Hvorfor du er sterkest når du er på ditt svakeste

Det er ikke en motsigelse at svakhet og styrke går hånd i hånd.

Hvorfor du er sterkest når du er på ditt svakeste

Fullkommen styrke i skrøpelighet

Paulus taler ut fra sitt eget liv i 2. Korinter 12,9-10: «Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!» Paulus kunne forkynne dette med en så full visshet, nettopp fordi han hadde fått oppleve og erfare dette, at Guds kraft fullendes i skrøpelighet. Dette er den eneste veien til å få del i Guds kraft.

Det leser vi også i Jesaja 40,29. Det står ikke her om den trette som har liten kraft. Nei det står: «Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke». Man kan føle seg både slik og slik, fornuft og erfaringer taler, man vet verken ut eller inn. Da gjelder det å tro på Gud!

Jesus sa til kvinnen: «Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?» Johannes 11,40. Det er den som har kommet til det punktet at man ingen krefter har, som Gud kan gi stor styrke! Der hvor min kraft opphører starter Guds kraft!

Det er disse som alltid venter på Herren, ikke på hjelp fra sin egen arm, eller på trøst og hjelp fra familie og venner. Disse får ny kraft og løfter vingene som ørner! De vil få oppleve å løpe og ikke bli trette, gå og ikke bli mødige. (Jesaja 40,31)

Hvor henter jeg min kraft ifra?

Hvor henter jeg min kraft og hjelp ifra i de hverdagslige forhold? Er det naturlig for meg, alltid å løfte mine øyne opp til fjellene, eller griper jeg til det horisontale, det som er rundt meg, og menneskene som er rundt meg?

«Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.» Salme 121,1-8. Disse får en fot som ikke skal vakle og han, Gud, er en vokter for dem, han som ikke slumrer, ja, til og med vil han være deres skygge ved deres høyre hånd! Det vil jo si at han alltid, uansett tid og sted, er med meg! «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» sier Jesus. Matteus 28,20. Det er ingen dager som er unntatt når Jesus sier «alle dager»! Hver dag, hele livet, uten unntak!

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» sier Jesus. Matteus 11,28. Så kommer straks løsningen, verktøyet – og håpet: «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler». Matteus 11,29. Jeg må først komme til den erkjennelse at jeg strever og har tungt å bære, dersom jeg skal se et behov for å bære Jesu åk. Mitt syndelegeme, min menneskelige natur som laster meg, som også kan være til last for mine medmennesker, trenger et åk for å bli båret; dette åk tilbyr Jesus oss å bære.

«Mitt åk er gagnlig og, min byrde er lett!» Matteus 11,30. Når jeg bærer Jesu åk vil det koste meg min egen vilje og mitt menneskelige selvliv, min egenrettferdighet, det nekter meg å leve selv, og tvinger meg til å leve for de andre. Det gir meg noe av himmelen, det evige tilbake! Det er Jesu sinnelag som vi formanes til å leve i! La dette sinn være i dere som var i Kristus Jesus – han som av seg selv ga avkall på det å være Gud lik, og tok en tjeners skikkelse på seg! Han fornedret seg selv! Man kan bli ydmyket, ja, men hvilken forskjell det er på å bli ydmyket, og å ydmyke seg selv i livets forhold og anledninger! Først og fremst der hjemme, er det mange anledninger til å «gi avkall på det», og ved det få Guds kraft til å ta en tjeners skikkelse på seg.

Dette er nøkkelen til himmelsk opphøyelse: Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn! (Filipperne 2,6-9) «Men han som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det som vi ber eller forstår, etter den kraften som er virksom i oss …» Efeserne 3,20.

Der hvor min kraft har sin ende, starter Guds kraft!

Artikkelen ble først publisert med tittelen «Ingen kraft – stor styrke!» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i oktober 2018.

Kanskje er du også interessert i å lese mer på vår emneside om vårt forhold til Gud, eller i disse utvalgte artikler:

«Min kraft fullendes i skrøpelighet»

Det avgjørende øyeblikket: hvordan få hjelp når du trenger det mest

Bare av nåde!

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Guds evangelium

Nåden betyr at all min synd blir tilgitt når jeg bekjenner den. Men det betyr også at vi får kraft til å adlyde sannheten som Jesus kom med. I denne boken skriver Sigurd Bratlie om dette, og viser at Guds sanne evangelium er troens lydighet.