at dere i den tiden som er gått, har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag, og i skammelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere. Men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og døde.» 1. Peter 4,3-5.

Disse tingene blir betraktet som synd i Det gamle testamentet. Det tiende budet er «Du skal ikke begjære». Å begå seksuell umoral medførte dødsdom, og det var mange advarsler mot drukkenskap. Disse tingene ble praktisert av de kanaaneiske stammene og Gud befalte sitt folk ikke å ha noe å gjøre med dem, ellers ville de bli fordervet – og det var akkurat det som skjedde.

Kroppen vår er betrodd oss

Det er enda viktigere å holde seg borte fra disse tingene i den nye pakt i dag, slik at din ånd er fri til å tjene Kristus. Vi må alle gjøre regnskap for ham om hvordan vi har brukt våre liv, vår tid og våre penger. En Kristi disippel er en forvalter over alt det han har blitt betrodd av sin Mester. En disippel gir opp alt for å følge Jesus og fremstiller sin kropp som et redskap for rettferdighet, for å gjøre Guds gode og fullkomne vilje, som han har behag i. (Romerne 12,1-2)

Kroppen skal ikke lenger være et redskap for urettferdighet, som tjener synden og kjødets lyster. I beste tilfelle er det å bruke penger på alkoholmisbruk, narkotika og tobakk å sløse bort det som Mesteren har betrodd deg på selvisk nytelse, når det kunne ha vært brukt til mye større nytte. Det er grov egoisme å hengi seg til vin uten måtehold! Overdreven bruk av alkohol, samt bruk av narkotika og tobakk, forårsaker skade på kroppen vi har fått av Gud!

«Dere tilhører ikke lenger dere selv»

Paulus skrev til de kristne i Korint: «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere.» 1. Korinter 3,16-17. Han trengte å gjenta det i 1. Korinter 6,19: «Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.» 

Gud gir nåde til de ydmyke, slik at de kan overvinne synden i alle fristelser, men å bevisst hengi seg til alkohol, narkotika eller tobakk, og å gå på drikkefester sammen med vantro er det motsatte av ydmykhet! Å sette seg selv i fare og avvise Guds advarsler er stolthet og han gir ikke nåde til de som er stolte og egenrådige! De må lære på den vanskelige måten. Noen har til og med skadet kroppen sin for resten av livet.

Så ta vare på kroppen som Gud har gitt deg, og ikke la den bli skadet av misbruk. Den er mer verdifull enn din mest dyrebare besittelse.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.